Aktuality

Jednání výkonného výboru KSH MSK 29.-30.listopadu 2019

V pátek 29. a v sobotu 30.listopadu se konalo v Hasičské škole Jánské Koupele závěrečné jednání výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje v roce 2019. Jednání se zúčastnili kromě členů výkonného výboru také členové krajské kontrolní a revizní rady, pracovnice kanceláři jednotlivých okresů a další hosté. Na programu bylo mimo jiné hodnocení činnosti za rok 2019, schválení plánu práce na rok 2020, průběžné hodnocení finančního rozpočtu včetně návrhu rozpočtu na příští rok, hodnocení mezinárodní spolupráce, hodnocení činnosti aktivu zasloužilých hasičů, příprava inventarizace majetku KSH a další záležitosti. Důležitým bodem byla příprava Shromáždění delegátů Okresních sdružení hasičů, které se bude konat v dubnu v roce 2020 ve Vendryni.

HV

Shromáždění představitelů Okresních sdružení hasičů Moravskoslezského kraje.

V sobotu 30.března 2019 se konalo v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích Shromáždění představitelů OSH MSK. Jednání představitelů OSH předcházelo jednání výkonného výboru, které se konalo již v pátek 29.března 2019 od 16,00 hodin rovněž v prostorách ÚHŠ v Jánských Koupelích. Výkonný výbor KSH projednal mimo jiné další podrobnosti, týkající se přípravy Shromáždění představitelů OSH.

V sobotu již od rána přijížděli do Jánských Koupelí představitelé Okresních sdružení hasičů MSK a další hosté. Jednání bylo zahájeno v 9,00hodin. Jednání řídil náměstek starosty KSH MSK a starosta okresního sdružení hasičů Nový Jičín pan Stanislav Kotrc, který hned v úvodu přivítal všechny přítomné a významné hosty mezi nimiž byli senátor ČR pan Ing. Zdeněk Nytra, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pan Ing. Jaroslav Kania, ředitel HZS MSK brig. gen. Ing. Vladimír Vlček PhD. Dále byli přivítání hosté z Polska a Slovenska. Z Polska přijali pozvání čtyři zástupci Wojwodstwa Sl. pod vedením plk. Ing. Edwarda Debernego a ze Slovenska tři zástupci pod vedením předsedy Dobrovolné požiarné ochrany Žilinského kraje PaedDr. Tomáše Zanovita.

Jednání pokračovalo uctěním památky zesnulých hasičů a schválením programu. Po volbě pracovních komisí vystoupil hned na začátku z důvodů jeho účasti na pohřbu senátor pan Ing. Zdeněk Nytra. Následovala zpráva starosty KSH MSK o činnosti za uplynulé období, dále zpráva o hospodaření, zpráva kontrolní a revizní rady, zprávy vedoucích odborných rad a zpráva o činnosti zasloužilých hasičů. Hezkou novinkou byly prezentace k činnosti odborných rad, zejména prezentace k činnosti odborné rady mládeže předvedená jejím vedoucím panem Tomášem Zdražilou a také prezentace k činnosti radě ochrany obyvatelstva předvedená panem Bc. Richardem Dudkem. V diskuzi, ve které postupně vystoupili náměstek hejtmana MSK pan Ing. Jaroslav Kania, zástupci hostů ze Slovenska a Polska, zazněla slova uznání a poděkování za obětavou práci všech dobrovolných hasičů Moravskoslezského kraje a za dobrou dosavadní mezinárodní spolupráci. Ředitel HZS MSK pan brig. gen. Ing. Vladimír Vlček PhD již tradičně v diskuzi pomocí prezentace podrobně informoval o veškerém současném dění a aktivitách v činnosti HZS a dobrovolných JSDHO. Na závěr svého vystoupení vyzdvihl úspěchy při organizaci různých akcí v Moravskoslezském kraji jako například soutěží v PS, CTIF a dalších. Poděkoval také za přípravu a organizaci velmi úspěšného celorepublikového plesu, který se letos v březnu konal v Ostravě. Na závěr v diskuzi vystoupil starosta KSH MSK Ing. Leo Kuběna. Podrobněji popsal situaci kolem organizace celorepublikového plesu, poděkoval hlavním organizátorům za jeho přípravu a samotnou organizaci, a ještě jednou poděkoval všem za dosavadní činnost ve prospěch naší krajské hasičské organizace. Následovalo schválení usnesení a závěr. Je třeba říci, že celé jednání SP OSH MSK se neslo v duchu posledního roku tohoto volebního období a svolání a přípravy Shromáždění delegátů OSH MSK a nových voleb v roce 2020 včetně schválení potřebných formalit pro jeho konání.

HV.

Projekt Prapor OSH Bruntál

Okresní sdružení hasičů Bruntál využilo v roce 2018 nabídky dotačního programu Moravskoslezského kraje pro dobrovolné hasiče a vypracovalo projekt na pořízení praporu pro Okresní sdružení hasičů Bruntál. Tento projekt byl vedením Moravskoslezského kraje schválen. Po podepsání smlouvy byl u firmy Alerion Brno objednán prapor. Firma Alerion dodala zhotovený prapor 20. 12. 2018. Okresní sdružení hasičů Bruntál připravilo na sobotu 29. 12. 2018 slavnostní Žehnání praporu ve Společenském domě v Bruntále. Na akci byli pozvání Zasloužilí hasiči okresu Bruntál, starostové sborů dobrovolných hasičů okresu Bruntál, starostové okrsků OSH Bruntál, starosta Krajského sdružení hasičů v Ostravě, ředitel HZS – územní ředitelství Bruntál, velitelé stanic HZS v Krnově a Rýmařově. Dále starostové měst Bruntálu, Krnova a Rýmařova a starostové obcí Moravskoslezský Kočov a Holčovice. Pozváni byli také hejtman MSK pan prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. a senátor PČR MUDr. Ladislav Václavec. Okresní sdružení hasičů Bruntál využilo této akce k vyznamenání členů výkonného výboru, starostů okrsků a hostů medailí SH ČMS ke 100. výročí vzniku samostatného Československa. Další členové a sbory převzali další vyznamenání okresního sdružení, krajského sdružení i ústředí SH ČMS.

Celá akce byla propagována na stránkách okresního sdružení hasičů (www.osh-bruntal.cz), dále v tisku Bruntálský a Krnovský deník (18. 12. 2018 – pozvánka, a dne 8. 1. 2019 – článek o žehnání). TV Polar Moravskoslezského kraje celou akci natáčelo a odvysílalo ve svém zpravodajství. Každý z pozvaných obdržel vlastní pozvánku na své jméno. 

Prapor OSH Bruntál byl slavnostně požehnán a je nyní vystaven v zasedací místnosti OSH Bruntál, kde probíhají jednání výkonného výboru OSH, odborných rad (mládeže, prevence a represe), porady starostů okrsků, jednání okrsku Bruntál. Bude využíván k akcím okresního sdružení hasičů Bruntál, např. Shromáždění představitelů sborů, setkání Zasloužilých hasičů okresu Bruntál, slavnostní akce – plesy apod.

   Oldřich Orság – starosta OSH Bruntál

Video ze slavnostního předání praporu najdete zde:

Novým starostou SH ČMS Jan Slámečka.

V době předvánočního shonu se v Přibyslavi  dne 8.12.2018 konalo shromáždění starostů, kdy hlavním bodem programu kromě zpráv ústředních odborných rad byla volba nového starosty sdružení. Celkem  399 mandátů se mělo rozdělit mezi tři kandidáty, kterými byli Jaroslav Salivar, Jan Slámečka a Milan Spilka. Ti v rozpětí deseti minut měli přesvědčit   delegáty, aby jim dali svůj hlas. Jako první vystoupil Salivar, který velice kriticky zhodnotil dosavadní stav sdružení, v jeho proslovu nezaznělo nic kladného, co se týče chodu sdružení. Z mého pohledu mohl právě on již dříve poukázat na neutěšený stav, když vykonával funkci prvního náměstka SH ČMS. Jako druhý se představil Slámečka, na kterém bylo vidět překvapení z jeho předřečníka. Zdůraznil jako prioritu dovézt sdružení do řádného  VI.Sjezdu v roce 2020. Posledním vystupujícím byl Milan Spilka. Na počátku jednání byla odhlasována tajná volba a delegáti začali své hlasovací lístky házet do urny.  Po sečtení všech platných hlasů s největším počtem 320 se starostou sdružení stal Jan Slámečka. Jako druhý  Salivar s 69 hlasy a třetí Spilka 10 hlasů. Jednání bylo ukončeno v 13.00 hod a podrobnější informace určitě naleznete na stránkách dh.cz  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Výkonný výbor Krajského sdružení hasičů MSK na svém jednání dne 18.září 2018 projednal a schválil vyhodnocení akce „Daruj krev s dobrovolnými hasiči 2018“. Výsledky akce v rámci Moravskoslezského kraje najdete zde:

Počty SDH a Dárců v jednotlivých okresech Moravskoslezského kraje v květnu 2018:

OSH SDH Dárců Prvodárců Nejvíce dárců v SDH
BR 10 29 0
FM 19 47 6 Hrádek 7
KA 24 132 21 Rychvald,Šunychl 11
NJ 35 114 14 Tísek 18
OP 39 117 18 Hrabyně 9
OV 14 28 0 Heřmanice 13
MSK 141 467 59

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Poslední rozloučení s Karlem Richterem

Ve velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích se v úterní odpoledne 28. srpna konalo poslední rozloučení se starostou nejpočetnějšího spolku v zemi – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Celý článek a několik fotografií z posledního rozloučení najdete zde:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dobrovolní hasiči Moravskoslezského kraje hodnotili uplynulé období.

V sobotu 14.dubna 2018 se konalo Shromáždění představitelů okresních sdružení hasičů Moravskoslezského kraje. Do Ústřední hasičské školy v Jánských Koupelích se sjeli představitelé jednotlivých okresů, členové výkonného výboru Krajského sdružení hasičů MSK a významní hosté. Jednání řídil náměstek starosty KSH MSK a starosta okresního sdružení hasičů Nový Jičín pan Stanislav Kotrc, který hned v úvodu přivítal všechny přítomné a významné hosty mezi nimiž byli náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pan Mgr. Folwarczny Stanislav, zástupci krajského úřadu MSK pan Ing. Zuber Tomáš a pan Zábojník Petr. Dalšími významnými hosty byli senátoři parlamentu ČR Ing Zdeněk Nytra, MUDr. Mgr. Plaček Vladimír, asistent senátora Mgr. Orieščík Petr, ředitel HZS MSK brig. gen. Ing. Vladimír Vlček PhD a prezident BTK doc. Dr. Ing. Kvarčák Miloš. Dále byli přivítání hosté z Polska a Slovenska. Z Polska přijali pozvání čtyři zástupci Wojwodstwa Sl. pod vedením prezesa ZOW ZOSP RP Gen.brig. Zbygniewa Meresa a ze Slovenska tři zástupci pod vedením předsedy Dobrovolné požiarné ochrany Žilinského kraje PaedDr. Tomáše Zanovita.

Jednání pokračovalo uctěním památky zesnulých hasičů a schválením programu. Po volbě pracovních komisí následovala zpráva starosty KSH MSK o činnosti za uplynulé období, dále zpráva o hospodaření, zpráva kontrolní a revizní rady, zprávy vedoucích odborných rad a zpráva o činnosti zasloužilých hasičů. Ve všech přednesených zprávách byla vyzvednuta velmi dobrá činnost a dobré výsledky ve všech oblastech naší práce v rámci Moravskoslezského kraje. Zmíněny byly ovšem  také některé nedostatky a problémy, které naši práci provázejí a na které bude nutné se více zaměřit.

Během programu z časových důvodů vystoupil náměstek hejtmana MSK Mgr. Folwarczny Stanislav, který zhodnotil spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a všemi hasiči, poděkoval za vykonanou práci a vyjádřil přesvědčení o další dobré spolupráci. V diskusi pak vystoupil ředitel HZS MSK Ing. Vladimír Vlček, který mimo jiné pomoci připravené prezentace seznámil přítomné dosti podrobně se současnou problematikou týkající se jak profesionálních, tak dobrovolných hasičů. Další  hosté ve svých vystoupeních především poděkovali za dobrou spolupráci s Krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje a popřáli všem pevné zdraví a mnoho úspěchů v další práci.

K důstojnému průběhu celého jednání, které bylo velmi dobře připraveno, přispěli svým zodpovědným přístupem všichni účastníci a samozřejmě účast významných hostů.

Poděkování patří všem, kteří pomohli při organizaci celé akce v čele s panem Ladislavem Čablou a Ústřední hasičské škole Jánské Koupele za poskytnuté prostory a zajištění stravy.

HV.

Akce ke 100. výročí vzniku Československa

Vážené starostky, vážení starostové KSH,
Vážené starostky, vážení starostové OSH.
                                                                                                                                             V Praze 21. února 2018

Rok 2018, je rokem ve kterém vzpomínáme sté výročí vzniku Československa. K této příležitosti se v naší republice uskuteční celá řada významných vzpomínkových akcí, které budou pořádat jak státní orgány a organizace, tak celá řada dalších institucí a neposlední řadě i celá řada spolků. Máme na paměti, že i dobrovolní hasiči v roce 1918 se zasloužili o vznik samostatného státu a i dnes jsou neodmyslitelnou součástí dění ve státu i v obcích. Rozhodnutím výkonného výboru SH ČMS se sdružení zapojí, mimo dalších akcí (viz materiál VV SH ČMS ze dne 23. 11. 2017), do projektu RE:publika 1918-2018, jehož iniciátorem je statutární město Brno ve spolupráci BVV Brno. Nejedná se o jednorázovou akci, ale o festival – propojení celé řady akcí, z nichž jsou některé klíčové, a to i ve vazbě na výročí zahájení činnosti Výstaviště Brno (26. 5. 2028). Na výstavišti jsou plánovány tyto hlavní akce:
26. až 27. května – slavnostní zahájení výstavy

– 2. až 3. června – program věnovaný dětem

– 9. až 10. června – program zaměřený na 100 let československého sportu

– 16. až 17. června – finále celé akce (program se upřesňuje)

SH ČMS se chce na slavnostním zahájení celé této akce prezentovat:

a) Propagační hvězdicovou jízdou historických hasičských vozidel a cílem Výstaviště Brno (dojezd 26. 5. 2018)

b) Celostátním setkáním hasičských slavnostních a historických praporů na Výstavišti Brno (26. 5. 2018). Součástí setkání bude dekorování praporů pamětní stuhou SH ČMS k stému výročí založení Československa

Vážené starostky a starostové KSH a OSH obracím proto na Vás tímto dopisem, abychom operativně zjistili Váš zájem, respektive i zájem našich sborů o účast na tomto srazu. Zatím se počítá s účastí praporečníka a dvou členů čestné stráže. Informaci o počtu praporů za Váš OSH, nebo dle Vaší vlastní dohody, za Váš KSH sdělte Kanceláři SH ČMS nejlépe elektronickou poštou na mail: kancelar@dh.cz nejpozději do 19. března 2018. S přihlédnutím z doloženému zájmu o účast na tomto setkání budou následně vydány Závazné pokyny, na základě kterých pak bude celá akce připravována.

Jsem přesvědčen, že svým aktivním přístupem podpoříte tuto významnou akci našeho sdružení.

S pozdravem
Ing. Karel Richter

starosta SH ČMS

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážené paní starostky, Vážení páni starostové !
Nabídka studia v Univerzitě dobrovolného hasiče (UDH) pro členy a funkcionáře Sdružení hasičů, Čech, Moravy a Slezska
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, prostřednictvím svých vzdělávacích zařízení : Ústřední hasičské školy Jánské Koupele , Ústřední hasičské školy Bílé Poličany a Centra hasičského hnutí Přibyslav nabízí členům a funkcionářům Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska možnost zvýšit své znalosti a dovednosti v rámci studia Univerzity dobrovolného hasiče. Toto studium je zabezpečováno ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě a Ostravskou univerzitou. Nový běh  této osvědčené vzdělávací akce bude probíhat v letech 2018 – 2020. Bližší informace (směrnici studia, přihlášku ) lze najít na internetových stránkách výše uvedených vzdělávacích zařízení (www.uhs.cz , www.uhsbp.cz , www.chh.cz ). Jsme plně přesvědčeni, že absolvování Univerzity dobrovolného hasiče bude přínosem pro Vaši osobu i náš spolek. Význam studia podtrhuje i usnesení Shromáždění starostů ze dne 22. dubna 2017, které ukládá  KSH a OSH vyhledávat a získávat členy a funkcionáře sdružení pro studium UDH 2018 – 2020 v  ÚHŠ a CHH.
Na spolupráci se těší
Ing. Jan Karger
vedoucí Ústřední odborné rady vzdělávání SH ČMS

Univerzita dobrovolného hasiče – směrnice

Přihláška Univerzity dobrovolného hasiče 2017

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hodnocení akce Daruj krev s dobrovolnými hasiči v 

OSH Moravskoslezského kraje v roce 2017.

Počty SDH a dárců v roce 2017
OSH SDH Dárců Prvodárců Nejvíce dárců v SDH
Karviná 23 110 18 Rychvald                12
Opava 41 108 8 Opava                      11
Nový Jičín 30 103 20 Tísek                        15
Ostrava 15 65 0 Heřmanice              17
Frýdek Místek 14 33 1 Krásná Mohelnice   7
Bruntál        
MSK 123 419 47

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Členové Okresních sdružení hasičů převzali čestná uznání více zde:

Setkání s Hejtmanem Moravskoslezského kraje 2017