Rada prevence

Krajská odborná rada prevence MSK 2020 – 2025

vedoucí rady Strnadel Milan OSH Karviná
člen rady Ing. Chvíla František OSH Ostrava
člen rady Reder Svatoboj OSH Opava
člen rady Pavlík Libor OSH Nový Jičín
člen rady Gúth Eduard OSH Frýdek Místek
člen rady Mjr.Ing. Ušela Antonín OSH Bruntál
člen rady Plk.Ing. Pliska Martin HZS MSK

Kontakty členů KORP

Návrh plánu práce KORP na rok 2021 více zde:

Informace:

SEMINÁŘ PREVENCE KORP KSH MSK – 2021:

Hodnocení semináře prevence 25.-27.června 2021 v Jánských Koupelích více zde:

Finanční pomoc pro obec Hrušky :

Transparenční účet pro finanční pomoc občanům obce Hrušky u Břeclavi:

 

Výsledky POODM 2020 krajské kolo více zde:

Zpráva KORP na SD OSH 2020 více zde:

Pozvánka na Krajskou odbornou radu prevence na 15.6.2020.

SEMINÁŘ PREVENCE KORP KSH MSK – 2020

 Hodnocení semináře

Krajský seminář se konal 31. ledna – 2. února 2020 v ÚHŠ Jánské Koupele.

Zúčastnilo se jej 36 preventistů z šesti okresů MSK (Ostrava – 3, Karviná – 7, Opava – 7, Frýdek Místek – 4, Nový Jičín – 5, Bruntál – 4, KOR prevence – 6), z toho 6 žen.

Lektory semináře byli příslušníci HZS MSK územní odbor Opava (major. Ing. Jiří Kachel, nprap. Pavel Havrlant, nprap. Pavel Vašátko) a vedoucí krajské odborné rady prevence Milan Strnadel.

Hlavním tématem byl zákon č. 133/1985 Sb. o PO a vyhláška 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další.

V průběhu přednášek jsme se seznámili se statistikou požárů v r. 2019, s preventivní činností v kraji (program HASÍK a jiné…), s provozem, druhy, montáží a kontrolou požárně bezpečnostních zařízení a elektrické požární signalizace, se stabilním a polostabilním hasicím zařízením, zařízením pro odvod tepla a kouře aj. Seznámili jsme se také s vybranými paragrafy stavebního zákona (elektrická požární signalizace, detektory kouře a plynu, hlásiče požáru). Další téma bylo zaměřeno na „komínovou“ vyhlášku (komíny a kouřovody, kontrola, revize a čištění komínů a další). Byly podány informace též k zásadám svařování. Pozornost byla věnována i věcným prostředkům PO, nádobám na plyn a jejich označování. Poslední blok přednášek byl zaměřen na úkoly JSDH obce v rámci ochrany obyvatelstva (evakuace, varování, vyrozumění, povodňová ochrana aj.).

K daným tématům se rozvinula obsáhlá diskuze, která probíhala průběžně a v níž, byla opět vzpomenuta problematika čištění a údržba spalinových cest.

Vedoucí KORP seznámil preventisty s propozicemi soutěže POODM  2020 a dalšími úkoly na rok 2020 a další.

Součástí semináře byly i zkoušky k získání odznaku odbornosti PREVENTISTA III. a II. stupně. Zkoušek se zúčastnilo 6 zájemců (3 na OO III. st. a 3 na OO II. st.). Úspěšní byli všichni.

Za realizaci semináře patří poděkování KORP, zvláště jejímu vedoucímu Milanu Strnadlovi, která seminář organizačně připravila, KSH MSK, které seminář finančně zajistilo, a ÚHŠ Jánské Koupele za poskytnutí prostor.

Zvláštní poděkování náleží všem zaměstnancům školy (a kuchyňskému personálu zvlášť) za obětavou práci a péči o nás.

Za hodnotící komisi:     Jan Dumbrovský, Iva Škerková, Jana Sikora

Jánské Koupele 2. února 2020

Pozvánka na seminář krajské odborné rady prevence v roce 2020 více zde:

Seminář KORP přihláška 2020 ke stažení zde:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zápis z jednání krajské odborné rady prevence dne 29.10.2019 více zde:

Zkušební testy preventista III. pro rok 2019 ke stažení zde:

Zkušební testy preventista II. pro rok 2019 ke stažení zde:

Výsledky akce POOD 2019 republikové kolo více zde:

Preventivně výchovná činnost příklady forem výchovy ke stažení zde:

Vyhodnocení krajského kola PO očima dětí a mládeže v roce 2019 více zde:

Zápis z jednání Krajské odborné rady prevence z 6.5.2019

Hodnocení semináře prevence KSH MSK 2019 více zde:

Pozvánka na seminář krajské odborné rady prevence v roce 2019 více zde:

Přihláška na seminář prevence KORP v roce 2019

Metodický pokyn starosty SH ČMS k akci Požární ochrana očima dětí a mládeže v roce 2019 více zde:

Podrobné informace k akci POODM v roce 2019 najdete zde:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zápis z jednání Krajské odborné rady prevence z 13.11.2018 více zde:

Zápis z jednání Krajské odborné rady prevence 2.10.2018

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vyhodnocení akce „Požární ochrana očima dětí“ v Moravskoslezském kraji v roce 2018:

Výsledky Požární ochrana očima dětí 2018 krajské kolo ke stažení zde:

Sumář za Moravskoslezský kraj 2018

Zápis z jednání krajské odborné rady prevence ze dne 30.4.2018

Hodnocení semináře Krajské odborné rady prevence ve dnech 9. – 11.2 2018 v Ústřední hasičské škole v Jánských koupelích více zde

Propozice Požární ochrana očima dětí pro rok 2018

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx