Rekreace ZH MSK

Rekreace ZH MSK 2015

Hodnocení rekreace ZH MSK ve dnech 8. – 12. června 2015 v ÚHŠ Jánské Koupele:

Celý rok jsme se těšili na setkání ZH v ÚHŠ Janské Koupele, že se opět sejdeme se svými známými z našeho Severomoravského kraje. V pondělí 8. června 2015 jsme se postupně sjížděli a vzájemné přivítání bylo stejně srdečné jako vždy. Všechny účastníky pobytu před obědem přivítal dosavadní vedoucí krajského aktivu ZH MsK br. Stanislav Sovinský i do této funkce nově zvolený br. Václav Helis. Oba nám popřáli hezký pobyt a br. Sovinský nás seznámil s organizačními záležitostmi a programem celé naší rekreace včetně připravovaného zájezdu. Našimi hosty z Ochotniczej Straže Požárnej Wojewodstwa Slazskiego jsou letos pan Slawomir Bijak, prezes Zařadu OSP powiatu Mikolow a wiceprezes OSP Slezskiego Wojewodstwa s manželkou a pan Jerzy Szkatula, prezes Powiatu Wodzislaw Slezski a wiceprezes OSP Slezskiego Wojewodstwa s manželkou.

Zbytek prvního dne a večera jsme strávili družnou vzájemnou rozpravou, vycházkami po okolí a kdo byl fyzicky schopen, tak i návštěvou nám známého občerstvovacího kiosku „U komína“.

I úterý mělo stejný průběh, někdo se vydal opět ke „Komínu“, jiní procházkou do restaurace Bílá holubice, a mnozí vyhledali společné posezení s nutným občerstvením na osluněných lavičkách před školou, chvilkami s odpočinkem na pokojích.

A už tu byla středa se zajímavým dnem zájezdu do Kroměříže, pro který se nakonec rozhodli i ti, kteří pro svůj zhoršený zdravotní stav, na zájezd původně nechtěli. Skvrnkou organizace pak bylo to, že nám jedno místo chybělo a jeden z našich rekreantů tak měl horší podmínky při cestě autobusem.

Dojeli jsme do hezké moravské metropole KROMĚŘÍŽ. První návštěva byla v Arcibiskupských vinařských sklepích, kde nás čekala prohlídka, ochutnávka z vyráběných vín a v prodejně i bohatý výběr ke koupi. I obědy jsme všichni vyhledali v restauracích okolo náměstí u Zámku. Postupně jsme se pak scházeli k projížďce Podzámeckým parkem a byla to nádhera. Vše podmínilo i krásné slunné počasí, i když ho místy prochladil celkem studený větřík.

Ale den ještě nekončil návratem k večeři. Náš milý diskžokej br. Václav Helis nás večer vybudil k účasti na už tradiční diskotéce. Na ní pak vládla po celý večer až do pozdní noční hodiny dobrá nálada. A tančili i ti, kteří málem nemohou chodit. Inu, dobrá hudba byla lepší než hrst léků. Nebo možná i to, že nebyla nouze o léky tekuté a ostřejší.

A sotva začalo čtvrteční dopoledne, už jsme vyhlíželi naše hosty na besedu. Jako vždy jsme čekali, kdo mezi nás zavítá s aktuálními informacemi. Nebyli to sice naši nejvyšší představitelé, které zaměstnaly jejich jiné pracovní povinnosti, ale hosté, kteří přijeli, nám byli stejně milí. V zastoupení hejtmana MsK přijel vedoucí jeho kanceláře Krajského úřadu p. Dr. Vladimír Kuchař, za HZS MsK p. Ing. Radim Kuchař, za KSH dva náměstkové, a to br. Mgr. Dumbrovskýa br. Stanislav Kotrc, za OSP Wojewodstwa Slezskiego se besedy zúčastnili oba naši rekreanti s manželkami, a  sice p. Jerzy Szkatula a p. Slawomir Bujak. Z účasti představitelů OSH byli omluveni starostové z BR a OV. Z vedoucích okresních aktivů ZH byli zastoupeni všichni až na OP, kdy se omluvil p. Jaroslav Neuwirth. Na besedě se nám dostalo mnoho informací ze současného dění v kraji i e setkání hasičů s premiérem vlády. Zaznělo hodně slibů. Uvidíme zda a jak se naplní. Besedou se pak jako zlatá nit vinula poděkování br. Stanislavu Sovinskému. Dostalo se mu, ale i dalším přítomným představitelům ocenění medailemi od našich přátel z Polska.

Letošní rekreace se zúčastnilo celkem 60 rekreantů, z toho 27 ZH, 23 RP, 10 ostat.

Okres                     celkem      ZH              rod.přísluš.              ostatní                   .

BR                                  1              1

FM                                  4             3                      1

KA                                   19           7                      8                  4 zasl. funkcionáři

NJ                                   11           6                      5

OP                                   4            2                       2

OV                                  17           8                      7                  2 zasl. funkcionáři

Hosté z Polska                4

I páteční dopoledne nás uvítalo sluníčko. Rychle jsme si dopověděli vše na co nám týden nestačil a je před námi cesta domů.

Děkujeme všem, kteří nám umožnili pěkný pohodový týden ve zdejší škole, kuchařkám, že se o nás snažily jako vždy dobře postarat (i když jsme si v ústraní šeptali, že bychom uvítali v jídelníčku méně rýže a víc jídla s bramborem – to víte, bramboroví chlapi). Ale jídla bylo, jako vždy, dost.

A poděkování samozřejmě patří novojičínským za zajištěný zájezd a br. Stanislavu Sovinskému za vše co k naší dovolené patří.

V Janských Koupelích 12. června 2015

Hodnotící komise:       Milada Ptošková v.r. – Ostrava

                                     Zdenka Řepková v.r. – Bruntál

                                     Jaromír Adamus v.r. – Frýdek-Místek