– Zachraňujeme spolu

 \"\"

Projekt podpořen z operačního programu lnterreg V-A Slovenská republika – česká republika -􀀊
,,Zachraňujeme spolu\’\‘
• Chceš zjistit co vše je náplní činností hasičů v rámci zásahové činnosti?
• Chceš si vyzkoušet co obnáší práce hasiče?
• Uvažuješ o tom, že bys v budoucnu pracoval jako profesionální hasič nebo
pomáhal jako hasič dobrovolný?
• Znáš své psychické a fyzické limity a hranice?
PŘIPOJ SE K NÁM A ROZŠIŘ ČLENSKOU
ZÁKLADNU MLADÝCH HASIČŮ

Záchranářský kurz dorostenců 2021:

Dne 8.8.2021 byl v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích zahájen šestidenní „Záchranářský kurz dorostenců“, který organizovalo Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje za významné finanční podpory z projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Přijelo nás 40 nadšených chlapců ale i dívek z celého Moravskoslezského kraje a byli jsme rozdělení do čtyř výcvikových skupin. Hned druhý den započaly každé skupině přednášky a praktické výcviky prováděné odbornými a zkušenými lektory. Všichni účastníci kurzu absolvovali výcvik v oblasti práce vodních záchranářů, kde jsme se dozvěděli a vyzkoušeli jak správně postupovat při záchraně osob na vodní hladině, absolvovali jsme teorii i praktické prvky záchranářů – lezců na skalním masívu v Kružberku. Zde jsme si vyzkoušeli mimo jiné i záchranu zraněného s transportem ze skály. Další velmi zajímavé přednášky a praktické výcviky jsme absolvovali i v oblastech poskytování první zdravotnické pomoci, postup při resuscitaci, transport zraněného na páteřové desce a vakuové matraci. Další z velmi zajímavých témat byla oblast požární ochrany. Zde nám lektoři důkladně předvedli a my jsme si osobně vyzkoušeli vyproštění osoby z havarovaného vozidla pomocí speciální vyprošťovací techniky, praktické použití dýchacích přístrojů a velmi náročný výcvik v hasičském polygonu. Velmi zajímavé téma kurzu byl technický výcvik a práce s hasičským nářadím, vytváření požárních útoků podle cvičebního řádu, některé z prvků systému ochrany obyvatelstva jako je stavba protipovodňových stěn, součinnost při chemických haváriích apod. V rámci krátké exkurze jsme navštívili VŠB – TU v Ostravě FBI, kde jsme absolvovali několik odborných přednášek z oborů požárního inženýrství. V průběhu kurzu všichni absolventi ve svém osobním volnu splnili velmi náročné fyzické testy podle vyhlášky pro ověřování fyzické způsobilosti příslušníků HZS. Absolvováním odborných přednášek, splněním praktických zkoušek, splněním podmínek fyzických testů a úspěšným splněním znalostních testů jsme dokázali, že mnozí z nás mohou být zařazení do jednotek PO v místě SDH. Můj osobní názor: tento kurz by si měl vyzkoušet každý, kdo chce být zařazený do JSDHO.

Jménem všech absolventů kurzu bych chtěla poděkovat všem organizátorům ale hlavně všem odborným lektorům za velmi poutavé, zajímavé a profesionálně vedené přednášky ve všech oblastech. Poděkování patří i celému kolektivu ÚHŠ.

Karolína Šónová
účastnice kurzu

\"\"

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Leták do škol ke stažení zde:

Příručka mladého zachranáře ke stažení zde:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dorostenecké kempy v Ostravě

Čtyři výcvikové a výukové kempy pro dorostenky a dorostence z Moravskoslezského kraje pořádá KSH MSK a KORM v měsících dubnu, květnu a červnu. Akce je pořádána v rámci projektu „Zachraňujeme spolu“, č. 304031C880, podpořeného z Operačního programu – INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika.

Do každého víkendového kempu je zařazeno vždy 60 dorostenců. Pod vedením zkušených trenérů a sportovců Petra Gvuzdě, Ondřeje Kahánka, Marcela Dala a jejich asistentů se frekventanti učí jak správně překonávat překážky v požárním sportu, jak pracovat s nářadím při napojování hadic na rozdělovače apod. Velmi důležitou oblastí výcviku je sportovní a atletická průprava, systém rozcvičování před zahájením tréninků a před nástupem na překonávání překážek. Nedílnou součástí výuky jsou přednášky a praktické ukázky z poskytování pomoci zraněným, například při pádu na proudnici umístěnou na zádech ale i při běžných zraněních a život ohrožujících situacích. Profesní zdravotnice Kristýna Prčíková a Michaela Franková velmi poutavě zdůrazňují, proč je nutné se před každým tréninkem a závodem důkladně rozcvičit a protáhnout i jaké následky nohou vzniknout při nesplnění této důležité činnosti. Fyzicky náročné výcviky je nutné „proložit“ odpočinkovými aktivitami v podobě různých her, soutěží a kvizů. A zde je ten pravý prostor pro Stáňu Močigembovou, která umí zaujmout, pobavit ale hlavně i naučit dorostence jak se pobavit navzájem v kolektivech, případně pobavit své kamarády.

Dva kempy už máme za sebou. Vždy celou sobotu probíhá náročný výcvik a výuka v atletické hale v Ostravě – Vítkovicích, stravování a ubytování nám zajišťuje hotel Puls, který je součástí sportovního komplexu, takže v neděli od rána pokračujeme ve výcviku. Prvních 120 absolventů odjížděli do svých domovů fyzicky dost unavení ale výrazně bohatší o velmi potřebné zkušenosti a nové znalosti z oblasti sportovní přípravy na požární sport.

Ladislav Čabla

Video z výcviku na dorosteneckém kempu najdete zde:

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

\"\"

 

\"\"

 

Hodnocení záchranářského kurzu 19.-24.8.2018 na Slovensku.

Dne 19. 8. 2018 jsme se sešli u hasičské stanice HZS MSK Ostrava Zábřeh. V 9. hodin jsme se vydali na cestu směr Namestovo. Cesta probíhala v duchu seznamování a očekávání. V 12:15 hod. jsme dorazili do krásného hotelu Altis Resort, kde jsme se ubytovali. Začali jsme se seznamovat s našimi slovenskými kolegy, proběhlo rozdělení do tří družstev. Altis Resort nám nabízel pestrou nabídku sportovního vyžití, od plavání ve venkovním bazénu, přes míčové hry na hřišti s umělým povrchem až po odpočinkové aktivity v hotelovém Welnes.

Následující dny jsme se již věnovali nabitému programu, ve kterém byly zahrnuty záchranné aktivity jako vyprošťování osob z havarovaných vozidel pomoci hydraulického zařízení, vyhledáváni osob v zakouřeném prostoru, poskytování první pomoci při dopravních nehodách resuscitace, záchrana tonoucích se osob, práce s motorovým člunem, slaňování z hráze Oravské přehrady a záchrana osob na ledu.

Při práci na vodě jsme si všichni vyzkoušeli záchranu tonoucích, skoky do vody v různých podmínkách a řízení motorového člunu. Následovalo školení o poskytováni první pomoci. Všichni se seznámili se zásadami poskytováni první pomoci při popáleninách resuscitovaných osob a fixaci osob při dopravních nehodách. Výuka byla názorná, praktická, vše jsme si mohli osobně vyzkoušet. Vyhledáváni osob v zakouřeném prostoru probíhalo v technickém zázemí Altis Resort. V zakouřené místnosti byl schovaný figurant, kterého museli vyhledat a následně dopravit mimo zakouřený prostor. Při vyprošťování osob z havarovaných vozidel si každý účastník mohl vyzkoušet práci s hydraulickým zařízením nebo řezání bezpečnostních pásů. Práce ve výškách probíhaly na hrázi Oravské přehrady, kde se účastníci slaňovali z výšky 20 m.

Abychom jsme se nevěnovali pouze záchranným pracím, tak jsme se vydali na výlet. Cílem byl vysílač se 256 schody, které jsme všichni úspěšně zdolali. samotnými účastníky:

Poslední večer jsme se rozloučili v rytmu Zumby u venkovního bazénu a následně za doprovodu hudby různých žánrů jsme tančili a bavili se.

V pátek 24. 8.2018 proběhlo vyhodnoceni uplynulých dni, a po obědě jsme se vydali na cestu zpět k domovu. Jízda autobusem utíkala velmi rychle, a to díky puštěné hudbě a zpěvu nás všech.

Další hodnocení akce samotnými účastníky:

Na Slovensku se mi moc líbilo. Skvělý zážitek. Vyzkoušela jsem si nové věci a naučila jsem se mnoho zajímavých a důležitých věcí. Nejhorší bylo asi slaňování, měla jsem s toho velký strach, ale zvládla jsem to. Ale nejlepší byli ti lidé tam, je smutný, že se už moc nebavím ale jsem ráda, že jsem je poznala snad bude příští rok něco podobného. Moc se mi líbila ta příroda kolem přehrady moc krásné místo. Bylo to vážně moc fajn.
METELKOVÁ

Celých pět dnů tam bylo velmi zajímavých. Slováci pro nás připravili velmi bohatý program co se týče přes základy požární ochrany, základy první pomoci, jak správně vyprostit člověka z auta, nebo jak se slaňovat z Oravské přehrady až po vyproštění topícího se člověka z vody. Zpestření dnů bylo například výšlap na místní vysílač nebo řízení člunu a buginy. Umístěni jsme byli v hotelu Altis, kde nám umožnili vstupy jak do bazénu tak i do Wellness, kde následně probíhala i výuka potápění. Bylo to velmi poučné soustředění a přivezli jsme si nejen mnoho zážitku, ale i mnoho dalších kamarádů. Byla jsem moc ráda že jsem tam byla a děkuji vám za co neuvěřitelné zážitky a nové zkušenosti.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mezinárodní záchranářský kurz.

Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje uspořádalo ve dnech 1. – 6. října 2017 v Jánských Koupelích týdenní záchranářský kurz pro dorostence a dorostenky ve věku od 14. do 17. let.
Tento kurz byl uspořádán jako druhá aktivita mezinárodního projektu s názvem „Zachraňujeme spolu“. Tento projekt je financován z operačního programu INTERREG V-A Slovenská republika –
–  Česká republika. Do kurzu bylo zařazeno 30 dorostenců a dorostenek z Moravskoslezského a 30 ze Žilinského kraje.
V neděli, po příjezdu, jsme účastníky kurzu rozdělili do tří studijních skupin, následně jsme je seznámili s řádem školy a programem kurzu. V pondělí ráno a následně po všechny dny probíhaly odborné přednášky po skupinách na téma poskytování první předlékařské pomoci, záchrana osob z výšek, záchrana tonoucích osob a obsluha malých plavidel, systém členění jednotek požární ochrany a systém ochrany obyvatelstva. Vysoce odborný a profesionální výklad a přístup lektorů na jednotlivá témata účastníci kurzu doslova prožívali a mnoha dotazy projevovali velký zájem o nové informace.
To nejzajímavější však přicházelo v odpoledních hodinách, kdy si absolventi prakticky vyzkoušeli všechno, co vstřebávali při teoretických přednáškách. Vždy pod vedením minimálně tří odborných lektorů – příslušníků HZS Moravskoslezského a Plzeňského kraje absolventi v praxi prováděli resuscitaci zraněné osoby pomocí profesionálních záchranářských přístrojů, její transporty z ohrožených prostorů a v různých situacích ohrožení.
Ve velmi chladných vodách řeky Moravice, všichni v neoprénových záchranářských oblecích, se učili nahazování záchranných lan, záchranu tonoucích osob z břehu a lodí. Velmi důležité bylo správně se ustrojit a utěsnit do vodáckého obleku, což se některým zcela dostatečně nepodařilo a sušící zařízení bylo proto ve stálém užívání.
To, co se účastníci kurzu dozvěděli o náročnosti činnosti jednotek PO doposud všichni znali pouze z vyprávění svých starších kolegů nebo odborných příruček. Zde si v praxi vyzkoušeli zásady stavění protipovodňových zábran a v plné výbavě všichni prošli zadýmeným cvičným polygonem. Hašení požáru přenosnými hasícími přístroji, stavby a používání žebříků a nakonec snad sen každého zájemce o práci hasičů – každý z absolventů si vyzkoušel práci s nůžkami při vystřihování osoby z havarovaného vozidla.
Navléci na sebe kompletní lezeckou výstroj a vystoupat na skalním masívu v Kružberku do výšky osmého patra na několika lezeckých cestách podle obtížnosti, to byl jen úvod do adrenalinové části výcviku. Po několika výstupech každého účastníka na skálu následoval přesun na hráz kružberské přehrady, krátký pohled přes hrazení do hlubiny pod hráz a pak opět povel k nastrojení lezecké výbavy a tentokrát slaňování do padesátimetrové hloubky.
Všichni bez rozdílu, kluk nebo holka, Moravák nebo Slovák, všichni úspěšně splnili předepsané náročné úkoly stanovené programem kurzu a v jeho závěru obdrželi „Certifikát o absolvování záchranářského kurzu“.
Moje velké poděkování patří všem odborným lektorům – příslušníkům HZS, kteří se celý týden velmi odpovědně věnovali výkladu a praktickému předvedení práce kterou znají a tak jejich činnost ohodnotila jedna z absolventek slovy „jsou to prostě profíci“.
V roce 2018 se třicet našich dorostenců zúčastní obdobného kurzu na Slovensku v Žilinském kraji.

Ladislav Čabla
manažer projektu

 

Nebyly nalezeny žádné obrázky

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Projekt \“Zachraňujeme spolu\“
Mezinárodní soustředění mladých hasičů


Popis projektu „Zachraňujeme spolu“

Projektem chceme nastartovat aktivní, systematickou a udržitelnou spolupráci partnerů v oblasti práce s dětmi a mládeží a jejich výchovy. Na aktivitách se budou podílet oba partneři a budou se jich účastnit zástupci cílové skupiny z ČR i SR.

 

V rámci aktivity budou realizovány tyto činnosti:

1. Mezinárodní soustředění mladých hasičů
Soustředění se budou účastnit děti ve věku od 7 – 17 let. Kromě vzdělávání a zdokonalování znalostí dětí např. ve zdravovědě, první pomoci, záchranářství, tréninků hasičského sportu nebo závodů v disciplínách hasičského sportu, dle slovenských i českých pravidel se budeme věnovat i poznávání kraje a příhraničního regionu v rámci kulturních, společenských a volnočasových aktivit. Součástí soustředění budou výlety v rámci podporovaného území.
– 1 x 14 dnů v ČR / projekt
– Pro děti 7 – 17 let
– 40 dětí z Moravskoslezského kraje + 40 dětí z Žilinského kraje
– 6 x vedoucí z ČR +  6 x vedoucí ze SR
– 4 lektoři z ČR
– zaměřeno na vzdělávání (zdravověda, hasičský sport, záchranářství apod.), společenské, volnočasové a kulturní aktivity.
– Náklady na stravu, ubytování, cestovní náhrady, mzdy lektorů a  výchovných pracovníků, pronájem Technického zázemí (sportovičtě, učeby, polygon apod.), nákup materiálu a sportovního vybavení, výdaje na autobusy (2x výlet pro 80 dětí), publicita

2. Mezinárodní záchranářský kurz
Ve spolupráci s profesionály z Integrovaného záchranného systému (IZS) se dorostenci ve věku do 18 let seznámí s fungováním IZS, základy chování v krizových situacích ohrožujících život, naučí se a zdokonalí se v základech první pomoci, základech hašení i ve vodní záchraně. Součástí kurzu budou modelové záchranné situace, které simulují situace, ve kterých se může ocitnout každý. Děti se naučí reagovat a pracovat samostatně i v týmu se svými zahraničními kolegy. V rámci České republiky již máme zkušenosti s pořádáním akce tohoto charakteru. Prví rok konání se proto uskuteční na území ČR. Bude předáno know-how slovenskému partnerovi, aby akci mohl uspořádat příští rok na Slovensku. Tato akce přispěje k rozvoji dětí a k rozvoji bezpečnosti nejen dětí ale i celého příhraničního regionu. V rámci této aktivity vznikne příručka mladého záchranáře, kde budou popsány postupy při řešení různých krizových situací z které budou těžit vedoucí při další práci s mládeží i mimo tábor během své běžné činnosti.
– 1 x 6 dnů v ČR / projekt
– Dorost a děti do 18 let
– 30 dětí z Moravskoslezského kraje + 30 dětí ze Žilinského kraje
– 6 lektorů z řad profesionálních hasičů (práce s dětmi + příručka)
– 4 vedoucí z ČR  + 4 vedoucí ze SR
– Náklady na stravu, ubytování, cestovné, mzdy lektorů, mzdy pro vedoucí, pronájem technického zázemí (cvičiště, polygon), režie, nákup materiálu a sportovního vybavení, autobusy pro místní přesuny a výlety, výdaje na publicitu.

3. Výcvikový a výukový kemp dorostu
V souvislosti a návaznosti na Mezinárodní soustředění hasičů bude každým partnerem zvlášť pořádán VÝCVIKOVÝ A VÝUKOVÝ KEMP DOROSTU. Tato akce je zaměřena převážně na atletickou průpravu a aktivní přípravu na hasičský sport, na jeho pravidla a bezpečnost při jeho provozování. Jelikož je aktivita zaměřena zejména na znalosti a dovednosti v oblasti hasičského sportu je tato aktivita pořádána každým partnerem zvláště. Hlavním důvodem je rozdíl formálních pravidel v disciplínách v hasičském sportu. Na základě přípravy v rámci této aktivity si však děti na MEZINÁRODNÍM SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH HASIČŮ budou moci porovnat své síly v jednotlivých disciplínách, a to podle specifických pravidel každého státu.
– 2x víkend/rok v ČR pátek až sobota, (4x projekt)
– 10 dětí z každého okresního sdružení hasičů. Celkem 60 dětí.
– v Ostravě na stanici HZS, atletický tunel Vítkovice
– určeno pro dorost 13 – 18 let
– 6 odborných lektorů (resp. trenérů/vedoucích) výklad pravidel hasičského sportu, atletická příprava, fyzická příprava, bezpečnost při sportu
– náklady: strava, ubytování, cestovní náhrady, mzdy lektorů, materiální a sportovní vybavení, publicita, náklady na místní přepravu (autobusy)

Výstupem této aktivity budou mimo jiné jednoduché letáky s návody první pomoci v různých situacích, které budou distribuovány např. do základních škol nebo jednotlivým jednotkám dobrovolných hasičů. Budou také vyvěšeny na internetových stránkách partnerů. Po zkušenostech z prvního roku konání projektu vznikne jednoduchá metodika pro práci s mládeží, která se zaměří zejména na popis konkrétní ch aktivit. Kvantitativní popis apod. je součástí popisu položek rozpočtu.

 

Mezinárodní soustředění mladých hasičů

Dne 13. srpna se do Ústřední hasičské školy v Jánských Koupelích sjelo 40 mladých hasičů z Moravskoslezského a 40 hasičů ze Žilinského kraje ve věku od 7 do 17 let aby společně absolvovali Mezinárodní soustředění mladých hasičů. Tento dvoutýdenní odborný kurz je jednou ze tří aktivit, které jsou zařazené do projektu s názvem „Zachraňujeme spolu“. Projekt je financován Evropskou unií z operačního programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika.
Moravskoslezští mladí hasiči i mladí hasiči ze Žilinského kraje v doprovodu dvou vedoucích dorazili v plném počtu do místa konání soustředění, kde na ně čekalo 10 členů týmu vedoucích, lektorů a dalších členů realizačního týmu.
Po nezbytných přijímacích procedurách byli účastníci seznámení s programem soustředění, rozdělení do pracovních týmů, spořádali připravenou večeři a po únavné cestě se odebrali k zaslouženému odpočinku.
Hned druhý den ráno byly zahájeny výuka a výcvik rozdělené do dopoledního a odpoledního bloku. Vzhledem k věku účastníků soustředění byly všechny výukové a výcvikové činnosti prováděny formou hry a soutěže.
Hlavní obsahovou náplní kurzu bylo vzdělávání a zdokonalování znalostí dětí např. ve zdravovědě, poskytování první pomoci, záchranářství, výcviku v ovládání malých plavidel a záchrany tonoucích a výuka znalostí v oblasti požární ochrany s praktickou výukou používání hasebních prostředků. K tomuto hasičskému výcviku velmi dobře posloužily cvičné polygony pro výcvik hasičů a pro simulování zadýmení u bytových požárů. Součástí soustředění byl i nácvik disciplín požárního sportu a samozřejmě další kulturní, společenské a volnočasové aktivity. Celodenní výlety na stanici ZHS MSK a Městské policie v Ostravě, do Hornického muzea v Petřkovicích, návštěva Velkého světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic i Muzea osvobození v Hrabyni a části vojenského hraničního opevnění – bunkru v Darkovičkách byly jako odměna za čas strávený výukou a výcvikem. Odměnou pro realizační tým soustředění byly dvě nádherné kulturní pásma s názvem „Národy se představují“, které předvedli absolventi kurzu. V sobotu 26. srpna se absolventi spokojeni a bohatší o celou řadu teoretických i praktických návyků z oblasti záchranářství rozjeli do svých domovů.
Aktivita realizovaná v letošním roce v Jánských Koupelích se bube opakovat v roce 2018 v Žilinském kraji na Slovensku a již nyní má vedení KSH MSK před sebou úkol, jak provést výběr čtyřiceti mladých hasičů pro účast na soustředění v roce 2018 na Slovensku.

Ladislav Čabla, manažer projektu

Prohlédněte si videa z akce \“Zachraňujeme spolu\“ při jejím zahájení v roce 2017

Video z akce \“Zachraňujeme spolu\“ v Jánských Koupelích v roce 2017 úvodní část více zde:

Video z akce \“Zachraňujeme spolu\“ v Jánských Koupelích – hasiči soustředění 1 díl více zde:

Video z akce \“Zachraňujeme spolu\“ v Jánských Koupelích – hasiči soustředění 2 díl více zde: