Pohár starosty KSH MSK 2021

Výsledky soutěže MH  „Pohár starosty KSH MSK“ Tísek 2021:

Konečná startovní listina přihlášených družstev MH na „Pohár starosty KSH MSK“ Tísek 2021

 

Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů  Nový Jičín, krajskou odbornou radou mládeže a SDH Tísek

si Vás dovoluje pozvat na XIV. ročník mládežnické soutěže

       „O pohár starosty KSH Moravskoslezského kraje“,

 která se uskuteční v sobotu 4. září 2021 v Tísku.

 • Časový harmonogram:
 • Prezence od 8,00
 • Nástup 8,30
 • Vlastní zahájení disciplín 9,00
 Soutěže se zúčastní 3 kolektivy (max. 10 členů) v kategorii starší a 3 kolektivy v kategorii mladší, které zvítězily v okresní soutěži nebo lize pořádaných v jednotlivých okresech v ročníku hry Plamen 2020 – 2021. Garantem účasti jsou členové KORM MSK.
 • Disciplíny:
 • Požární útok s vodou (1 pokus)
 • Štafeta dvojic
 
 • Kategorie:
 • Starší žáci – 3 družstva za okres
 • Mladší žáci – 3 družstva za okres
 • Rozhodčí a vedení soutěže:
 • Velitel soutěže          Petr Bordovský                                        
 • Hlavní rozhodčí                    Vítězslav Čarváš
 • RD pro požární útok          Ivo Fišer
 • RD pro štafetu dvojic          Jana Sikora
 • Vedoucí sčítací komise Ivan Rožnovský
 • Náčelník štábu Tomáš Zdražila

   

Disciplíny se provádí a hodnotí dle platných směrnic hry Plamen. U disciplíny PÚ budou použity sestřikové terče. Nářadí vlastní, přetlakový ventil a PPS 12 dodá pořadatel.
Štafeta dvojic: nářadí vlastní ostatní dodá pořadatel.
Vyplňte elektronickou přihlášku, kterou najdete na :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxqltnJ44NGWcSVcJBgKqZFc-k6qyAbDrLISeeZ6LfdLxejQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
 Vyplňte kategorii a postupujte krok po kroku podle otázek ve formuláři. Po vyplnění přihlášky vám výsledek přijde na vámi uvedenou emailovou adresu.
Seznam přihlášených družstev bude průběžně doplňován podle doručených přihlášek na stránky krajského sdružení – adresa   www.kshmsk.cz .
Přihlášky soutěžících kolektivů a seznamy rozhodčích je nutno doručit nejpozději do 28. srpna 2021.
Dotazy můžete zaslat na emaily :  zdrazila.tomas@seznam.cz
Malé občerstvení pro přihlášené družstva bude zajištěno pořadatelem. Na místě bude zabezpečen také stánkový prodej občerstvení. Zdravotní službu zajistí OSH Nový Jičín.
Soutěž bude uspořádána v rámci platných aktuálních proticovidových opatření. Upřesnění pošleme cca týden před vlastní soutěži na emaily vedoucích uvedených v přihláškách.
Projednáno a schváleno ve vedení KSH dne 22.06.2021.
      Stanislav Kotrc                                                                                          Tomáš Zdražila
    starosta KSH MSK                                                                                       vedoucí KORM

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rok 2020:

V sobotu 5. září 2020 se za krásného počasí konal v Českém Těšíně XIII. ročník mládežnické soutěže „O pohár starosty KSH MSK“. Na stadion „Na Frýdecké“ v Českém Těšíně se sjelo 15 družstev mladších a 16 družstev starších žáků ze 6. okresů Moravskoslezského kraje. Soutěžilo se ve dvou disciplínách, a to v požárním útoku a štafetě 4 x 60 metrů. Hosty soutěže byli starostové a jejich náměstci okresů Bruntál, Ostrava, Opava, Nový Jičín a Karviná. Na slavnostním nástupu přivítal hosty, organizační pracovníky, rozhodčí a všechny soutěžící a soutěž zahájil náměstek starosty KSH MSK pan Stanislav Kotrc.

Soutěžní disciplíny začaly v 9,00 hodin a díky velmi dobré organizaci a přípravě celého areálu probíhalo vše bez problémů a časových skluzů. Velmi hezké výkony předváděli všichni soutěžící i přesto, že v letošním roce díky koronaviru byly jejich treningové možnosti značně omezeny. K velmi dobré úrovni soutěže přispěli i zkušení rozhodčí.

Na stupních vítězů skončili v kategorii mladších žáků 1. SDH Bobrovníky okres Opava, 2. SDH Hájov okres Nový Jičín, 3. SDH Nová Ves okres Ostrava a v kategorii starších žáků 1. SDH Raškovice okres Frýdek Místek, 2. SDH Kravaře okres Opava, 3. SDH Mniší okres Nový Jičín.

Při slavnostním vyhodnocení převzali soutěžící z rukou náměstků starosty KSH MSK Stanislava Kotrce a Mgr. Jana Dumbrovského a starosty OSH Karviná Tomáše Stefana kromě putovních pohárů a vítězných medailí také mnoho dalších hezkých cen.

XIII. ročník mládežnické soutěže „O pohár starosty KSH MSK“, který se letos konal v okrese Karviná byl již tradičně opět úspěšný, díky velmi dobré organizaci i výkonům všech účastníků. Veliké poděkování si zaslouží členové a fukcionáři okresu Karviná v čele se starostou panem Tomášem Stefanem, členové krajské a okresní odborné rady mládeže v čele s panem Tomášem Zdražilou a Mgr. Janou Urbancovou a všichni ostatní organizační pracovníci a rozhodčí za obětavý přístup a veliký podíl na celé akci. Poděkování patří také městu Český Těšín za poskytnutý krásný sportovní areál.

Veliké poděkování patří samozřejmě všem soutěžícím za jejich výkony a poskytnutý krásný sportovní zážitek.

HV.

Výsledky soutěže o pohár starosty KSH MSK starší žáci Český Těšín 5.9.2020

Výsledky soutěže o pohár starosty KSH MSK mladší žáci Český Těšín 5.9.2020

Krátkou prezentaci ze soutěže najdete zde:

Další foto ze soutěže najdete zde:

Podrobné informace k soutěži najdete zde:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pohár starosty KSH MSK 2019:

Video ze soutěže „O pohár starosty KSH MSK“ 31.8.2019 Velké Hoštice najdete zde:

Výsledky soutěže „O pohár starosty KSH MSK“ 31.8.2019 Velké Hoštice

Foto ze soutěže o pohár starosty KSH MSK 31.8.2019 ve Velkých Hošticích

Pozvání na „Pohár starosty KSH MSK“ 2019

Přihlášená družstva MH na soutěž „O pohár starosty KSH MSK 2019“