AktualityDorostenecký kem

Dorostenecký kemp 2023

Ústřední hasičská škola Jánské Koupele, 8/2023.

Dorostenci a dorostenky z Moravskoslezského kraje absolvovali v srpnu 2023 v ÚHŠ  Jánské Koupele kemp zaměřený na záchranářskou tématiku. Budoucí členové zásahových jednotek SDH obcí se měli možnost ať už teoreticky tak i prakticky naučit popřípadě seznámit s budoucí náplní práce v jednotkách sborů.

Všichni účastníci kurzu měli možnost získat nové zkušenosti z těchto oblastí: výcvik na vodě, který se uskutečnil na přehradě Olešná, práci ve výškách a nad volnou hloubkou na skalách vodní přehrady Kružberk, poskytování přednemocniční první pomoci, záchranu osob a vyhledávání ztracených osob v lese -> pátrací akce během noci). Technický výcvik při kterém se dozvěděli např. správné použití plovoucího čerpadla, hasících přístrojů aj. Dokonce byla i možnost shlédnutí ukázky, špatného hašení rozpálené pánvičky na sporáku.

Účastníci kurzu měli také nové informace a zkušenosti, co se týče cvičebního řádu jednotek požární ochrany. Měli skvělou příležitost se také dostat a projít si zakouřený prostor polygonu ÚHŠ, nebo praktické provedení vyproštění osob z havarovaných vozidel.

Absolventi campu, se také dočkali exkurze u Záchranného útvaru HZS ČR v Hlučíně a VŠB TUO -Fakulta bezpečnostního inženýrství. Rovněž proběhly fyzické testy jednotlivců kurzu, dle stanovených podmínek a požadavků k přijetí pro HZS ČR.

Poslední den, patřil samotným závěrečným písemným i praktickým zkouškám. Po zdánlivě ukončených zkouškách, došlo na slavnostní ,,vyřazení,, absolventů Rescue campu 2023. Každý absolvent obdržel certifikát o absolvování campu. Ti nejlepší pak obdrželi za své skvělé výkony v jednotlivých fyzických disciplínách medaile. Ti, kteří dovršili 18let, obdrželi potvrzení o absolvování ,,Základní odborné přípravy,,, nutné pro vstup do JSDHO.

Touto cestou bych chtěla poděkovat ostatním vedoucím kurzu, ale hlavně lektorům výuky. Za jejich trpělivost a mnohdy i pevné nervy s účastníky campu. Věřím, že jsme si to určitě všichni užili.

Poděkování patří také: KSH MSK, VŠB TUO-FBI, Záchrannému útvaru HZS ČR v Hlučíně, ale především ÚHŠ Jánské Koupele za skvělé zázemí.

Karolína Dluhošová

vedoucí družstva