Rada Vnitroorg. a Vzdělávací

Složení krajské ORVo a Vzdělávací MSK 2020 – 2025

vedoucí rady Mgr. Dumbrovský Jan OSH Opava
členka rady Mgr. Honešová Michaela OSH Frýdek Místek
člen rady Sedláček Soběslav OSH Bruntál
člen rady Helis Václav OSH Karviná
člen rady Čabla Ladislav OSH Ostrava
člen rady Ing. Kuběna Leo OSH Frýdek Místek
člen rady Marková Světlana OSH Nový Jičín

Konakty členů KORVo a Vzdělávací více zde:

Plán práce KORVo a Vzd. na rok 2021 více zde:

Plán práce KORVo a Vzd. na rok 2020 více zde:

Informace:

Krajské sportovní hry seniorů

Zpráva o činnosti KORVo a Vzdělávání za období let 2015-2020 více zde:

Krajské sportovní hry seniorů hostila  Ostrava 2020 více zde:

 

Krajské sportovní hry seniorů propozice více zde:

 

Pozvání na akci senior kvíz 2020 ke stažení zde:

Organizační zabezpečení senior kvízu 2020 ke stažení zde:

 

Plán odborných kurzů v HŠ Jánské Koupele na rok 2020 najdete zde:

Informace a dokumenty ke stažení k valným hromadám 2019-2020 najdete na stránkách dh.cz více zde:

Jednání krajské odborné rady Vnitro organizační a Vzdělávání.

V úterý 12.března 2019 se od 15,00 hodin konalo jednání krajské odborné rady Vnitro organizační a vzdělávání. Na programu jednání byla mimo jiné „Zpráva pro jednání SP OSH“ (30.3.2019), dále organizační záležitosti týkající se „Akce pro seniory“ a informace k vyznamenání Titul „Významný hasič KSH MSK“. Projednány byly rovněž připomínky a návrhy k Metodickému listu „Valné hromady“.

Vedoucí krajské odborné rady Vnitro organizační a Vzdělávání podrobně informoval o dalších akcích, které se budou konat v roce 2019 jako například 29. května 2019 – Třinec – „Krajské sportovní hry seniorů“, (kde v případě potřeby je předpokládána pomoc místních hasičů), 1. října 2019 – Setkání seniorů kraje u příležitosti Mezinárodního dne seniorů a dalších akcích. Jednání byli přítomni všichni členové rady kromě pana Stanislava Kotrce, který byl z jednání omluven.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Plán odborných kurzů v ÚHŠ Jánské Koupele na I.pololetí roku 2018

Univerzita dobrovolného hasiče 2018-2020. Základní informace a podmínky studia.

Další podrobnosti a přihlášku ke studiu najdete na stránkách ÚHŠ Jánské Koupele