Dorostenecký kem

Dorostenecké kempy KSH MSK 2019

Dorostenecké kempy v Ostravě

Čtyři výcvikové a výukové kempy pro dorostenky a dorostence z Moravskoslezského kraje pořádá KSH MSK a KORM v měsících dubnu, květnu a červnu 2019. Akce je pořádána v rámci projektu „Zachraňujeme spolu“, č. 304031C880, podpořeného z Operačního programu – INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika.

Do každého víkendového kempu je zařazeno vždy 60 dorostenců. Pod vedením zkušených trenérů a sportovců Petra Gvuzdě, Ondřeje Kahánka, Marcela Dala a jejich asistentů se frekventanti učí jak správně překonávat překážky v požárním sportu, jak pracovat s nářadím při napojování hadic na rozdělovače apod. Velmi důležitou oblastí výcviku je sportovní a atletická průprava, systém rozcvičování před zahájením tréninků a před nástupem na překonávání překážek. Nedílnou součástí výuky jsou přednášky a praktické ukázky z poskytování pomoci zraněným, například při pádu na proudnici umístěnou na zádech ale i při běžných zraněních a život ohrožujících situacích. Profesní zdravotnice Kristýna Prčíková a Michaela Franková velmi poutavě zdůrazňují, proč je nutné se před každým tréninkem a závodem důkladně rozcvičit a protáhnout i jaké následky nohou vzniknout při nesplnění této důležité činnosti. Fyzicky náročné výcviky je nutné „proložit“ odpočinkovými aktivitami v podobě různých her, soutěží a kvizů. A zde je ten pravý prostor pro Stáňu Močigembovou, která umí zaujmout, pobavit ale hlavně i naučit dorostence jak se pobavit navzájem v kolektivech, případně pobavit své kamarády.

Dva kempy už máme za sebou. Vždy celou sobotu probíhá náročný výcvik a výuka v atletické hale v Ostravě – Vítkovicích, stravování a ubytování nám zajišťuje hotel Puls, který je součástí sportovního komplexu, takže v neděli od rána pokračujeme ve výcviku. Prvních 120 absolventů odjížděli do svých domovů fyzicky dost unavení ale výrazně bohatší o velmi potřebné zkušenosti a nové znalosti z oblasti sportovní přípravy na požární sport.

Ladislav Čabla

Foto z akce zde:

Video zde