Aktiv zasloužilých hasičů

Aktiv zasloužilých hasičů 2015 – 2020

Vedoucí Václav Helis
OSH Karviná
Zástupce Milada Ptošková
OSH Ostrava
Člen Vladislav Jastrzembski OSH Karviná
Člen Jaromír Adamus OSH Frýdek-Místek
Člen Václav Pavelka OSH Nový Jičín
Člen Vojtěch Seidler OSH Opava
Členka Zdeňka Řepková
OSH Bruntál

Statut Zasloužilých hasičů schválený VV SH ČMS 22.3.2018

Plán práce Aktivu ZH KSH MSK na rok 2019 více zde:

Informace

Setkání zasloužilých hasičů v roce 2019

Setkání Zasloužilých hasičů okresu Karviná více zde:

Setkání Zasloužilých hasičů okresu Bruntál.

Ve čtvrtek 19.září 2019 se sešli  v krásném prostředí nové Hasičské zbrojnice ve Vrbně pod Pradědem Zasloužilí hasiči okresu Bruntál. Bohatý program začal prohlídkou vznikajícího „Hasičského Minimuzea“ ve Vrbně pod Pradědem, založeného panem Pavlem Hanákem, jehož provoz byl přítomnými právě zahájen. Setkání ZH pokračovalo v Hasičské zbrojnici vystoupením mladých hasičů z místního sboru, kteří si pro přítomné připravili hezké kulturní vystoupení. Starosta OSH ČMS Bruntál  Oldřich Orság pak seznámil účastníky setkání s činností okresního sdružení za uplynulé období a předal společně s vedoucím aktivu ZH při KSH MSK Václavem Helisem některým z nich ocenění za jejich dlouholetou práci pro dobrovolné hasiče. Václav Helis pak informoval o práci krajského aktivu ZH a formou prezentace připomenul zážitky z celokrajského setkání ZH v Komorní Lhotce. V diskuzi pak vyjádřili přítomní své názory a poznatky z jejich současné činnosti. Na závěr obdržely přítomné ženy z rukou starosty OSH Bruntál pana Oldřicha Orsága kytičky jako poděkování za jejich práci. Setkání pak pokračovalo při malém občerstvení v družné zábavě. Celá akce, která byla velmi dobře připravena se setkala s velkým povděkem všech přítomných. Poděkování si zaslouží všichni, kteří se na ní jakýmkoliv způsobem podíleli.

HV.

Hodnocení setkání zasloužilých hasičů MSK v Komorní Lhotce v termínu 24.-28.června 2019

V pondělí dopoledne se skoro všichni účastníci včetně našich přátel Polských stražáků ze sousedního vojvodství, sjeli v Penzionu Zátiší a byli uvítání bratrem Václavem Helisem. Ten se všemi vyřídil potřebné formality a provedl ubytování.

Po obědě měli účastníci osobní volno. Vzhledem k tomu, že bylo velmi teplo, došlo i ke koupání v místním bazénu. Jiní zase podnikli krátké procházky po okolí. Po večeři došlo k opékání klobás, které si účastníci mohli zakoupit. Plamen pečlivě udržoval bratr Grulich. Zároveň  ochutnávali plody donesených ze zahrad, a to jak v pevném, tak i v tekutém stavu.

Další den, to je úterý, bylo zahájeno snídaní formou rautu, který začal dlouhou frontou, na což někteří reptali a doporučili pro další rok návrat k předchozímu způsobu podávání snídaně. Celý den bylo osobní volno, které účastníci využili k procházkám, ke koupání a k nákupům dokonce až v Polsku. Večer následovalo opět grilování a posezení venku v přírodě a konzumování částečně chlazených nápojů.

Nastala středa, opět velmi teplé počasí. Po snídani jsme v 9 hodin nastoupili do autobusů a menšího  dopravního vozidla a zamířili jsme do Třince k prohlídce nového integrovaného centra, které vonělo novotou. Je v provozu teprve 3 roky. Velice zasvěceně nás provedl příslušník HZS. Prostorný objekt nás zaujal, je vidět, že se stanice a jejich vybavení zlepšují, což platí i o stanicích dobrovolných hasičů.

Další trasa vedla do Nýdku, kde jsme přestoupili do pěti dopravních vozidel dobrovolných sborů, která operativně zařídil náš vedoucí Václav Helis. Po stoupající lesní silnici nevalného stavu jsme byli vyvezeni na horu Velká Čantoryje. Většina vystoupala na rozhlednu, která má 118 schodů a kochali se výhledem na polské, slovenské a moravské hory. 3 vozidla se musela vrátit pro další účastníky. Vraceli jsme se opět krkolomnou jízdou dvou skupin dolů. Patří veliké poděkování sborům a jejich řidičům za zapůjčení dopravních automobilů a bezpečnou jízdu. Další trasa vedla do Dolní Lomné, kde nás přivítala starostka obce paní Pavlínová a starosta dobrovolných hasičů pan Gorzolka. Paní starostka pěla chválu na spolupráci s místními hasiči. Prohlédli jsme si zde Skanzen a místo folklorních setkání Gorolů. V místním hotelu „Pod Akáty“ jsme si pochutnali na vynikajícím srnčím guláši s pěti knedlíky, což pro některé bylo až moc. Potěšili nás mladí hasiči, kteří nám přednesli krásnou básničku. Následovala ještě prohlídka vzorné hasičárny a rozloučení s místními hasiči.

Plni dojmů a spokojeni jsme se vrátili domů. Bylo stále ještě vedro, a tak někteří spěchali za osvěžením do bazénu a jiní aspoň pod studenou sprchu. Po večeři jsme popřáli jubilantům, kteří byli obdarování kytičkou a absolvovali sólo tanec. Shlédli jsme loňskou prezentaci místního pobytu a několik vtipných videí. Následovala volná zábava s hudbou k poslechu i tanci, kterou řídil diskžokej bratr Helis. Všichni se při diskotéce pro starší a pokročilé  dobře bavili a někteří až přes půlnoc.

Ve čtvrtek se někteří aktivní rekreanti po snídani vydali na procházky, na výlety či nákupy. Počasí jim přálo, objevily se mráčky a foukal příjemný větřík. Během dopoledne už přijížděli hosté, zástupci okresů i kraje. Po společném obědě začala příjemná beseda s představiteli kraje, okresů, polských hasičů a dalších hostů, kteří nás seznámili s děním ve sdružení, taktéž o činnosti profesionálních hasičů a sdělili nám další zajímavé informace. Po oficiální diskuzi pokračovala neformální výměna zkušeností ve skupinkách po celém areálu.

Chtěli bychom poděkovat HZS MSK za zapůjčení autobusů i jejich řidičů. Poděkování zasloužilých hasičů náleží sborům Dolní Lomná, Nýdek, Bystřice, Horní Suchá, OSH Frýdek Místek a bratru Vitáskovi s osobním vozidlem. Největší poděkování však náleží bratru Václavu Helisovi a sestře Miladě Ptoškové. Navrhujeme udělit zvláštní ocenění bratru Václavu Helisovi za celoroční práci a každoroční přípravu setkání zasloužilých hasičů.

Účast zasloužilých hasičů a jejich partnerů z jednotlivých okresů:

Ostrava            15

Frýdek Místek   2

Karviná              14

Opava                12

Nový Jičín            8

Polsko                  4

Celkem                55

Besedy se kromě rekreantů zúčastnilo 23 hostů.

Dne 28.6.2019             Hodnotící skupina: Krč Václav, Kudělka Zdeněk, Augusta Václav

Jarní jednání aktivu Zasloužilých hasičů.

V úterý 12.března 2019 se konalo od 10,00 hodin v Hasičském muzeu v Ostravě jarní jednání aktivu ZH při KSH MSK. Hosty jednání byli zástupce HZS MSK Plk. Ing. Miloš Střelka, náměstci starosty KSH MSK Stanislav Kotrc a Mgr. Jan Dumbrovský a bratr Ladislav Čabla, který  již tradičně zajistil pro všechny účastníky oběd. Na programu jednání byly zprávy o činnosti krajského aktivu ZH a zprávy o činnosti z jednotlivých okresů. Projednány a upřesněny byly statistiky a seznamy zasloužilých hasičů celého Moravskoslezského kraje. Dále se přítomni zabývali přípravou setkání ZH a jejich partnerů-partnerek v letošním roce v Komorní Lhotce. Mnoho důležitých informací zaznělo ve vystoupení hostů. Přítomni měli možnost získat cenné informace ze současného dění ve SH ČMS, jak v našem kraji, tak i v celém Sdružení. Velmi zajímavé byly informace z činnosti HZS MSK, tentokrát z odboru prevence.

Další podrobnosti najdete v zápise z jednání aktivu ZH při KSH MSK.

Zápis z jednání AZH při KSH MSK z 12.3.2019

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Podzimní jednání aktivu ZH při KSH MSK.

V úterý 16.října 2018 se konalo od 10,00 hodin jednání krajského aktivu Zasloužilých hasičů tentokrát v prostorách HZ SDH Ostrava Zábřeh. Členové aktivu a také vzácní hosté si měli mimo jiné možnost prohlídnout velmi hezkou „Síň tradic“, která si svými exponáty z historie hasičstva a to nejen místních hasičů, určitě zasluhuje daleko větší propagaci. Také péče, které se nám dostalo od starosty SDH Ostrava Zábřeh pana Karla Kupky, bratra Lubomíra Halušky, jeho manželky a dalších členů SDH Ostrava Zábřeh si zaslouží veliké poděkování. Na jednání byly v souladu s plánem práce aktivu ZH při KSH MSK projednány zprávy o činnosti, úkoly na další období a organizační záležitosti. Hosté seznámili přítomné se současným děním ve Sdružení hasičů ČMS a Hasičském záchranném sboru MSK. Další podrobnosti najdete v přiloženém zápise z jednání:

Zápis z jednání AZH pri KSH MSK z 16.10.2018

Setkání – rekreace zasloužilých hasičů v Komorní Lhotce 2018.

Ve dnech 25. – 29.června 2018 se konalo setkání – rekreace zasloužilých hasičů a jejich partnerek-partnerů Moravskoslezského kraje v Penzionu Zátiší v Komorní Lhotce. Podrobné hodnocení hodnotící komisí přinášíme zde:

Hodnocení pobytu ZH v Penzionu Zátiší v Komorní Lhotce

A zas je nám o rok víc a máme před sebou týden společného pobytu ZH v Penzionu Zátiší v Komorní Lhotce ve dnech 25. – 29. 6. 2018. Začal v pondělí, kdy jsme se všichni sjeli k obědu. Odpoledne a večer jsme využili ke sdílení informací, co jsme zažili za uplynulou dobu, uvítali mezi sebou ty, kteří tu jsou s námi poprvé a zavzpomínali na ty, kteří letos, ať už ze zdravotních nebo jiných důvodů tu s námi tentokrát nejsou. A je nás tu i letos celkem 47 a další ZH br. Milan Mencner s manželkou a dalšími dvěmi přáteli z Polska mezi nás docházejí z blízké rodinné chaty. Večer jsme završili opékáním buřtů. I v úterý jsme měli svůj program podle zájmu. Patřily k němu vycházky po okolí, našly se i první hříbky a na mls sladké maliny. Také pročištění tělesného organismu někdo řešil horským vzduchem, jiní dobrou slivovičkou na zdraví. Den utekl jako voda. Středa měla bohatý program. K dobré náladě přispělo hezké počasí a příjezd dvou autobusů HZS, které nás odvezly na výlet do Karviné. Navštívili jsme Zámek uhlobaronů hraběcího rodu Larischů a nahlédli do jejich pestrého života v přepychu. Nezapomenutelným zážitkem pak ještě byla prohlídka šikmého kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné-2 Doly. Mohli jsme vystoupat až do věže ke kostelním zvonům. Mnohým se při pomýšlení ještě teď chvějí kolena. Odpoledne jsme pokračovali do Karviné-Hranic, kde nám naši přátelé ze SDH připravili zejména chutný oběd ze zabíjačky, ale i dále nám věnovali svůj čas pro náš pobyt. Pečlivě se o nás starali br. Josef Kunz, br. Wladek Jastrzembski, ved. Okresního aktivu ZH Karviné i děvčata v kuchyni. Zbyl také čas na videoprezentaci úspěchů sboru a na prohlídku prostorů hasičárny a přilehlého cvičiště. Cestou zpět byla zastávka ke krátkému občerstvení v Rybím domě v Chotěbuzi a výlet jsme ukončili zpět v penzionu. Čas dne jsme využili do poslední minuty, protože po večeři následovaly gratulace a předání kytiček letošním jubilantům a očekávaná diskotéka pro seniory mohla začít. Bavili jsme se náramně. Někteří k tanci odložili hole, ale ráno je zase museli vyhledat. Inu, ve středu se už nešlo spát, na spánek zbyl čas až po půlnoci. Náš dík za přípravu diskotéky a její bezvadné vedení patří i tentokrát br. Vaškovi Helisovi a také za trpělivé pochopení naší obsluze. Čtvrteční ráno nás uvítalo deštěm. Dopoledne uběhlo jako voda a vyhlíželi jsme naše hosty na odpolední besedu. A dočkali jsme se br. Ing. Lea Kuběny, starosty KSH ČMS, který je i ředitelem krajské pobočky HVP v Ostravě, Ing. Radima Kuchaře, který zastoupil ředitele HZS MSK, p. Generála Piotra Buka, který vedl polskou delegaci návštěvy a dojeli i další starostové našich OSH a vedoucí AZH okresů. Neúčast z okresu Bruntál se dá pochopit, protože tu nemáme letos jejich zastoupení mezi rekreanty. Hosté přivezli řadu aktualit ze života profesionálních i dobrovolných hasičů. A byli jsme také svědky mimořádného aktu, kdy br. Ing. Leo Kuběna, br. Wladek Jastrzembski a Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák, CSc. profesor TU FBI VŠB, obdrželi z rukou Generála Buka nejvyšší hasičská vyznamenání udělovaná v Polsku. A nastal konec pobytu. Ještě sbalit a rozloučit se. I tentokrát jsme byli spokojeni se stravou, obsluhou, ubytováním. Vlídnost a ochota byla příkladná. Počasí bylo letos chladnější, v bazénu nikdo nečeřil vodu, ale nějak nám to nevadilo. Někteří účastníci si našli chvíli na návštěvu solné jeskyně, někteří si užili soutěžení v BOWLINGU. Takže zřejmě za rok opět tady. Děkujeme br. Vaškovi Helisovi za veškerou péči. A poslední douška – br. starosta OSH Opava nečekaně mile překvapil při své návštěvě všechny účastnice pobytu krásným karafiátem. I za něj moc děkujeme.
NASHLEDANOU
Za správnost  podepsány:  Milada Ptošková, Ing. Marie Smolková a Vlasta Závodská

Reakce účastníků setkání ZH v Komorní Lhotce více zde:

Poděkování za přijetí v SDH Karviná Hranice 2018

V úterý 20.března 2018 se konalo jarní jednání krajského aktivu Zasloužilých hasičů v Hasičském muzeu za účasti všech zástupců okresů MSK a vzácných hostů. Podrobnosti  najdete v zápisu z jednání.

Zápis z jednání KAZH MSK z 20.3.2018

Informace k účasti na rekreaci ZH v Komorní Lhotce v roce 2018.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  • Zpráva pro jednání VV KSH MSK dne 1.12.2017
  • Jednání krajského aktivu Zasloužilých hasičů.
    V úterý 10.října 2017 se konalo v Hasičském muzeu v Ostravě jednání krajského aktivu ZH. Jednání zahájil a řídil vedoucí krajského aktivu Helis Václav. Hned v úvodu přivítal hosty, kterými byli náměstek ředitele HZS MSK Plk. Ing.Radim Kuchař,  starosta KSH MSK Ing. Leo Kuběna, jeho náměstci Mgr. Jan Dumbrovský a Stanislav Kotrc starosta OSH ČMS Nový Jičín. Čestnými hosty byli nositelé „Záslužného řádu českého hasičstva“ Zdeněk Nytra senior a Stanislav Sovinský, čestný starosta KSH MSK. Během jednání se dostavil náměstek starosty SH ČMS, náměstek starosty KSH MSK a starosta OSH Ostrava pan Bc. Richard Dudek.  Jednání se rovněž zúčastnili všichni vedoucí okresních aktivů našeho kraje. Na programu jednání bylo mimo jiné zhodnocení činnosti krajského aktivu za období od března letošního roku, vyhodnocení setkání ZH v červnu 2017 v Komorní Lhotce, upřesnění statistik ZH v MSK a příprava plánu práce na rok 2018. Před schválením programu uctili všichni přítomní památku zesnulých Zasloužilých hasičů, kterých bylo od začátku roku celkem 17. Součásti jednání byly i gratulace k výročím s předáním malého dárku. Velkým přínosem pro jednání bylo vystoupení hostů, kteří přítomným podali  podrobné informace o dění v HZS MSK, ve SH ČMS, v KSH MSK a o dalších důležitostech v naši společné práci. Za důstojný průběh celého jednání je třeba poděkovat všem přítomným, zejména pak vzácným hostům, kteří se jednání zúčastnili.
    Helis Václav-vedoucí krajského aktivu KSH MSK

Podrobnější informace z jednání viz:Zápis KA ZH MSK z 10.10.2017

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Zápisy

Další informace

Plán práce Aktivu ZH KSH MSK na rok 2019.

Plán práce Aktivu ZH KSH MSK na rok 2018

Krátké video z rekreace ZH MSK v J.K.: