Dorostenecký kem

Projekt „Zachraňujeme spolu“

Projekt podpořen z operačního programu lnterreg V-A Slovenská republika – česká republika –
,,Zachraňujeme spolu“
• Chceš zjistit co vše je náplní činností hasičů v rámci zásahové činnosti?
• Chceš si vyzkoušet co obnáší práce hasiče?
• Uvažuješ o tom, že bys v budoucnu pracoval jako profesionální hasič nebo
pomáhal jako hasič dobrovolný?
• Znáš své psychické a fyzické limity a hranice?


PŘIPOJ SE K NÁM A ROZŠIŘ ČLENSKOU ZÁKLADNU MLADÝCH HASIČŮ

Více informací na letáku zde:

Příručka mladého hasiče zde: