Základní informace

Aktuální směrnice hry Plamen

Jedním ze stavebních kamenů naší celoroční mimoškolní činnosti je hra Plamen, která vznikla v roce 1972 a od té doby se pravidelně koná jeden ročník za druhým. Hra byla od prvopočátku organizována pro mladé hasiče, členy Svazu požární ochrany a posléze nástupnické organizace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Posláním hry je rozvíjet dětské znalosti, vědomosti a dovednosti v jednotlivých oblastech činnosti s přihlédnutím ke specifické oblasti požární ochrany. V současné době je do hry Pamen zapojeno přes 40 000 dětí do 15 let. 

Směrnice hry Plamen, platnost od 1. 9. 2022

Směrnice hry Plamen, platnost od 1. 9. 2022 (stáhnout)

Příloha č. 1 ke Směrnici hry Plamen – Přihláška (stáhnout)

Příloha č. 2 ke Směrnici hry Plamen – Oznámení o přestupu (stáhnout)

Příloha č. 3 ke Směrnici hry Plamen – Protest (stáhnout)

Komentář (výklad) ke Směrnici hry Plamen, aktuální k 1. 1. 2023 (stáhnout)
(Směrnice je soubor konkrétních principů a pravidel, které definují  základní výchovně – vzdělávací a sportovní činnosti mladých hasičů v souladu se Strategií mládež 2030+. Směrnice se vydávají jako globální dokument zpravidla jedenkrát za pět či více let. Oproti tomu komentář respektive výklad je  podpůrný  „živý“ dokument, který je závaznou přílohou směrnic, upřesňuje, popisuje a podrobněji rozpracovává konkrétní situace, které vycházejí z praxe a jejichž hodnocení by nemuselo být vždy totožné. Komentář byl vypracován na základě celostátního setkání trenérů a rozhodčích, delegátů ze všech KSH, a jejich námětů. Může se v průběhu dlouholeté platnosti směrnic upravovat, v návaznosti na nově získané poznatky. Ústřední odborná rada mládeže velmi děkuje všem trenérům, rozhodčím a dalším konzultantům, kteří se na tvorbě dokumentu podíleli.)

Kontrola materiálu (stáhnout

Kontrola materiálu na disciplíně Běh na 60 m s překážkami (stáhnout

Obrázky na disciplínu požární útok CTIF (stáhnout)

Rozdělení věkových kategorií hry Plamen pro ročník 2022/2023 (stáhnout)