Aktuality

 Slezský pohár 2023
 KSH MSK a OSH Opava vyhlašují pravidla pro soutěže Slezského poháru 2023. Jedná se již o VII. ročník, v němž mladí hasiči soutěží v disciplíně běh na 60m s překážkami.
Pravidla zde: Slezsky pohar 23
 
 
Moravskoslezský pohár dorostu 2023
 KSH MSK společně s OSH Olomouc vyhlašuje pro dorostence v letošním roce I. ročník Moravskoslezského poháru dorostenců – běh na 100m s překážkami.
 
 
Krajský pohár TFA MH
KSH MSK vyhlašuje II. ročník krajského poháru mladých hasičů v disciplínách TFA.
 
 
Krajský seminář prevence 2023
 Krajská odborná rada prevence pořádala ve dnech 3 – 5/2 2023 v ÚHŠ Jánské Koupele již tradiční seminář prevence. Akce se kromě lektorů zúčastnilo 33 preventistů ze všech okresů MSK. Lektorský tým tvořený příslušníky ÚO Opava HZS MSK pracoval ve složení mjr. Ing. Milan Turčík, nprap. Pavel Havrlant a npor. Ing. Aleš Martinek. Tematicky byl letošní seminář zaměřen na oblasti:
– povinnosti OÚ při konání akcí s větším počtem osob (uzavřené i volné prostory),
– povinnosti požárních hlídek a jejich proškolení,
– bezpečný provoz elektrických spotřebičů a spotřebičů paliv,
– elektromobilita a solární zařízení,
– výroba, skladování, převoz a používaní technických plynů,
– informace o závažných požárech na území MSK,
– druhy a kategorie jednotek požární ochrany a jejich předurčenosti,
– požární poplachový plán kraje, plošné pokrytí území kraje jednotkami a
– podmínky akceschopnosti jednotek PO.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

                

 Zemřel Zasloužilý hasič VLADIMÍR GVUZĎ

Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje projevuje hluboký zármutek nad úmrtím bratra VLADIMÍRA GVUZDĚ, dlouholetého funkcionáře Sboru dobrovolných hasičů Ostrava – Muglinov, Okresního sdružení hasičů Ostrava a Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje. Velkou část svého života věnoval práci s hasičskou mládeží, byl vedoucím Okresní odborné rady mládeže Ostrava a členem Krajské odborné rady mládeže MSK. V roce 1997 získal kvalifikaci vedoucí mládeže I a garant pro vzdělávání mládeže, své zkušenosti předával v rámci letních škol instruktorů. S kvalifikací rozhodčího mládeže I rozhodoval celou řadu okresních, krajských i republikových soutěží mládeže. V roce 2008 byl bratru Vladimíru Gvuzďovi udělen titul Zasloužilý hasič.

Rodině a přátelům vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Čest jeho památce

 \"\"
Moravskoslezský pohár dorostenců – celkové výsledky
Výsledky z posledního soutěžního kola v Olomouci
a celkové výsledky Moravskoslezského poháru 2022 v běhu na 100m přes překážky dorostu

_Moravskoslezsky pohar – celkove – 2022

 

Celkové výsledky krajského poháru TFA MH

TFA_MH_final

 

Rekreace zasloužilých hasičů a jejich partnerů v Komorní Lhotce

Do Penzionu Zátiší v Komorní Lhotce (okr. FM) se dopoledne 26. září 2022 sjelo 26 zasloužilých hasičů se svými partnery. Po příjezdu se všichni zaregistrovali u členky aktivu ZH sestry Milady Ptoškové. Účast z jednotlivých okresů MSK byla:

Bruntál 2 zasloužilí hasiči + 2 rodinní příslušníci, Frýdek-Místek 5 + 5, Karviná 8 + 7, Nový Jičín 4 + 4, Opava 2 + 2 a Ostrava 5 +5.

Stejně jak v předcházejících létech přijali pozvání dobrovolní hasiči z Polska, tentokrát to byl Jerzy Szkatula s manželkou Jadwigou a Zbygniew Radecki s manželkou Bernadetou. V pondělí seznámila Miladka Ptošková účastníky s programem následujících pěti dnů, následovaly rozpravy mezi přáteli a odpolední procházka po okolí. Na úterý byl naplánován zájezd do  muzea nákladních automobilů značky TATRA v Kopřivnici, kde byly k vidění kromě historických a nových tatrovek i vlaková souprava Slovenská strela či staré motocykly. Po chutném obědě v restauraci u koupaliště Pod Šostýnem následoval návrat do Komorní Lhotky. Vzhledem k deštivému počasí byla vynechána plánovaná návštěva Hukvald. Středa 28. září 2022 byla státním svátkem a většina rekreantů toho využila k nějakému výletu. Někteří vyrazili do Polska na nákupy, jiní zajeli do Gutů, kde v dřevěném kostelíku probíhala slavnostní mše k uctění sv. Václava. Po večeři v 17 hodin se rozproudila zábava při reprodukované hudbě, nechybělo blahopřáli jubilantům a za zpěvu, tance a vyprávění vtipů pokračovala družná zábava do 22 hodiny. Ve čtvrtek po snídani se vyrazilo na sběr hub nebo na procházku. Po obědě následovala beseda s představiteli SH ČMS – Ing. Jan Bochňák, Mgr. Jan Dumbrovský, Ing. Leo Kuběna, Doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. a Dalibor Velčovský. Beseda byla zajímavá, účastnící se dozvěděli informace z ústředí SH ČMS, KSH MSK, Centra hasičského hnutí v Přibyslavi i HVP. Hovořilo se také o přípravě nových stanov, úpravě stejnokrojového předpisu a dalších dokumentů. Polští přátelé vystoupili se zdravicí a informaci o dění v družebním vojvodství. V diskuzi zazněla i připomínka k zachycování historie a vedení kronik. Pátek byl již dnem odjezdu, po snídani si všichni vyslechli hodnocení celého pobytu, nechybělo ani poděkování hlavní organizátorce Miladě Ptoškové za celou přípravu rekreace či paní Kristýně Adamcové, jejímu manželovi Vilému Adamcovi a Břetislavu Grulichovi za organizaci společenského večera.

 

Vzpomínka na Komorní Lhotku 2022

    Přijeli jsme zvesela, nehrála tu kapela,

Přesto jsme se pobavili, narozeniny všech oslavili.

Trávili jsme celý týden v té Beskydské krajině

společně při slivovičce, vodce a též při víně…

Vtipy se tu vyprávěly, tančili jsme, zpívali,

dobré vztahy utužili, rádi jsme se vídali.

Teď nás čeká cesta domů, zvesela a s radostí,

Sejdeme se zase za rok –

Prožijte ho krásně, v lásce, pohodě a ve štěstí!

 

A co ještě zbývá dodat? No, Miládce poděkovat…

Foto z akce: 

 

Mistrovství ČR dobrovolných hasičů ve Štramberku (okres Nový Jičín)

Sobota 1/10 2022

Výsledky zde:

MČR TFA Mdo34

MČR TFA M35 a více

MČR TFA Ž

MČR TFA družstva krajů

Foto 1 z akce zde:

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pořádalo ve spolupráci s HZS Moravskoslezského kraje, KSH Moravskoslezského kraje a pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. a starostky města Štramberk Ing. Andrey Hlávkové v sobotu 1. října 2022 na náměstí ve Štramberku V. Mistrovství ČR dobrovolných hasičů v disciplínách TFA. Závod byl určen pro dobrovolné hasiče SH ČMS, kteří soutěžili ve dvou věkových kategoriích mužů, v jedné žen a v mužských družstvech krajů. Všechny kraje ČR mohly na Mistrovství ČR nominovat sedm závodníků, z toho dvě ženy. Soutěž v disciplínách TFA (z anglického „Toughest Firefighter Alive“, tj. „Nejtvrdší hasič přežije“) spočívá v individuálním plnění čtyř disciplín – běh s požárními hadicemi, hammer box, žebříky a výběh po 369 schodech na ochoz hradu Štramberská Trúba (podrobnější popis plnění disciplín v závěrečné části textu). Při slavnostním nástupu přivítali soutěžící a pronesli zdravice náměstek SH ČMS Bc. Richard  Dudek, starostka města Štramberk Ing. Andrea Hlávková, ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje plk. Ing. Radim Kuchař, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslav Kania a starosta Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje Stanislav Kotrc. V 9:30 hodin došlo ke startu prvního soutěžícího. V šestiminutových intervalech nejprve ve dvou drahách závodilo 63 mužů, po nich nastoupilo k plnění disciplín 24 žen. Před závěrečným slavnostním nástupem diváci zhlédli ukázky zásahů hasičské přípravky SDH Bobrovníky. Ceny při závěrečném slavnostním nástupu předávali náměstek starostky SH ČMS Bc. Richard Dudek, starosta Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje Stanislav Kotrc, ředitel ÚO Nový Jičín HZS MSK plk. Ing. Petr Adamus a starostka města Štramberk Ing. Andrea Hlávková.

Poděkování za zdárný průběh akce patří všem organizátorům, rozhodčím, dobrovolníkům v technické četě a pořadatelské službě i všem podporovatelům – Moravskoslezský kraj, Město Štramberk, Město Kopřivnice, Město Bílovec, Město Frenštát pod Radhoštěm, Město Nový Jičín, Město Odry, Hasičská vzájemná pojišťovna a.s., Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, Hasičovo, LUING PYREX, spol. s r.o., DEVA F-M s.r.o., Dräger Safety s.r.o., MATEICIUC a.s. a GASTROWITCHER s.r.o.

 

Popis závodu:

Úsek č. 1 – Běh s požárními hadicemi:

Závodník rozvine dvě hadicová vedení (ženy 1) s proudnicemi na určenou vzdálenost. Každé vedení je tvořeno třemi hadicemi B, ty jsou předem připraveny a složeny do harmonik a spojeny ve vymezeném prostoru startu. Po rozvinutí hadic následuje smotání jejich dvou kusů a vložení do boxu.

Úsek č. 2 – Hammer box:

Závodník provede 80 úderů (ženy 40) palicí v hammer boxu, poté pronese v obou směrech tunelem 20 kg závaží  (ženy 10 kg). Následně závodník uchopí figurínu, kterou přemístí na vzdálenost 60m (ženy 20m). Poslední činností na tomto úseku je překonání 3m vysoké bariéry.

Úsek č. 3 – Žebříky:

Soutěžící po startu přenese barely na určené body a 4 ks žebříků (spojených po dvou) ke konstrukci lešení (ženy bez žebříků), o které je opře. Následně závodník vystoupá po žebříku na horní plošinu lešení, pomocí lana vytáhne a odloží břemeno hmotnosti 25kg (ženy
15kg) na plošinu lešení a sestoupí na zem. Poté se přesune k monitoru, na který napojí proudnici B.

Úsek č. 4 – Běh po schodech:

V posledním úseku závodníci  výstupem po schodech od náměstí až na ochoz hradu Trúba překonali po trati 369 schodů.

Foto 2 z akce zde:

 

 

Výsledky 5 kolo krajského poháru TFA MH

SDH Bobrovníky pořádal v sobotu 17/9 2022 na hřišti u sportovní haly b Bobrovníkách pro mladé hasiče a dorostence soutěž v disciplínách TFA.

MH_TFA_5kolo_vysledky_Bobrovniky

 

Moravskoslezský pohár dorostenců – aktuální výsledky

Výsledky MSP2022 ve 100m ze soutěže v Hněvošicích Moravskoslezsky pohar – Hnevosice -2022

Průběžné pořadí poháru Moravskoslezsky pohar – celkove – 2022

 

5 kolo Slezského poháru mladých hasičů

V sobotu 11/9 2022 byl pořádán v Ostravě pátý díl soutěže mladých hasičů v běhu na 60m s překážkami, která je součásti letošního ročníku Slezského poháru.

Výsledky ze soutěže Slezský pohár – ostrava – 2022

a celkové pořadí Slezský pohár – celkové – 2022

 

O pohár starosty KSH MSK 2022

V Ostravě Hošťálkovicích byla v neděli 4/9 2022 pořádána soutěž O pohár starosty KSH MSK. Mladí hasiči ze všech okresů MSK poměřili své síly a dovednosti v disciplínách požární útok a štafeta dvojic. V obou kategoriích zvítězili mladí hasiči z SDH Mniší (okres NJ).

Výsledky MH mladší O pohár starosty KSH MSK 2022

Výsledky MH starší O pohár starosty KSH MSK 2022

 

4 kolo Slezského poháru mladých hasičů

V sobotu 3/9 2022 pořádal SDH Borová další díl soutěže mladých hasičů v běhu na 60m s překážkami, která je součásti letošního ročníku Slezského poháru.

Výsledky ze soutěže Slezsky pohar – Borova – 2022

a průběžné pořadí po 4 kole Slezsky pohar – celkove – 2022

 

Výsledky 4 kolo krajského poháru TFA MH

SDH Háj ve Slezsku – Lhota pořádala v sobotu 27/8 2022 na hřišti TJ Háj ve Slezsku pro mladé hasiče a dorostence soutěž v disciplínách TFA.

2022-08-27 TFA_MH_vysledky_LHOTA 

 

Pozvánka na soutěž dorostenců v běhu na 100m s překážkami 18/9 2022 (MS pohár)

pozvanka_Hněvošice_100_2022

 

Moravskoslezský pohár dorostenců – aktuální výsledky

Výsledky MSP2022 ve 100m ze soutěže v Českém Těšíně Moravskoslezsky pohar – ČT – 2022

Průběžné pořadí poháru Moravskoslezsky pohar – celkové – 2022.pdf

 

Dorostenecký kemp 2022

KSH MSK pořádal od 7/8 2022 v ÚHŠ Jánské Koupele dorostenecký kemp. Stejně jako v minulých létech se jeho účastníci vzdělávali převážně praktickými výcviky z oblastí požární ochrany včetně technického výcviku, poskytování první pomoci, práce ve výškách a nad volnými hloubkami, záchraně osob na vodní hladině. Zpestřením akce byla exkurze na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB Ostrava. V průběhu kempu si jeho účastníci / Tablo_jednotliví_účastníci  /

vyzkoušeli svou fyzickou zdatnost, ať už klasickými testy uchazečů pro přijetí do služebního poměru příslušníka HZS ČR či zátěžovými testy tzv. Testovací baterii pro přijímání uchazečů do hasičských sborů zemí V4. Kladně byla dorostenci hodnocena rovněž noční pátrací akce po pohřešovaných osobách. Na závěr kempu byl pro kurzisty připraveny praktické zkoušky a závěrečný test. Osoby splňující podmínku věku po úspěšném absolvování kurzu získali odbornou způsobilost Základní odborná příprava člena JSDH.

Foto z akce zde:

 

Holčovický Zekon

6. kolo letošního poháru KSH MSK v disciplínách TFA bude pořádat SDH Holčovice dne 24/9 2022 v hasičském areálu Holčovice. Přihlášky je nutno odesílat do 19/9 2022 na email davidsztyper@seznam.cz

Propozice zde TFA_Holčovice 2022

 

Borovská šedesátka – další díl Slezského poháru

V neděli 4/9 2022 pořádá SDH Borová pro mladé hasiče soutěž v běhu na 60 m s překážkami, jejíž výsledky se započítávají do hodnocení Slezského poháru KSH MSK.

Propozice zde Borovska sedesatka 2022

Přihláška Prihlaska-Borovska sedesatka 2022

 

Propozice k soutěži TFA mládeže  Bobrovníky

V sobotu 17/9 2022 pořádá SDH Bobrovníky soutěž mladých hasičů v disciplínách TFA, jedná se o 5 kolo Krajského poháru KSH MSK.

Propozice zde TFA Bobrovníky 2022 (1)

Přihláška zde PŘIHLÁŠKA (2)

 

Výsledky Slezského poháru MH – aktualizace

V sobotu 13/8 2022 se uskutečnily soutěžili mladí hasiči v disciplíně běh na 60m s překážkami, závod byl součástí Slezského poháru.

Výsledky závodu zde Slezsky_ poha_r – Bruntal – 2021-2022

Pořadí hodnocení 2021-2022 zde Slezsky_ poha_r – celkove – 2021-2022

Celkové výsledky 2022 zde Slezsky pohar – celkove – 2022

 

Pozvánka na 4 kolo krajského poháru TFA MH

SDH Háj ve Slezsku – Lhota bude pořádat v sobotu 27/8 2022 na hřišti TJ Háj ve Slezsku pro mladé hasiče a dorostence soutěž v disciplínách TFA, která je součástí krajského poháru MSK. 

Bližší informace: propozice TFA MH Háj ve Slezsku – Lhota

 

Pozvánka na soutěž dorostenců v běhu na 100m s překážkami (MS pohár)

pozvánka Dorost 100 Český Těšín

 

Moravskoslezský pohár dorostenců – POZOR změna termínů

upravené propozice – Moravskoslezský pohár 2022

 

Moravskoslezský pohár dorostenců – aktuální výsledky

Výsledky MSP2022 ve 100m ze soutěže v Moravském Berouně

Moravskoslezsky pohar – Mor. Beroun – mladsi dorostenci – 2022

Moravskoslezsky pohar – Mor. Beroun – stredni dorostenci – 2022

Moravskoslezsky pohar – Mor. Beroun – starsi dorostenci – 2022

Moravskoslezsky pohar – Mor. Beroun – mladsi dorostenky – 2022

Moravskoslezsky pohar – Mor. Beroun – stredni dorostenky – 2022

Moravskoslezsky pohar – Mor. Beroun – starsi dorostenky – 2022

Průběžné výsledky MSP2022 dorostenců po druhem kole

Moravskoslezsky pohar – celkove – mladsi dorostenci – 2022

Moravskoslezsky pohar – celkove – stredni dorostenci – 2022

Moravskoslezsky pohar – celkove – starsi dorostenci – 2022

Moravskoslezsky pohar – celkove – mladsi dorostenky – 2022

Moravskoslezsky pohar – celkove – stredni dorostenky – 2022

Moravskoslezsky pohar – celkove – starsi dorostenky – 2022

 

Slezský pohár MH – průběžné pořadí po Kravařích

Výsledky 4. kola Slezského poháru, které proběhlo v Kravařích 2.7.

Slezsky pohar – Kravare – mladsi divky – 2021-2022

Slezsky pohar – Kravare – mladsi chlapci – 2021-2022

Slezsky pohar – Kravare – starsi divky – 2021-2022

Slezsky pohar – Kravare – starsi chlapci – 2021-2022

Průběžné celkové výsledky SP 2021/2022 po 4. kole

Slezsky pohar – celkove – mladsi divky – 2021-2022

Slezsky pohar – celkove – mladsi chlapci – 2021-2022

Slezsky pohar – celkove – starsi divky – 2021-2022

Slezsky pohar – celkove – starsi chlapci – 2021-2022

Průběžné celkové výsledky SP 2022 po 2. kole

Slezsky pohar – celkove – mladsi divky – 2022

Slezsky pohar – celkove – mladsi chlapci – 2022

Slezsky pohar – celkove – starsi divky – 2022

Slezsky pohar – celkove – starsi chlapci – 2022

 

Průběžné pořadí krajského poháru po 3 závodech TFA MH výsledky po 3kole

 

3 kolo krajského poháru TFA MH

SDH Horní Suchá pořádal v sobotu 18/6 2022 v areálu ZŠ Horní Suchá pro mladé hasiče a dorostence soutěž v disciplínách TFA, která je součástí krajského poháru MSK. 

Výsledky TFA MH Horní Suchá

Foto \"\" \"\" \"\" \"\" \"\" \"\" \"\"

 

3 kolo poháru KSH MSK v TFA

Větřkovice u Vítkova, 6/8 2022 propozice TFA Větřkovice 2022

 

Krajské kolo v požárním sportu 2022.

Profesionální i dobrovolní hasiči z Olomouckého a Moravskoslezského kraje soutěžili ve dnech 18 – 19/6 2022 v krajském kole soutěže družstev i jednotlivců v požárním sportu v Přerově. V sobotu měli dobrovolní hasiči na programu běhy na 100m s překážkami a štafety 4x100m, v neděli pak 2 pokusy v královské disciplíně – požární útok.  Vítězi mezi dobrovolnými hasiči v MSK se v kategorii muži stala Borová (Op) a mezi ženami Ostrava – Nová Ves. Tyto družstva budou reprezentovat MSK na letošním MČR požárního sportu v Pardubickém kraji.

Výsledky muži:

celkem_muži

100m_muži

štafeta_muži

útok_muži

Výsledky ženy:

celkem_ženy

100m_ženy

štafeta_ženy

útok_ženy

 

Krajský pohár TFA

Průběžné pořadí po závodech v Ostravě a Jablunkově _Pořadí po 2 závodech

Fotografie ze závodu v Jablunkově 

 

Krajské kolo hry Plamen a celoroční  činnosti dorostu MSK 2021-2022

Krajské sdružení hasičů MSK pořádalo ve dnech 10- 12/6 2022 ve spolupráci s OSH Frýdek – Místek a HZS MSK ve Frýdku – Místku krajské kolo mladých hasičů v celostátní hře Plamen a celoroční činnosti dorostu. Mladí hasiči po pátečním závodu požárnické všestrannosti v Zelinkovicích – Lysůvkách absolvovali v sobotu 11/6 na stadiónu Slezan FM požárně technické disciplíny štafety dvojic, 4x60m a 400m CTIF a útoky CTIF a klasický požární útok. V konkurenci 12-ti družstev z MSK zvítězili mladí hasiči z Mniší (NJ), před Hájovem (NJ) a Skalicí (NJ). Vítězové postupují na MČR do Hradce Králové ve dnech 25 – 26/6 2022, blahopřejeme a přejeme hodně sportovních úspěchů. V neděli 12/6 proběhlo na stadiónu Slezan FM  krajské kolo dorostu. Družstva soutěžila v disciplínách test z PO, běh na 100m s překážkami, štafeta 4x100m a požární útok, vítězná družstva dorostenců z Borové (Op) a dorostenek z Nové Vsi (Ova) postupují na MČR 1-3/7 2022 do Ústí nad Labem. Jednotlivci a jednotlivkyně soutěžili v disciplínách běh na 100m s překážkami, dvojboj a test z PO.

Celkové výsledky krajského kola dorostu MSK celoroční činnosti 2021/2022

KK dorostenci 2022

KK dorostenky 2022

KK jednotlivci 2022

KK jednotlivkyně 2022

Celkové výsledky krajského kola mladých hasičů MSK Plamen 2021/2022

celkové výsledky KK MSK Plamen 2022

Krajské kolo mladých hasičů – Plamen 2022 – aktuality z 10/6 2022

Páteční závod požárnické všestrannosti v Lysůvkách (okres FM), výsledky ZPV Plamen KK MSK 06-2022

 

Plán odborných kurzů v ÚHŠ Jánské Koupele na období září  – prosinec 2022

Plán kurzu na 2_pol 2022

 

Krajské setkání zasloužilých hasičů Moravskoslezského kraje

Ve čtvrtek 2/6 2022 proběhlo v Ostravě setkání 53 zasloužilých hasičů Moravskoslezského kraje. Součástí dopoledního programu byla v oblasti Dolní Vítkovice stominutová komentovaná prohlídka pece č. 1 o historii Vítkovic a výrobě surového železa včetně návštěvy Bolt Tower. Ostatní plánované aktivity se uskutečnily v restauraci MALEDA objektu U6 Dolní Vítkovice. Zdravice a diskuzní příspěvky k přítomným pronesli starostka SH ČMS Ing. Monika Němečková, náměstek hejtmana MSK Ing. Jaroslav Kania, vedoucí Odboru kanceláře hejtmana kraje  Mgr. Klára Dudová, M.A., oblastní ředitelka HVP, a.s. Bc. Kateřina Neuwirtová, zástupce HZS MSK Ing. Tomáš Fešar, starosta KSH MSK Stanislav Kotrc a vedoucí KAZH Ing. Leo Kuběna. Mezi účastníky nechyběli zástupci z družebního OW  ZOSP RP wojewodstwa ślaskiego a starostové Okresních sdružení hasičů MSK. O kulturní zpestření se postaraly kočky z Circus Dance Studia Nový Jičín se svým tanečním vystoupením Pole dance. Poděkování patří také  dvěma pracovnicím kanceláří OSH, Barboře Gebauerové z Opavy a Ludmile Kotrcové z Nového Jičína, příjemnému personálu restaurace Maleda včetně jejich pomocníka robota Alfréda, sponzorům a všem, kteří přispěli ke zdárnému konání této akce pro zasloužilé hasiče MSK.

 

 

Seznam přihlášených na KK mladých hasičů a dorostenců  MSK 2022

Aktuální seznam přihlášených družstev a jednotlivců na krajské kolo hry Plamen a celoroční činnosti dorostu 2022 zde \"\"

 

Slezský pohár mladých hasičů v běhu na 60m s překážkami

Výsledky ze soutěže 29/5 2020 v Opavě:

Slezský pohár – mladší dívky – 2021-2022

Slezský pohár – mladší chlapci – 2021-2022

Slezský pohár – starší dívky – 2021-2022

Slezský pohár – starší chlapci – 2021-2022

FOTOGRAFIE ze závodu 

Průběžné pořadí po třetím kole Slezského poháru mladých hasičů:

Slezský pohár – celkové – mladší dívky – 2021-2022

Slezský pohár – celkové – mladší chlapci – 2021-2022

Slezský pohár – celkové – starší dívky – 2021-2022

Slezský pohár – celkové – starší chlapci – 2021-2022

 

Soutěž TFA mladých hasičů v Hošťálkovicích

Výsledky ze soutěže TFA mladých hasičů konané dne 28/5 2022

TFA_MH_výsledky_Hošťálkovice

 

Pozvánky SDH Kravaře na soutěže MH

 1. Na noční soutěž mladých hasičů v požárním útoku 3/6 2022 pozvanka Kravare nocni

2) Na soutěž MH v běhu na 60m s překážkami  2/7 2022 (součást Slezského poháru) pozvánka SDH Kravare 60m 2022  a přihláška SDH Kravare 60m 2022

 

Krajský pohár TFA mladých hasičů – Horní Suchá

SDH Horní Suchá bude pořádat v sobotu 18/6 2022 v areálu ZŠ Horní Suchá pro mladé hasiče a dorostence soutěž v disciplínách TFA, která je součástí krajského poháru MSK. Přihlášky k soutěži budou pořadateli dle propozic doručeny v termínu do 12/6 2022.

Propozice zde  PROPOZICE_TFA_HORNÍ SUCHÁ

 

Krajský pohár TFA mladých hasičů – výsledky Soběšovice

Úvodní soutěž letošního krajského poháru TFA mladých hasičů v MSK se uskutečnila v sobotu 7/5 2022 na fotbalovém hřišti v Soběšovicích. Výsledky zde  2022 TFA_MH_vysledky_Sobesovice

 

Soutěž č. 1 Moravskoslezského poháru dorostenců

Běh na 100m s překážkami, Kravaře, 23/4 2022

Výsledky:

Moravskoslezsky pohar – mladsi dorostenci – 2022

Moravskoslezsky pohar – mladsi dorostenky – 2022

Moravskoslezsky pohar – starsi dorostenci – 2022

Moravskoslezsky pohar – starsi dorostenky – 2022

Moravskoslezsky pohar – stredni dorostenci – 2022

Moravskoslezsky pohar – stredni dorostenky – 2022

 

Shromáždění představitelů OSH Moravskoslezského kraje

V pátek 22/4 2022 se konalo v Dělnickém domě Horní Suchá Shromáždění představitelů OSH v KSH MSK. Řízením jednání byl pověřen náměstek starosty KSH MSK Tomáš Stefan. Po zahájení v 17:00 hodin nechybělo tradiční přivítání hostů, uctění památky zesnulých hasičů a schválení programu SP OSH. Kromě představitelů delegovaných jednotlivými OSH MSK byli jednání SP OSH přítomni ředitel HZS MSK plk. Ing. Radim Kuchař, delegace z OW ZOSP RP wojewodstwa slaskiego vedená Jerzym Szkatulou, členové VV KSH MSK, členové KKRR a vedoucí okresních aktivů zasloužilých hasičů. Po volbě pracovních komisí následovalo starostou KSH MSK Stanislavem Kotrcem přednesení zprávy o činnosti KSH MSK za uplynulé období včetně krajských odborných rad a KAZH. Náměstek starosty KSH Richard Dudek seznámil přítomné se zprávou hospodaření v roce 2021 a návrhem rozpočtu na rok 2022. Předseda KKRR Jan Bochňák přednesl zprávu o kontrole hospodaření a inventarizaci majetku KSH MSK. Plán práce na rok 2022 představil řídící SP OSH Tomáš Stefan. V diskuzi vystoupili mimo jiné ředitel HZS MSK Radim Kuchař, vedoucí polské delegace Jerzy Szkatula a za SH ČMS přednesl zdravici Richard Dudek. Po přednesení zprávy mandátové komise následovalo schválení usnesení a závěr

Fotografie z akce  \"\" \"\" \"\" \"\"\"\" \"\" \"\"\"\"

 

III. ročník poháru KSH MSK v disciplínách TFA

KSH MSK ve spolupráci s HZS MSK pořádá v letošním roce III. ročník Poháru KSH MSK v TFA. Garantem soutěže je Rada poháru TFA ve spolupráci s Krajskou odbornou radou represe KSH MSK.

Vedoucí rady poháru TFA: Ing. Tomáš Klos
Členové rada poháru TFA: Ing. Vojtěch Feher a Ing. Adam Ryš.
Soutěže zařazené do poháru v roce 2022 /kolo, název, termín, pořadatel/:
1. Kolo Ostravská věž 01. 05. 2022 HZS MSK
2. Kolo TFA Jablunkov 04. 06. 2022 SDH Jablunkov
3. Kolo TFA Guntramovice 06. 08. 2022 SDH Březová u Vítkova
4. Kolo TFA Hať 03. 09. 2022 SDH Hať
5. Kolo TFA Bohuslavice 10. 09. 2022 SDH Bohuslavice

Propozice ke krajskému poháru zde Pohár_KSH_v_TFA_pro_rok_2022

Propozice k 1 kolu TFA Ostravská věž zde  propozice Ostravská věž 2022

 

Moravskoslezský pohár dorostu 2022

Bližší informace k soutěži dorostenců v disciplíně běh na 100m s překážkami, která bude pořádána 22/4 2022 v Kravařích a je součástí Moravskoslezského poháru 2022

pozvánka SDH Kravare 100m 2022

 

Vyhodnocení krajského kola soutěže Požární ochrana očima dětí

V sobotu 9/4 2022 provedla Krajská odborná rada prevence KSH MSK společně s přizvanými hosty na hasičské stanici ve Frýdku – Místku vyhodnocení soutěže Požární ochrana očima dětí 2022. Vyhlašovatelem této soutěže je stejně jako v minulých létech SH ČMS. Soutěž je organizována pro školská i mimoškolská zařízení a má tři části – literární, výtvarnou a zpracování za pomoci digitálních technologií. Soutěžící se hodnotí dále podle věkových kategorií

A kteří soutěžící se umístili na 1 – 3 v jednotlivých soutěžních kategoriích krajského kola?

Umístění na 1 -3 místě

Vítězná díla si můžete prohlédnout na stránce KORP.

Fotografie z akce

\"\"    \"\"

\"\"   \"\"

 

Krajský pohár TFA mladých hasičů – 1 kolo Soběšovice

Úvodní soutěž 1. ročníku krajského poháru TFA mladých hasičů v MSK se uskuteční v sobotu 7/5 2022 v 13:00 hodin na fotbalovém hřišti v Soběšovicích. Pozor na změnu termínu, uzávěrka přihlášek dle propozic soutěže je 2/5 2022 na mhsobesovice@seznam.cz

Propozice včetně přihlášky do soutěže TFA MH zde propozice TFA MH 2022 Soběšovice

Prohlášení rodičů o způsobilosti k účasti v soutěži zde prohlášení rodičů

 

Krajský pohár TFA mladých hasičů – 2 kolo Hošťálkovice

Druhý díl letošního krajského poháru TFA mladých hasičů v MSK se uskuteční v sobotu 28/5 2022 v 9:00 hodin ve sportovním areálu Ostrava – Hošťálkovice. Přihlášení závodníků nejpozději do 20/5 2022 na email pudichova.lucka@seznam.cz

Propozice k soutěži zde propozice TFA MH Hošťálkovice

Formulář přihlášky do soutěže ke stažení přihláška do soutěže

Prohlášení rodičů o způsobilosti k účasti v soutěži zde prohlášení rodičů

 

Plán práce KSH MSK 

Aktualizace ze dne 15/2 2022 zde 2022-02-15 plan prace KSH MSK 2022 – aktualizace

 

Informace pro hasičské seniory

Bližší informace o některých akcích Krajské rady seniorů MSK v roce 2022 zde Info z KRSen-2022

 

Moravskoslezský pohár dorostenců 2022

Bližší informace k letošnímu ročníku soutěže dorostenců v disciplíně běh na 100m s překážkami naleznete zde  priloha Moravskoslezsky pohar dorostencu 2022

 

Slezský pohár v běhu na 60m s překážkami

Informace k VI. ročníku seriálu soutěží mladých hasičů MSK v běhu na 60m s překážkami naleznete zde  priloha Slezsky pohar MH 2022

 

Krajský pohár v disciplíně TFA mladých hasičů 

Krajské sdružení hasičů MSK vyhlašuje 1. ročník krajského poháru 2022 mladých hasičů v disciplíně TFA – více info zde priloha Krajsky pohar TFA MH 2022

 

Vyhlášení zkoušek k získání odbornosti Hasič I. stupně /vloženo 31.1.2022/

18. února 2022 v Hotelu Přibyslav, přihlášky do 10. února 2022, více info na stránce Rada represe

 

Aktuální informace ke koronaviru v Moravskoslezském kraji najdete zde:

Shromáždění představitelů OSH Moravskoslezského kraje.

V pátek 24. září 2021 se konalo v zasedacích prostorách hotelu Vitality ve Vendryni  Shromáždění představitelů OSH MSK. Jednání představitelů OSH předcházelo jednání výkonného výboru, které se konalo již v úterý 14. září 2021 od 15:00 hodin v Dělnickém domě v Horní Suché. Výkonný výbor KSH projednal mimo jiné upřesnění přípravy a podklady pro Shromáždění představitelů OSH.

   Jednání představitelů Okresních sdružení hasičů MSK, které řídil náměstek starosty KSH MSK a starosta Okresního sdružení hasičů Karviná p. Tomáš Stefan, bylo zahájeno v 17:00 hodin. Hned v úvodu přivítal všechny přítomné a významné hosty – náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje p. Ing. Jaroslava Kaniu a statutárního zástupce ředitele HZS MSK plk. Ing. Radima Kuchaře. Jednání pokračovalo uctěním památky zesnulých hasičů a schválením programu. Ihned po volbě pracovních komisí vystoupil (z důvodu následné účasti na další akci) náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje p. Ing. Jaroslav Kania, který poděkoval všem hasičům za jejich náročnou a obětavou práci a mj. informoval o dotacích Krajského úřadu pro hasiče. Ty v letošním roce dosáhly částky cca 7,5 mil. Kč a stejná částka se předpokládá i v roce příštím. Následovala zpráva starosty KSH MSK o činnosti KSH a krajských odborných rad za uplynulé období, dále zpráva o hospodaření, zpráva kontrolní a revizní rady a zpráva o činnosti zasloužilých hasičů.

   V rámci diskuze vystoupil statutární zástupce ředitele HZS MSK plk. Ing. Radim Kuchař, který rovněž poděkoval hasičům za jejich činnost a mj. i za pomoc při odstraňování následků tornáda na jižní Moravě.  Informoval o současném dění a aktivitách v činnosti HZS a dobrovolných JSDHO a zdůraznil význam předurčenosti jednotek vč. jednotek poskytujících v některých oblastech kraje první pomoc před příjezdem lékařské pohotovosti.

   Následovala zpráva mandátové komise (z pozvaných 36 představitelů se jednání zúčastnilo 35), schválení usnesení a závěr.

\"\"

 

VI. sjezd SH ČMS Brno 9.července 2021:

Delegáti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Brně na VI. sjezdu zvolili starostkou Ing. Moniku Němečkovou. Stala se první ženou, která povede největší zájmovou organizaci v České republice. Spolu s ní delegáti také zvolili celé nové vedení dobrovolných hasičů. Další podrobnosti najdete zde:

Aktuální informace ze Sdružení hasičů ČMS najdete zde:

\"\"

Anketa dobrovolní hasiči roku 2020 více zde:

     ROZVOLŇENÍ OPATŘENÍ VEDENÍ SH ČMS

Schválené vedením SH ČMS 29. 3. 2020

Na základě Harmonogramu uvolnění podnikatelských a dalších činností, který Vláda ČR schválila na mimořádném jednání ve čtvrtek 30. dubna 2020 se Vedení SH ČMS usneslo na následujícím rozvolnění přijatých opatřeních ze dne 29. 3. 2020:

Všechny níže uvedené akce nesmí být v rozporu s jakýmkoliv aktuálním nařízením Vlády ČR, ministerstev či příslušných krizových štábů.

PO očima dětí a mládeže

 • Vyhodnocení okresních kol proběhne do 25. 9. 2020 se zasláním prací na KSH do 30. 9. 2020. Vyhodnocení krajských kol proběhne do 23. 10. 2020 se zasláním prací na Kancelář SH ČMS do 30. 10. 2020. ÚORP vyhodnotí práce do 11. 11. 2020 a slavnostní předání cen vítězům proběhne v CHH Přibyslav 27. 11. 2020.

           MČR dětí, MČR dorostu, MČR v PS a jiné hasičské soutěže

 • Bez náhrady se v roce 2020 ruší základní (okrsková), okresní a krajská kola všech postupových soutěží mužů a žen. Bez náhrady se ruší MČR PS, dorostu a hry Plamen.
 • Všechna MČR v roce 2021 se budou konat v lokalitách, kde se měla MČR konat v letošním roce.
 • Ve hře Plamen a dorosteneckých kategoriích se ruší jarní kolo okrskových soutěží. Ponechává se možnost pro OSH zachovat ročník 2019/2020 v omezeném rozsahu, pouze do úrovně okresních kol v kategorii mladší i starší, popřípadě dorostu v termínu do 15. 9. 2020.
 • Tam, kde je účast v okresním kole vázána na vítězství v kole okrskovém, je nutné umožnit postup do okresních kol vítězům podzimní části z příslušného okrsku.
 • Ve všech kategoriích, tj. dospělých, dětí i dorostu je možné od 12. 5. 2020 konat soutěže pohárové, soutěže regionálních lig i jiné soutěže.
 • Termíny dalších celostátních akcí budou upřesněny v návaznosti na jednání ÚORM a ÚORHS s organizátory akcí.

MČR v CTIF a MČR v TFA

 • MČR v CTIF se uskuteční dle plánu 26. 9. 2020 ve Dvoře Králové nad Labem. Podmínky soutěže budou v předstihu vydány v propozicích.
 • MČR v disciplínách TFA se uskuteční v náhradním termínu 10. 10. 2020 ve Svitavách. Krajské nominační soutěže se mohou uskutečnit do 18. 9. 2020 dle schváleného materiálu „Informace k MČR v TFA 2020 pro VV KSH ČMS“. Na MČR je možno za KSH soutěžící delegovat bez uspořádání krajské soutěže.

 Letní tábory, letní školy

 • V případě těchto aktivit je nutné vyčkat na stanovisko MŠMT a Vlády ČR, týkající se táborů obecně. O vývoji situace budeme neprodleně informovat.

Pyrocar 2021

 • Pyrocar se bude konat v srpnu 2022.

 Udělení titulu Zasloužilý hasič

 • Udělení Titulů Zasloužilý hasič se bude konat v termínech 2. – 5. 11. 2020 v CHH Přibyslav

 Univerzita dobrovolného hasiče

 • Do ukončení celého běhu UDH schází dvě víkendová soustředění. Jedno soustředění se nahradí formou seminární práce na určité téma a jedno se uskuteční v měsíci září 2020.
 1. 11. 2020 proběhne dle plánu promoce všech absolventů UDH v aule VŠB TU Ostrava.

Jednání Shromáždění starostů OSH, Výkonných výborů, odborných rad a různých školení a porad

 • Jednání odborných rad je možno uskutečnit od 12. 5. 2020
 • Jednání vedení a Výkonných výborů je možno uskutečnit od 12. 5. 2020
 • Školení a další porady mohou začít dle počtu osob přítomných na těchto akcích od 12. 5. 2020
 1. sjezd SH ČMS – předpokládané termíny
 • Shromáždění delegátů sborů se uskuteční v termínu 26. 7. – 28. 9. 2020.
 • Shromáždění delegátů okresů se uskuteční v termínu 26. 9. – 25. 10. 2020.
 • Shromáždění starostů OSH pro svolání VI. sjezdu SH ČMS proběhne dne 25. 7. 2020
 • Shromáždění starostů OSH pro schválení dokumentů k VI. sjezdu proběhne dne 7. 11. 2020
 • sjezd SH ČMS se uskuteční 12. 12. 2020 v Brně

Výjezdy reprezentace na mezinárodní soutěže, mezinárodní centrální akce

 • Všechny plánované výjezdy na mezinárodní soutěže a akce se ruší do odvolání.
 • Sportovní příprava reprezentantů ve všech kategoriích může být započata ode dne 12. 5. 2020.

Schváleno Vedením SH ČMS dne 12. května 2020

 ÚČINNOST OPATŘENÍ od 12. května 2020

 Za Vedení SH ČMS

Slámečka Jan, starosta

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OPATŘENÍ VEDENÍ SH ČMS

k současné situaci v ČR

V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, Vláda ČR VYHLÁSILA dne 12. března 2020 od 14:00h pro území ČR NOUZOVÝ STAV na dobu 30 dnů, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2. Vzhledem k dalším opatřením, které postupně nouzový stav rozvíjejí, se Vedení SH ČMS usneslo na následujících opatřeních:

PO očima dětí a mládeže

 • Děti mohly práce dokončit do konce února, a na OSH měly být jejich výstupy zaslány do 13. března 2020. Školy byly uzavřeny 11. března, nicméně učitelé ve školách působí stále, práce by tedy na OSH měly být doručeny v požadovaném termínu.
 • Vyhodnocení na úrovni okresu je v současné době pozastaveno (některá OSH mají kanceláře v prostorách HZS, kam nyní nemají přístup). Pokud to pozdější podmínky umožní, OSH vyhodnotí soutěž v rámci okresu. Veřejné ocenění úspěšných autorů doporučujeme realizovat na podzim tohoto roku.
 • O případném konání krajských kol a kola celostátního rozhodne Vedení SH ČMS dle vývoje situace.

           MČR dětí, MČR dorostu, MČR v PS

 • Vzhledem k tomu, že v současné době z důvodu opatření nouzového stavu nemohou probíhat základní kola soutěží a zlomová změna není v brzké době pravděpodobná, ruší se základní (okrsková), okresní a krajská kola všech postupových soutěží mužů a žen včetně příslušných MČR bez náhrady.
 • Všechna MČR v roce 2021 se budou konat v lokalitách, kde se měla MČR konat v letošním roce.
 • Ve hře Plamen a dorosteneckých kategorií se ruší jarní kolo okrskových soutěží. Ponechává se možnost pro OSH zachovat ročník 2019/2020 v omezeném rozsahu, pouze do úrovně okresních kol v kategorii mladší i starší, popřípadě dorostu v termínu do 15. 9. 2020 (nebude-li to v rozporu s jakýmkoliv aktuálním nařízením Vlády ČR, ministerstev či příslušných krizových štábů).
 • Tam, kde je účast v okresním kole vázána na vítězství v kole okrskovém, je nutné umožnit postup do okresních kol vítězům podzimní části z příslušného okrsku.
 • Ve všech kategoriích, tj. dospělých, dětí i dorostu se ruší soutěže pohárové, soutěže regionálních lig i jiné soutěže, prozatím do 30. 6. 2020.

Letní tábory, letní školy, mezinárodní tábory

 • V případě těchto aktivit je nutné vyčkat na stanovisko MŠMT a Vlády ČR, týkající se táborů obecně. O vývoji situace budeme neprodleně informovat.

Pyrocar 2021

 • V letošním roce se měly v termínu od 12. do 13. 6. konat Hasičské slavnosti Litoměřice. Dle dohody s pořadatelem byla akce odložena na rok 2021, kdy se měl rovněž konat další ročník Pyrocaru. Aby se dvě největší hasičské akce nekonaly v jednom roce, bude Pyrocar přeložen na rok následující, tedy rok 2022.

Udělení titulu Zasloužilý hasič

 • Tituly se měly udělovat 23. a 24. 4. 2020, tímto se udělování titulů ruší. Náhradní termíny budou zveřejněny po ukončení nouzového stavu.

Dvacátá sedmá pouť hasičů na Sv. Hostýně

 • Po dohodě s regionálními pořadateli se hasičská pouť dne 25. 4. 2020 ruší bez náhrady.

Univerzita dobrovolného hasiče

 • Všechny plánované soustředění se ruší do odvolání.

Jednání Shromáždění starostů OSH, VV SH ČMS, Ústředních odborných rad a různých školení a porad

 • Všechna jednání se ruší do odvolání.
 1. sjezd SH ČMS
 • Vzhledem k tomu, že se nemohou konat Shromáždění delegátů sborů a okresů, není možné stihnout schválený harmonogram přípravy VI. sjezdu a příprav nových Stanov SH ČMS. Okamžitě, jak bude umožněno vládními orgány shromažďování v potřebném rozsahu, Vedení SH ČMS předloží VV SH ČMS nový časový harmonogram celého procesu příprav VI. sjezdu, včetně náhradního termínu sjezdu.

Výjezdy reprezentace na mezinárodní soutěže

 • Všechny plánované výjezdy na mezinárodní soutěže se s okamžitou platností ruší do odvolání.
 • Sportovní příprava reprezentantů ve všech kategoriích bude s okamžitou platností realizována výhradně individuálně, v přímé elektronické nebo telefonické konzultaci s trenéry. Skupinová příprava se ruší do odvolání.

       Doporučení Vedení SH ČMS

 • Zrušení plánovaných akcí přinese mnoho problémů nejen s finančním zajištěním, které bylo na akce plánováno z grantů MŠMT, MV ČR a dotací z krajských úřadů či místních samospráv. Proto doporučujeme jednat s jednotlivými poskytovateli o případné změně účelu dotačních titulů, popřípadě úpravě nastavených indikátorů, tam kde nebude možné vrácení finančních prostředků. Tyto prostředky mohou být využity pro boj s koronavirem.

        Závěr

 • Po ukončení nouzového stavu a uvolnění podpůrných opatření vyhlášených Vládou ČR zejména směrem ke konání hromadných akcí, mohou být některá výše uvedená opatření zrušena či upravena tak, aby akce mohly za určitých podmínek proběhnout                 (např. MČR v CTIF, vyšší kola PO očima dětí a mládeže, ČP, ČHP, MČR v TFA a další)

Schváleno Vedením SH ČMS dne 29. března 2020

 ÚČINNOST OPATŘENÍ od 1. dubna 2020

 Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 chtěli bychom využít této příležitosti a vašim prostřednictvím poděkovat všem členům SDH a členům jednotek za jejich aktivní činnost v této nelehké krizové situaci a za součinnost, kterou poskytujete na případné výzvy starostů obcí, městysů a měst. Vedení SH ČMS si vysoce váží pomoci dobrovolných hasičů spoluobčanům v této tíživé situaci, především seniorům a nemocným.

Buďme nadále v zájmu ochrany svého zdraví opatrní ve svém konání, buďme příkladně disciplinovaní, buďme nadále solidární k druhým, respektujme mimořádná opatření a nařízení centrálních i regionálních samospráv a krizových štábů.

 Vedení SH ČMS Vám přeje pevné zdraví a těší se na spolupráci, pokud možno brzy, v lepších časech.

 Za Vedení SH ČMS

Slámečka Jan, starosta

—————————————————————————————————————————————–

Hejtman kraje Ivo Vondrák ocenil dobrovolné hasiče.

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák ve čtvrtek 27. února 2020 poděkoval dobrovolným hasičům. Celkem šest členů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska získalo čestné uznání za celoživotní zásluhy o rozvoj dobrovolné požární ochrany v regionu. Na závěr setkání převzal ocenění také hejtman kraje, obdržel medaili za významnou morální a technickou podporu dobrovolného hasičstva. Celý článek a foto najdete zde:

\"\"

\"\"

Zemřel Čestný starosta KSH MSK br. Stanislav Sovinský.

S politováním a hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 20.2.2020 zemřel ve věku 85 let dlouholetý člen SH ČMS, Čestný starosta KSH MSK  br. Stanislav Sovinský.

Br. Stanislav Sovinský byl členem sdružení od roku 1949 a vykonával řadu významných funkcí v okrese Ostrava a v Moravskoslezském kraji.

Za jeho dlouholetou a záslužnou činnost mu byl v roce 1995 udělen Titul Zasloužilý hasič a v roce 2010 obdržel nejvyšší ocenění SH ČMS Záslužný Řád českého hasičstva.

Poslední rozloučení se zesnulým se bude konat ve čtvrtek 27.února 2020 ve 14,00 hodin v římskokatolickém kostele Navštívení Panny Marie v Ostravě Zábřehu.

\"\"

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jednání výkonného výboru KSH MSK 29.-30.listopadu 2019

V pátek 29. a v sobotu 30.listopadu se konalo v Hasičské škole Jánské Koupele závěrečné jednání výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje v roce 2019. Jednání se zúčastnili kromě členů výkonného výboru také členové krajské kontrolní a revizní rady, pracovnice kanceláři jednotlivých okresů a další hosté. Na programu bylo mimo jiné hodnocení činnosti za rok 2019, schválení plánu práce na rok 2020, průběžné hodnocení finančního rozpočtu včetně návrhu rozpočtu na příští rok, hodnocení mezinárodní spolupráce, hodnocení činnosti aktivu zasloužilých hasičů, příprava inventarizace majetku KSH a další záležitosti. Důležitým bodem byla příprava Shromáždění delegátů Okresních sdružení hasičů, které se bude konat v dubnu v roce 2020 ve Vendryni.

HV

\"\"

Shromáždění představitelů Okresních sdružení hasičů Moravskoslezského kraje.

V sobotu 30.března 2019 se konalo v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích Shromáždění představitelů OSH MSK. Jednání představitelů OSH předcházelo jednání výkonného výboru, které se konalo již v pátek 29.března 2019 od 16,00 hodin rovněž v prostorách ÚHŠ v Jánských Koupelích. Výkonný výbor KSH projednal mimo jiné další podrobnosti, týkající se přípravy Shromáždění představitelů OSH.

V sobotu již od rána přijížděli do Jánských Koupelí představitelé Okresních sdružení hasičů MSK a další hosté. Jednání bylo zahájeno v 9,00hodin. Jednání řídil náměstek starosty KSH MSK a starosta okresního sdružení hasičů Nový Jičín pan Stanislav Kotrc, který hned v úvodu přivítal všechny přítomné a významné hosty mezi nimiž byli senátor ČR pan Ing. Zdeněk Nytra, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pan Ing. Jaroslav Kania, ředitel HZS MSK brig. gen. Ing. Vladimír Vlček PhD. Dále byli přivítání hosté z Polska a Slovenska. Z Polska přijali pozvání čtyři zástupci Wojwodstwa Sl. pod vedením plk. Ing. Edwarda Debernego a ze Slovenska tři zástupci pod vedením předsedy Dobrovolné požiarné ochrany Žilinského kraje PaedDr. Tomáše Zanovita.

Jednání pokračovalo uctěním památky zesnulých hasičů a schválením programu. Po volbě pracovních komisí vystoupil hned na začátku z důvodů jeho účasti na pohřbu senátor pan Ing. Zdeněk Nytra. Následovala zpráva starosty KSH MSK o činnosti za uplynulé období, dále zpráva o hospodaření, zpráva kontrolní a revizní rady, zprávy vedoucích odborných rad a zpráva o činnosti zasloužilých hasičů. Hezkou novinkou byly prezentace k činnosti odborných rad, zejména prezentace k činnosti odborné rady mládeže předvedená jejím vedoucím panem Tomášem Zdražilou a také prezentace k činnosti radě ochrany obyvatelstva předvedená panem Bc. Richardem Dudkem. V diskuzi, ve které postupně vystoupili náměstek hejtmana MSK pan Ing. Jaroslav Kania, zástupci hostů ze Slovenska a Polska, zazněla slova uznání a poděkování za obětavou práci všech dobrovolných hasičů Moravskoslezského kraje a za dobrou dosavadní mezinárodní spolupráci. Ředitel HZS MSK pan brig. gen. Ing. Vladimír Vlček PhD již tradičně v diskuzi pomocí prezentace podrobně informoval o veškerém současném dění a aktivitách v činnosti HZS a dobrovolných JSDHO. Na závěr svého vystoupení vyzdvihl úspěchy při organizaci různých akcí v Moravskoslezském kraji jako například soutěží v PS, CTIF a dalších. Poděkoval také za přípravu a organizaci velmi úspěšného celorepublikového plesu, který se letos v březnu konal v Ostravě. Na závěr v diskuzi vystoupil starosta KSH MSK Ing. Leo Kuběna. Podrobněji popsal situaci kolem organizace celorepublikového plesu, poděkoval hlavním organizátorům za jeho přípravu a samotnou organizaci, a ještě jednou poděkoval všem za dosavadní činnost ve prospěch naší krajské hasičské organizace. Následovalo schválení usnesení a závěr. Je třeba říci, že celé jednání SP OSH MSK se neslo v duchu posledního roku tohoto volebního období a svolání a přípravy Shromáždění delegátů OSH MSK a nových voleb v roce 2020 včetně schválení potřebných formalit pro jeho konání.

HV.

Projekt Prapor OSH Bruntál

Okresní sdružení hasičů Bruntál využilo v roce 2018 nabídky dotačního programu Moravskoslezského kraje pro dobrovolné hasiče a vypracovalo projekt na pořízení praporu pro Okresní sdružení hasičů Bruntál. Tento projekt byl vedením Moravskoslezského kraje schválen. Po podepsání smlouvy byl u firmy Alerion Brno objednán prapor. Firma Alerion dodala zhotovený prapor 20. 12. 2018. Okresní sdružení hasičů Bruntál připravilo na sobotu 29. 12. 2018 slavnostní Žehnání praporu ve Společenském domě v Bruntále. Na akci byli pozvání Zasloužilí hasiči okresu Bruntál, starostové sborů dobrovolných hasičů okresu Bruntál, starostové okrsků OSH Bruntál, starosta Krajského sdružení hasičů v Ostravě, ředitel HZS – územní ředitelství Bruntál, velitelé stanic HZS v Krnově a Rýmařově. Dále starostové měst Bruntálu, Krnova a Rýmařova a starostové obcí Moravskoslezský Kočov a Holčovice. Pozváni byli také hejtman MSK pan prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. a senátor PČR MUDr. Ladislav Václavec. Okresní sdružení hasičů Bruntál využilo této akce k vyznamenání členů výkonného výboru, starostů okrsků a hostů medailí SH ČMS ke 100. výročí vzniku samostatného Československa. Další členové a sbory převzali další vyznamenání okresního sdružení, krajského sdružení i ústředí SH ČMS.

Celá akce byla propagována na stránkách okresního sdružení hasičů (www.osh-bruntal.cz), dále v tisku Bruntálský a Krnovský deník (18. 12. 2018 – pozvánka, a dne 8. 1. 2019 – článek o žehnání). TV Polar Moravskoslezského kraje celou akci natáčelo a odvysílalo ve svém zpravodajství. Každý z pozvaných obdržel vlastní pozvánku na své jméno. 

Prapor OSH Bruntál byl slavnostně požehnán a je nyní vystaven v zasedací místnosti OSH Bruntál, kde probíhají jednání výkonného výboru OSH, odborných rad (mládeže, prevence a represe), porady starostů okrsků, jednání okrsku Bruntál. Bude využíván k akcím okresního sdružení hasičů Bruntál, např. Shromáždění představitelů sborů, setkání Zasloužilých hasičů okresu Bruntál, slavnostní akce – plesy apod.

   Oldřich Orság – starosta OSH Bruntál

Video ze slavnostního předání praporu najdete zde:

Novým starostou SH ČMS Jan Slámečka.

V době předvánočního shonu se v Přibyslavi  dne 8.12.2018 konalo shromáždění starostů, kdy hlavním bodem programu kromě zpráv ústředních odborných rad byla volba nového starosty sdružení. Celkem  399 mandátů se mělo rozdělit mezi tři kandidáty, kterými byli Jaroslav Salivar, Jan Slámečka a Milan Spilka. Ti v rozpětí deseti minut měli přesvědčit   delegáty, aby jim dali svůj hlas. Jako první vystoupil Salivar, který velice kriticky zhodnotil dosavadní stav sdružení, v jeho proslovu nezaznělo nic kladného, co se týče chodu sdružení. Z mého pohledu mohl právě on již dříve poukázat na neutěšený stav, když vykonával funkci prvního náměstka SH ČMS. Jako druhý se představil Slámečka, na kterém bylo vidět překvapení z jeho předřečníka. Zdůraznil jako prioritu dovézt sdružení do řádného  VI.Sjezdu v roce 2020. Posledním vystupujícím byl Milan Spilka. Na počátku jednání byla odhlasována tajná volba a delegáti začali své hlasovací lístky házet do urny.  Po sečtení všech platných hlasů s největším počtem 320 se starostou sdružení stal Jan Slámečka. Jako druhý  Salivar s 69 hlasy a třetí Spilka 10 hlasů. Jednání bylo ukončeno v 13.00 hod a podrobnější informace určitě naleznete na stránkách dh.cz  

\"\"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Výkonný výbor Krajského sdružení hasičů MSK na svém jednání dne 18.září 2018 projednal a schválil vyhodnocení akce \“Daruj krev s dobrovolnými hasiči 2018\“. Výsledky akce v rámci Moravskoslezského kraje najdete zde:

Počty SDH a Dárců v jednotlivých okresech Moravskoslezského kraje v květnu 2018:

OSH SDH Dárců Prvodárců Nejvíce dárců v SDH  
BR 10 29 0    
FM 19 47 6 Hrádek 7
KA 24 132 21 Rychvald,Šunychl 11
NJ 35 114 14 Tísek 18
OP 39 117 18 Hrabyně 9
OV 14 28 0 Heřmanice 13
MSK 141 467 59    

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

\"\"

Poslední rozloučení s Karlem Richterem

Ve velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích se v úterní odpoledne 28. srpna konalo poslední rozloučení se starostou nejpočetnějšího spolku v zemi – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Celý článek a několik fotografií z posledního rozloučení najdete zde:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dobrovolní hasiči Moravskoslezského kraje hodnotili uplynulé období.

V sobotu 14.dubna 2018 se konalo Shromáždění představitelů okresních sdružení hasičů Moravskoslezského kraje. Do Ústřední hasičské školy v Jánských Koupelích se sjeli představitelé jednotlivých okresů, členové výkonného výboru Krajského sdružení hasičů MSK a významní hosté. Jednání řídil náměstek starosty KSH MSK a starosta okresního sdružení hasičů Nový Jičín pan Stanislav Kotrc, který hned v úvodu přivítal všechny přítomné a významné hosty mezi nimiž byli náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pan Mgr. Folwarczny Stanislav, zástupci krajského úřadu MSK pan Ing. Zuber Tomáš a pan Zábojník Petr. Dalšími významnými hosty byli senátoři parlamentu ČR Ing Zdeněk Nytra, MUDr. Mgr. Plaček Vladimír, asistent senátora Mgr. Orieščík Petr, ředitel HZS MSK brig. gen. Ing. Vladimír Vlček PhD a prezident BTK doc. Dr. Ing. Kvarčák Miloš. Dále byli přivítání hosté z Polska a Slovenska. Z Polska přijali pozvání čtyři zástupci Wojwodstwa Sl. pod vedením prezesa ZOW ZOSP RP Gen.brig. Zbygniewa Meresa a ze Slovenska tři zástupci pod vedením předsedy Dobrovolné požiarné ochrany Žilinského kraje PaedDr. Tomáše Zanovita.

Jednání pokračovalo uctěním památky zesnulých hasičů a schválením programu. Po volbě pracovních komisí následovala zpráva starosty KSH MSK o činnosti za uplynulé období, dále zpráva o hospodaření, zpráva kontrolní a revizní rady, zprávy vedoucích odborných rad a zpráva o činnosti zasloužilých hasičů. Ve všech přednesených zprávách byla vyzvednuta velmi dobrá činnost a dobré výsledky ve všech oblastech naší práce v rámci Moravskoslezského kraje. Zmíněny byly ovšem  také některé nedostatky a problémy, které naši práci provázejí a na které bude nutné se více zaměřit.

Během programu z časových důvodů vystoupil náměstek hejtmana MSK Mgr. Folwarczny Stanislav, který zhodnotil spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a všemi hasiči, poděkoval za vykonanou práci a vyjádřil přesvědčení o další dobré spolupráci. V diskusi pak vystoupil ředitel HZS MSK Ing. Vladimír Vlček, který mimo jiné pomoci připravené prezentace seznámil přítomné dosti podrobně se současnou problematikou týkající se jak profesionálních, tak dobrovolných hasičů. Další  hosté ve svých vystoupeních především poděkovali za dobrou spolupráci s Krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje a popřáli všem pevné zdraví a mnoho úspěchů v další práci.

K důstojnému průběhu celého jednání, které bylo velmi dobře připraveno, přispěli svým zodpovědným přístupem všichni účastníci a samozřejmě účast významných hostů.

Poděkování patří všem, kteří pomohli při organizaci celé akce v čele s panem Ladislavem Čablou a Ústřední hasičské škole Jánské Koupele za poskytnuté prostory a zajištění stravy.

HV.

Akce ke 100. výročí vzniku Československa

Vážené starostky, vážení starostové KSH,
Vážené starostky, vážení starostové OSH.
                                                                                                                                             V Praze 21. února 2018

Rok 2018, je rokem ve kterém vzpomínáme sté výročí vzniku Československa. K této příležitosti se v naší republice uskuteční celá řada významných vzpomínkových akcí, které budou pořádat jak státní orgány a organizace, tak celá řada dalších institucí a neposlední řadě i celá řada spolků. Máme na paměti, že i dobrovolní hasiči v roce 1918 se zasloužili o vznik samostatného státu a i dnes jsou neodmyslitelnou součástí dění ve státu i v obcích. Rozhodnutím výkonného výboru SH ČMS se sdružení zapojí, mimo dalších akcí (viz materiál VV SH ČMS ze dne 23. 11. 2017), do projektu RE:publika 1918-2018, jehož iniciátorem je statutární město Brno ve spolupráci BVV Brno. Nejedná se o jednorázovou akci, ale o festival – propojení celé řady akcí, z nichž jsou některé klíčové, a to i ve vazbě na výročí zahájení činnosti Výstaviště Brno (26. 5. 2028). Na výstavišti jsou plánovány tyto hlavní akce:
26. až 27. května – slavnostní zahájení výstavy

– 2. až 3. června – program věnovaný dětem

– 9. až 10. června – program zaměřený na 100 let československého sportu

– 16. až 17. června – finále celé akce (program se upřesňuje)

SH ČMS se chce na slavnostním zahájení celé této akce prezentovat:

a) Propagační hvězdicovou jízdou historických hasičských vozidel a cílem Výstaviště Brno (dojezd 26. 5. 2018)

b) Celostátním setkáním hasičských slavnostních a historických praporů na Výstavišti Brno (26. 5. 2018). Součástí setkání bude dekorování praporů pamětní stuhou SH ČMS k stému výročí založení Československa

Vážené starostky a starostové KSH a OSH obracím proto na Vás tímto dopisem, abychom operativně zjistili Váš zájem, respektive i zájem našich sborů o účast na tomto srazu. Zatím se počítá s účastí praporečníka a dvou členů čestné stráže. Informaci o počtu praporů za Váš OSH, nebo dle Vaší vlastní dohody, za Váš KSH sdělte Kanceláři SH ČMS nejlépe elektronickou poštou na mail: kancelar@dh.cz nejpozději do 19. března 2018. S přihlédnutím z doloženému zájmu o účast na tomto setkání budou následně vydány Závazné pokyny, na základě kterých pak bude celá akce připravována.

Jsem přesvědčen, že svým aktivním přístupem podpoříte tuto významnou akci našeho sdružení.

S pozdravem
Ing. Karel Richter

starosta SH ČMS

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážené paní starostky, Vážení páni starostové !
Nabídka studia v Univerzitě dobrovolného hasiče (UDH) pro členy a funkcionáře Sdružení hasičů, Čech, Moravy a Slezska
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, prostřednictvím svých vzdělávacích zařízení : Ústřední hasičské školy Jánské Koupele , Ústřední hasičské školy Bílé Poličany a Centra hasičského hnutí Přibyslav nabízí členům a funkcionářům Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska možnost zvýšit své znalosti a dovednosti v rámci studia Univerzity dobrovolného hasiče. Toto studium je zabezpečováno ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě a Ostravskou univerzitou. Nový běh  této osvědčené vzdělávací akce bude probíhat v letech 2018 – 2020. Bližší informace (směrnici studia, přihlášku ) lze najít na internetových stránkách výše uvedených vzdělávacích zařízení (www.uhs.cz , www.uhsbp.cz , www.chh.cz ). Jsme plně přesvědčeni, že absolvování Univerzity dobrovolného hasiče bude přínosem pro Vaši osobu i náš spolek. Význam studia podtrhuje i usnesení Shromáždění starostů ze dne 22. dubna 2017, které ukládá  KSH a OSH vyhledávat a získávat členy a funkcionáře sdružení pro studium UDH 2018 – 2020 v  ÚHŠ a CHH.
Na spolupráci se těší
Ing. Jan Karger
vedoucí Ústřední odborné rady vzdělávání SH ČMS

Univerzita dobrovolného hasiče – směrnice

Přihláška Univerzity dobrovolného hasiče 2017

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hodnocení akce Daruj krev s dobrovolnými hasiči v 

OSH Moravskoslezského kraje v roce 2017.

Počty SDH a dárců v roce 2017
OSH SDH Dárců Prvodárců Nejvíce dárců v SDH
Karviná 23 110 18 Rychvald                12
Opava 41 108 8 Opava                      11
Nový Jičín 30 103 20 Tísek                        15
Ostrava 15 65 0 Heřmanice              17
Frýdek Místek 14 33 1 Krásná Mohelnice   7
Bruntál        
MSK 123 419 47  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Členové Okresních sdružení hasičů převzali čestná uznání více zde:

Setkání s Hejtmanem Moravskoslezského kraje 2017