Aktuality

Akce ke 100. výročí vzniku Československa

Vážené starostky, vážení starostové KSH,
Vážené starostky, vážení starostové OSH.
                                                                                                                                             V Praze 21. února 2018

Rok 2018, je rokem ve kterém vzpomínáme sté výročí vzniku Československa. K této příležitosti se v naší republice uskuteční celá řada významných vzpomínkových akcí, které budou pořádat jak státní orgány a organizace, tak celá řada dalších institucí a neposlední řadě i celá řada spolků. Máme na paměti, že i dobrovolní hasiči v roce 1918 se zasloužili o vznik samostatného státu a i dnes jsou neodmyslitelnou součástí dění ve státu i v obcích. Rozhodnutím výkonného výboru SH ČMS se sdružení zapojí, mimo dalších akcí (viz materiál VV SH ČMS ze dne 23. 11. 2017), do projektu RE:publika 1918-2018, jehož iniciátorem je statutární město Brno ve spolupráci BVV Brno. Nejedná se o jednorázovou akci, ale o festival – propojení celé řady akcí, z nichž jsou některé klíčové, a to i ve vazbě na výročí zahájení činnosti Výstaviště Brno (26. 5. 2028). Na výstavišti jsou plánovány tyto hlavní akce:
26. až 27. května – slavnostní zahájení výstavy

– 2. až 3. června – program věnovaný dětem

– 9. až 10. června – program zaměřený na 100 let československého sportu

– 16. až 17. června – finále celé akce (program se upřesňuje)

SH ČMS se chce na slavnostním zahájení celé této akce prezentovat:

a) Propagační hvězdicovou jízdou historických hasičských vozidel a cílem Výstaviště Brno (dojezd 26. 5. 2018)

b) Celostátním setkáním hasičských slavnostních a historických praporů na Výstavišti Brno (26. 5. 2018). Součástí setkání bude dekorování praporů pamětní stuhou SH ČMS k stému výročí založení Československa

Vážené starostky a starostové KSH a OSH obracím proto na Vás tímto dopisem, abychom operativně zjistili Váš zájem, respektive i zájem našich sborů o účast na tomto srazu. Zatím se počítá s účastí praporečníka a dvou členů čestné stráže. Informaci o počtu praporů za Váš OSH, nebo dle Vaší vlastní dohody, za Váš KSH sdělte Kanceláři SH ČMS nejlépe elektronickou poštou na mail: kancelar@dh.cz nejpozději do 19. března 2018. S přihlédnutím z doloženému zájmu o účast na tomto setkání budou následně vydány Závazné pokyny, na základě kterých pak bude celá akce připravována.

Jsem přesvědčen, že svým aktivním přístupem podpoříte tuto významnou akci našeho sdružení.

S pozdravem
Ing. Karel Richter

starosta SH ČMS

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážené paní starostky, Vážení páni starostové !
Nabídka studia v Univerzitě dobrovolného hasiče (UDH) pro členy a funkcionáře Sdružení hasičů, Čech, Moravy a Slezska
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, prostřednictvím svých vzdělávacích zařízení : Ústřední hasičské školy Jánské Koupele , Ústřední hasičské školy Bílé Poličany a Centra hasičského hnutí Přibyslav nabízí členům a funkcionářům Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska možnost zvýšit své znalosti a dovednosti v rámci studia Univerzity dobrovolného hasiče. Toto studium je zabezpečováno ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě a Ostravskou univerzitou. Nový běh  této osvědčené vzdělávací akce bude probíhat v letech 2018 – 2020. Bližší informace (směrnici studia, přihlášku ) lze najít na internetových stránkách výše uvedených vzdělávacích zařízení (www.uhs.cz , www.uhsbp.cz , www.chh.cz ). Jsme plně přesvědčeni, že absolvování Univerzity dobrovolného hasiče bude přínosem pro Vaši osobu i náš spolek. Význam studia podtrhuje i usnesení Shromáždění starostů ze dne 22. dubna 2017, které ukládá  KSH a OSH vyhledávat a získávat členy a funkcionáře sdružení pro studium UDH 2018 – 2020 v  ÚHŠ a CHH.
Na spolupráci se těší
Ing. Jan Karger
vedoucí Ústřední odborné rady vzdělávání SH ČMS

Univerzita dobrovolného hasiče – směrnice

Přihláška Univerzity dobrovolného hasiče 2017

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hodnocení akce Daruj krev s dobrovolnými hasiči v 

OSH Moravskoslezského kraje v roce 2017.

Počty SDH a dárců v roce 2017
OSH SDH Dárců Prvodárců Nejvíce dárců v SDH
Karviná 23 110 18 Rychvald                12
Opava 41 108 8 Opava                      11
Nový Jičín 30 103 20 Tísek                        15
Ostrava 15 65 0 Heřmanice              17
Frýdek Místek 14 33 1 Krásná Mohelnice   7
Bruntál        
MSK 123 419 47

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Členové Okresních sdružení hasičů převzali čestná uznání více zde:

Setkání s Hejtmanem Moravskoslezského kraje 2017