Úno

8

Krajský seminář prevence 2023

By Radomír Fešar

Krajský seminář prevence 2023
 Krajská odborná rada prevence pořádala ve dnech 3 – 5/2 2023 v ÚHŠ Jánské Koupele již tradiční seminář prevence. Akce se kromě lektorů zúčastnilo 33 preventistů ze všech okresů MSK. Lektorský tým tvořený příslušníky ÚO Opava HZS MSK pracoval ve složení mjr. Ing. Milan Turčík, nprap. Pavel Havrlant a npor. Ing. Aleš Martinek. Tematicky byl letošní seminář zaměřen na oblasti:
– povinnosti OÚ při konání akcí s větším počtem osob (uzavřené i volné prostory),
– povinnosti požárních hlídek a jejich proškolení,
– bezpečný provoz elektrických spotřebičů a spotřebičů paliv,
– elektromobilita a solární zařízení,
– výroba, skladování, převoz a používaní technických plynů,
– informace o závažných požárech na území MSK,
– druhy a kategorie jednotek požární ochrany a jejich předurčenosti,
– požární poplachový plán kraje, plošné pokrytí území kraje jednotkami a
– podmínky akceschopnosti jednotek PO.

Comments are closed.