Mezinárodní spolupráce

 Evidence mezinárodní spolupráce KSH MSK podle okresů k 8.4.2019 ke stažení zde:

1.3.2019

Pracovní setkání  v Havířově

U příležitosti halové soutěže MH „Havířovská hala“ se dne 23.2.2019 uskutečnilo pracovní setkání představitelů KSH MSK a Slezského vojvodství, jehož cílem byla koordinace akcí v rámci mezinárodní spolupráce. Českou stranu zastupovali starosta KSH Leo Kuběna, jeho náměstci Richard Dudek, Stanislav Kotrc, Jan Dumbrovský, pracovník KSH Ladislav Čabla a náměstek starosty OSH Karviná Milan Mencner.  Polskou stranu reprezentovali víceprezes Slezského vojvodství Jerzy Szkatula, emeritní velitel útvaru PSP Edward Deberný, prezes ZOP ZOSP RP Wlodislaw Sl. Piotr Mikolajczik, prezes OSP  Jastrzembie Gurne Jozef  Plonka a prezes  OSP Jaworzno Stanislaw Kilian. Na setkání byla dohodnuta návštěva představitelů obou stran na akcích v Polsku nebo v Česku. Současně byla domluvena i účast MH na mezinárodním táboře v Polsku a mladých stražáků na letním mezinárodním táboru v Jánských Koupelích.   

\"\"

\"\"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

11.12.2018

Polští dobrovolní hasiči hodnotili činnost svého kraje.

V pondělí 10.prosince 2018 se konalo jednání představitelů kraje a představitelů polských dobrovolných hasičů jednotlivých okresů v prostorách OSP Wisla Jawornik. Jednání zahájil a řídil prezes ZOW ZOSP RP v Katowicach generál Zbygniew Meres, který přivítal všechny přítomné a vzácné hosty. Hned v úvodu vyzval přítomné k uctění památky zesnulého starosty SH ČMS Ing. Karla Richtera a dalších zemřelých polských kolegů. Tentokrát byla v programu jednání malá změna, kdy slovo dostal hned na začátku zástupce české delegace předseda ÚKRR Ing. Jan Bochňák, který především poděkoval za pozvání na tuto významnou událost. Ve svém vystoupení dále zhodnotil spolupráci českých a polských hasičů a připomenul některé významné události letošního roku. Na základě rozhodnutí VV KSH MSK pak společně s náměstkem starosty KSH MSK Stanislavem Kotrcem a inspektorem KSH MSK Ladislavem Čablou předali polským kolegům medaile vydané u příležitosti vzniku ČSR a medaile Za mezinárodní spolupráci. Jednání pak pokračovalo hodnocením činnosti dobrovolných hasičů Wojwodstwa Slazskiego. I tentokrát nechybělo tradiční lámání oplatků a krátké kulturní vystoupení polského mužského souboru, který zazpíval hezké vánoční koledy.

HV.

20.9.2018

Naše děti byly i letos v Polsku:

Tábor v Polsku -Katy Rybackie   22.6  – 8.7.2018

Výprava SDH Kyjovice na táboře v Polsku

V pátek 22.6 odpoledne vyrazila naše výprava  na dlouhou cestu do severního Polska. Cesta byla náročná, po necelých 14 hodinách jsme v sobotu ráno dorazili do místa našeho 14 denního pobytu ve vesnici Katy Rybackie. Naše výprava byla ubytována v nových dřevěných chatkách, které byly pěkně vybaveny a poskytovaly skvělé zázemí po celou dobu pobytu. Den příjezdu nám rychle utekl, všichni jsme byli unaveni z náročné cesty. Druhý den proběhlo rozdělení do 4 oddílů. Poté již mohl začít program pro všechny oddíly a večer byl tábor slavnostně zahájen.  V dalších dnech se děti účastnily táborových her mezi oddíly (vybíjená, fotbal, střelba na koš). Dále probíhala v oddílech pořadová příprava, velmi dobrá zkušenost pro naše děti. Ve volných chvílích i v rámci programu jsme podnikali procházky k moři. Děti si moře a pláž užívali, až byl někdy problém je z moře a z pláže dostat zpátky do tábora. Pomalu nám utíkal den za dnem, naštěstí jsme nemuseli řešit žádný vážný úraz nebo jiný problém. Druhý týden pobytu nám zpestřily dva výlety. První z nich byl do blízkého městečka Krynica Morska.  Navštívili jsme krásný maják, odpoledne jsme si užili procházku  po městě. Poté k večeru následoval výlet lodí, krásný zážitek  pro děti i pro nás vedoucí. I když někteří byli rádi, když vstoupili nohama na  pevninu. Druhý výlet nás čekal již ke konci pobytu. Cílem bylo město Malbork. Dominantou tohoto města je krásný gotický hrad. Čekala nás prohlídka tohoto  krásného hradu.  Po prohlídce přišel čas na nákup suvenýrů, využili toho hlavně děti. K večeru návrat do kempu, večeře a poté již tradiční táborák, hudba a spousta zábavy.

Čekaly nás poslední dva dny pobytu. V posledních dnech bylo  krásné letní počasí, vysoké teploty. Tyto dne jsme si užili opravdu náramně, krásný pohled  a fotky ze západu slunce se staly symbolem tohoto tábora a krásného místa v severním Polsku. 14-denní pobyt dospěl ke svému závěru, nastal čas balení věcí a úklidu. Loučení s krásným prostředím kempu a města, opravdu jsme za 14 dnů zde zažili mnoho krásných dní a nezapomenutelných zážitků. Náročná cesta nejprve autobusem do Gdaňsku, poté vlakem do Katowic. Zde loučení s polskými dětmi a vedoucími, kteří se o nás  velmi dobře starali. Poté přesun autobusem do Kyjovic, kde už na nás čekali rodiče a příbuzní. Proběhlo krátké ukončení, poděkování dětem. Vrátili jsme se domů unavení, ale šťastní. Plní vzpomínek, zážitků  a zábavy z krásného severu Polska.

Adam Pretsch – vedoucí výpravy SDH Kyjovice

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

13.12.2017

Jednání krajského vedení polských dobrovolných hasičů v Jasienici.

Na pozvání polských kolegů se zúčastnili zástupci Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje jednání krajského vedení polských dobrovolných hasičů Wojwodstwa Slazskiego, které se konalo v obci Jasienica v Polsku. V překrásném prostředí nového kulturního střediska se sešli zástupci polských hasičů všech okresů Wojwodstwa Slazskiego a významní představitelé veřejných institucí.

Na programu jednání bylo kromě hodnocení činnosti v rámci celého kraje také představení a prezentace všeho dění v hostitelské obci Jasienica. Nechyběl ani krátký kulturní program a vystoupení souboru dechové hudby. Samozřejmostí bylo i letos tradiční lámání oplatků.

Za KSH MSK se jednání zúčastnili náměstek starosty KSH MSK Mgr. Jan Dumbrovský, který ve vystoupení hostů poděkoval za pozvání a za stále se rozvíjející spolupráci s přáním všeho nejlepšího do nového roku, dále vedoucí aktivu ZH při KSH MSK pan Helis Václav, vedoucí kanceláře KSH MSK pan Ladislav Čabla a náměstek starosty OSH ČMS Karviná pan Milan Mencner.

HV.

6.června 2017

Polští dobrovolní hasiči si zvolili nové krajské vedení.

Na Sjezd delegátů reprezentujících okresy Wojwodstwa Ślaskiego 4.června 2017 přijeli také do Miasteczka Śląskiego představitelé nejvyšších orgánů polských dobrovolných hasičů a další vzácní hosté. Za Moravskoslezský kraj se tohoto významného jednání zúčastnili starosta KSH MSK pan Ing. Leo Kuběna, náměstek starosty KSH MSK pan Mgr. Dumbrovský Jan, vedoucí aktivu Zasloužilých hasičů KSH MSK pan Helis Václav a ředitel kanceláře KSH MSK pan Ladislav Čabla. Ve vystoupení hostů poděkoval starosta KSH pan Ing. Leo Kuběna polským kolegům za  dosavadní spolupráci s našim krajem, poblahopřál nově zvoleným představitelům jejich kraje a předal jejich starostovi (prezesowi) generálu Zbygniewu Meresovi malý upomínkový dárek. Podrobnější informace o průběhu jednání a výsledku voleb najdete zde:

\"WP_20170604_10_25_02_Pro\" \"WP_20170604_11_04_34_Pro\" \"WP_20170604_12_00_10_Pro\" \"WP_20170604_12_40_31_Pro\" \"WP_20170604_16_06_07_Pro\" \"WP_20170604_16_08_14_Pro\"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vyhodnocení spolupráce mezi dobrovolnými hasiči MSK a Wojwodstvím Slezským v Polsku.

V pátek 23.září 2016 se v Ústřední hasičské škole Jánské Koupele uskutečnilo vyhodnocení 10 let spolupráce mezi Krajským sdružením hasičů MSK a Odzialem Wojwodskim ZOSP RP v Katowicích.

Na programu bylo zhodnocení činnosti od podpisu „Smlouvy o mezinárodní spolupráci mezi Krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje a Odzialem Wojwodskim ZOSP RP v Katowicích“ v roce 2006.

Jednání se zúčastnili významní představitelé polských hasičů, mezi nimi prezes ZOW ZOSP RP Katowice brig. generál Zbygniew Meres, komendant PSP Wojwodstwa Slazskiego brig. generál Marek Raczka, wiceprezes ZOW Jerzy Szkatula, wiceprezes ZOW Rafael Glajcar, Alojzy Gensiarczyk a další významní hosté. Za českou stranu se jednání zúčastnili starosta KSH MSK Ing. Leo Kuběna, poslanec PČR Ing Václav Klučka, ředitel ÚHŠ Jánské Koupele Ing.Jan Karger, zástupce ředitele HZS MSK Plk. Ing. Vladimír Vlček, velitel HZS ú.o.Karviná mjr.Ing.Marián Mrozek a další významní hosté. Okres Karviná zastupovali starosta Tomáš Stefan, náměstek starosty Milan Mencner, předseda OKRR Wippler Konrád, vedoucí aktivu ZH Vladislav Jastrzembski, Josef Kunz, Strnadel Milan a Anna Hodická.

Jednání řídili náměstek starosty KSH MSK Stanislav Kotrc a wiceprezes ZOW Jerzy Szkatula. Spolupráci ve svých referátech zhodnotili Ing. Leo Kuběna a generál Zbygniew Meres. V dalším vystoupení, kde se vystřídalo mnoho  hostů, si všichni přítomní připomněli jak  spolupráce začala a jak se postupně rozvíjela.

Plk.Ing.Vladimír Vlček pak ve své prezentaci nastínil další možnosti spolupráce českých a polských hasičů a to zejména v zásahové činnosti v rámci příhraniční spolupráce.

V závěru si představitelé obou stran předali upomínkové dárky a jednání pokračovalo ve volné diskuzi.

 \"dsc00839\"\"dsc00838\"

\"dsc00844\"

\"dsc00842\"

\"wp_20160923_16_23_48_pro\"

Pielgrzymka 26 4 2015 Polsko

V neděli 27. června ve 13 hodin vycestovalo družstvo mladých hasičů SDH Ostrava – Michálkovice na třitýdenní pobyt u moře v polském Jaroslawi. První zastávka byla na stanici hasičů v Jastrzebie Zdrój kde přestoupili do velkého autobusu a vydali se na cestu do Katowic a dále pak na dlouhou cestu přes celé Polsko. Ma místo dorazí po celonoční jízdě asi v 7 hodin ráno, a pak už jenom budeme sledovat zprávy o tom jak svůj pobyt prožívají.