AktualityVzdělávání KORR

Pracovně právní dokumenty členů JSDH – metodická pomoc

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky zpracovalo k případnému využití při sjednávání pracovněprávního vztahu s členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce vzory dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr včetně souvisejících dokumentů. Jednotlivé smluvní dokumenty je nutné upravit podle konkrétních okolností vyplývajících zejména z vůle smluvních stran a druhu jednotky požární ochrany dané obce. Jak jistě víte nastala kolize se Zákoníkem práce. V rámci narovnání právního vztahu jsou vydány vzorové dokumenty smluv a výkazů služeb. Další kroky budou činěny na základě novelizace zákona o Požární ochraně, kde budou pracovně právní povinnosti obcí konkretizovány v příslušném paragrafu. Velitelé jednotek SDH obcí a potažmo zřizovatelé je surně očekávají, obce jsou ještě informovány prostřednictvím HZS krajů.