Informace pro OSH a SDH

Důležité informace pro Okresní Sdružení hasičů a Sbory dobrovolných hasičů Moravskoslezského kraje:

V Praze dne 10. 3. 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ZAKAZUJE s účinností od dnešního dne tj. 10. března 2020 jakékoliv akce s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob včetně akcí spolkových. Nařízení je platné od 18:00h až do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Na základě tohoto mimořádného opatření NELZE KONAT plánované akce SH ČMS, tj. sportovní soutěže, plesy, poutě a jiné kulturní a podobné spolkové akce.

Celorepublikově se ruší také konání Shromáždění delegátů SDH v jednotlivých okresech do odvolání, VČETNĚ TĚCH, KDE BY BYL předpokládaný počet účastníků menší než 100.

Je nutné počítat s tím, že celý harmonogram okresních Shromáždění delegátů SDH, popřípadě krajských Shromáždění delegátů OSH, může být termínově posunut včetně VI. sjezdu SH ČMS, aby byly podmínky pro všechny stejné.

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění způsobené novým koronavirem.

Za vedení SH ČMS

Jan Slámečka

starosta SH ČMS

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážené paní starostky, vážení páni starostové,

Jelikož se nám hromadí dotazy ohledně registračních listů sportovních oddílů, tak vám posílám tyto informace. I v tomto roce je potřeba aby každé SDH, které sportuje vyplnilo Registrační list sportovního oddílu SDH a poslalo ho na příslušné OSH. Zde nastává změna pro OSH, Registrační listy sportovních oddílů SDH na OSH zůstanou a z OSH zašlou na ústředí pouze tabulku za celý okres viz příloha.

 Děkuji za spolupráci

 S pozdravem Michal Kolka, SH ČMS

Přílohy:

Směrnice sportovnich oddilu SH ČMS ke stažení zde:

Příloha č.1 ke Směrnici sportovnich oddilů ke stažení zde:

Údaje z registračních listů sportovních oddílů pro OSH ke stažení zde:

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO SDH!

V lednu letošního roku MŠMT zveřejnilo podmínky zápisu do Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Od roku 2020 musí zápis do rejstříku provést přímo SDH, nelze údaje vkládat hromadně prostřednictvím SH ČMS!

Do rejstříku je nutné zapsat všechny sportovce bez rozdílu věku tj. od3 do nekonečna (každý, kdo se soustavně věnuje sportovní činnosti) a trenéry (každý, kdo se soustavně věnuje trenérské činnosti) , u trenérů vkládejte starší 18 let.

Informace k zápisu najdete na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/sport-1/zmena-v-zapise-fyzickych-osob-sportovcu-a-treneru-do

Pro usnadnění zápisu přikládáme zestručnělý manuál Jak na rejstřík sportu.

Jak na rejstřík sportu více zde:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Úrazové pojištění pro sport od 18. let věku více zde:

Výstupy z projektu „Zachraňujeme spolu“ najdete zde:

Vyhodnocení akce „Daruj krev“ za rok 2019 v MSK více zde:

Pojištění hasičských vozidel více zde:

Záchranářský kurz dorostenců se zaměřením na přípravu na zařazení do jednotek požární ochrany – informace ke stažení zde:

Metodický pokyn Starosty KSH MSK k poskytování příspěvků jednotlivcům a družstvům za reprezentaci KSH MSK více zde:

Příloha Metodického pokynu č.1 žádost ke stažení zde: