Ostatní akce KSH

Jednání výkonného výboru KSH MSK 29 – 30/11 2019

V pátek 29. a v sobotu 30.listopadu se konalo v Hasičské škole Jánské Koupele závěrečné jednání výkonného výboru Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje v roce 2019. Jednání se zúčastnili kromě členů výkonného výboru také členové krajské kontrolní a revizní rady, pracovnice kanceláři jednotlivých okresů a další hosté. Na programu bylo mimo jiné hodnocení činnosti za rok 2019, schválení plánu práce na rok 2020, průběžné hodnocení finančního rozpočtu včetně návrhu rozpočtu na příští rok, hodnocení mezinárodní spolupráce, hodnocení činnosti aktivu zasloužilých hasičů, příprava inventarizace majetku KSH a další záležitosti. Důležitým bodem byla příprava Shromáždění delegátů Okresních sdružení hasičů, které se bude konat v dubnu v roce 2020 ve Vendryni.

HV

Foto z akce zde: