Aktiv zasloužilých hasičů

Aktiv zasloužilých hasičů 2015 – 2020

 

Vedoucí Václav Helis
OSH Karviná
Zástupce Milada Ptošková
OSH Ostrava
Člen Vladislav Jastrzembski OSH Karviná
Člen Jaromír Adamus OSH Frýdek-Místek
Člen Václav Pavelka OSH Nový Jičín
Člen Vojtěch Seidler OSH Opava
Členka Zdeňka Řepková
OSH Bruntál

Statut Zasloužilých hasičů schválený VV SH ČMS 22.3.2018

Informace

V úterý 20.března 2018 se konalo jarní jednání krajského aktivu Zasloužilých hasičů v Hasičském muzeu za účasti všech zástupců okresů MSK a vzácných hostů. Podrobnosti  najdete v zápisu z jednání.

Zápis z jednání KAZH MSK z 20.3.2018

Informace k účasti na rekreaci ZH v Komorní Lhotce v roce 2018.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  • Zpráva pro jednání VV KSH MSK dne 1.12.2017
  • Jednání krajského aktivu Zasloužilých hasičů.
    V úterý 10.října 2017 se konalo v Hasičském muzeu v Ostravě jednání krajského aktivu ZH. Jednání zahájil a řídil vedoucí krajského aktivu Helis Václav. Hned v úvodu přivítal hosty, kterými byli náměstek ředitele HZS MSK Plk. Ing.Radim Kuchař,  starosta KSH MSK Ing. Leo Kuběna, jeho náměstci Mgr. Jan Dumbrovský a Stanislav Kotrc starosta OSH ČMS Nový Jičín. Čestnými hosty byli nositelé „Záslužného řádu českého hasičstva“ Zdeněk Nytra senior a Stanislav Sovinský, čestný starosta KSH MSK. Během jednání se dostavil náměstek starosty SH ČMS, náměstek starosty KSH MSK a starosta OSH Ostrava pan Bc. Richard Dudek.  Jednání se rovněž zúčastnili všichni vedoucí okresních aktivů našeho kraje. Na programu jednání bylo mimo jiné zhodnocení činnosti krajského aktivu za období od března letošního roku, vyhodnocení setkání ZH v červnu 2017 v Komorní Lhotce, upřesnění statistik ZH v MSK a příprava plánu práce na rok 2018. Před schválením programu uctili všichni přítomní památku zesnulých Zasloužilých hasičů, kterých bylo od začátku roku celkem 17. Součásti jednání byly i gratulace k výročím s předáním malého dárku. Velkým přínosem pro jednání bylo vystoupení hostů, kteří přítomným podali  podrobné informace o dění v HZS MSK, ve SH ČMS, v KSH MSK a o dalších důležitostech v naši společné práci. Za důstojný průběh celého jednání je třeba poděkovat všem přítomným, zejména pak vzácným hostům, kteří se jednání zúčastnili.
    Helis Václav-vedoucí krajského aktivu KSH MSK

Podrobnější informace z jednání viz:Zápis KA ZH MSK z 10.10.2017

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Zápisy

Další informace

Plán práce Aktivu ZH KSH MSK na rok 2018

Krátké video z rekreace ZH MSK v J.K.: