Dorostenecký kem

Dorostenecký kemp KSH MSK 2022

KSH MSK pořádal od 7/8 2022 v ÚHŠ Jánské Koupele dorostenecký kemp. Stejně jako v minulých létech se jeho účastníci vzdělávali převážně praktickými výcviky z oblastí požární ochrany včetně technického výcviku, poskytování první pomoci, práce ve výškách a nad volnými hloubkami, záchraně osob na vodní hladině. Zpestřením akce byla exkurze na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB Ostrava. V průběhu kempu si jeho účastníci vyzkoušeli svou fyzickou zdatnost, ať už klasickými testy uchazečů pro přijetí do služebního poměru příslušníka HZS ČR či zátěžovými testy tzv. Testovací baterii pro přijímání uchazečů do hasičských sborů zemí V4. Kladně byla dorostenci hodnocena rovněž noční pátrací akce po pohřešovaných osobách. Na závěr kempu byl pro kurzisty připraveny praktické zkoušky a závěrečný test. Osoby splňující podmínku věku po úspěšném absolvování kurzu získali odbornou způsobilost Základní odborná příprava člena JSDH.

Tablo účastníků zde:

Foto z akce zde:

Další foto zde: