Rekreace ZH MSK

Rekreace ZH MSK 2016

Vyhodnocení rekreace ZH MSK v ÚHŠ Jánské Koupele 30. 5. – 3. 6. 2016

                   (Zpráva pro jednání VV KSH MSK dne 14. června 2016)

Setkání se uskutečnilo ve dnech 30. 5. – 3. 6. 2016. Na setkání se postupně přihlásili ZH se svými partnery a partnerkami z Moravskoslezského kraje. Každý účastník zaplatil za pobyt 1 250,- Kč. Za pobyt hostů z Polska zaplatil 5 000,- Kč a za obědy pro hosty 350,- Kč z prostředků KSH MSK br.Václav Helis. Původně se přihlásilo 54 ZH a jejich partnerů, 5 se později omluvilo pro nemoc.

Skutečná účast na setkání:

OSHPřítomnoZHRod.přísl.Ostatní
Bruntál11
Frýdek-Místek211
Karviná17773 zas.funk.
Nový Jičín11 
Opava6321
Ostrava221084 zas.funk.
Poláci4  4
celkem53231812

Na toto setkání byly také pozvány dva manželské páry ze Slezského vojvodství. Přítomni byli  prezes ZOP Wodzislaw Slazski pan Piotr Mikolajczyk s manželkou Urszulou a prezes OSP RP Golkowice pan Czeslaw Surma  s manželkou Anielou.

I letošní setkání ZH bylo hodnoceno velmi kladně. Také letos byl díky pomoci HZS MSK a jeho autobusu zorganizován našimi kolegy z okresu Ostrava zájezd do IBC Ostrava, HS Fifejdy, Hasičského muzea v Přívoze a HZÚ Hlučín za který je třeba všem organizátorům v čele se sestrou Miladou Ptoškovou poděkovat. Všude byl účastníkům poskytnut odborný výklad a věnována patřičná pozornost. Zájezd byl zakončen návštěvou zámecké restaurace v Kravařích, kde se mohli všichni po náročných ukázkách občerstvit.

Vše podmínilo i krásné slunné počasí, jen odpoledne nás překvapila krátká, ale vydatná sprška.

Ani letos nechybělo již tradiční posezení s trochou hudby a tance.

 Ve čtvrtek 2.června 2016 se konala beseda s představiteli.

 Na besedu s představiteli byli pozvání: Hejtman MSK Miroslav Novák, starosta SH ČMS Ing.Karel Richter, ředitel HZS MSK Ing.Zdenek Nytra, starosta KSH MSK Ing.Leo Kuběna a jeho náměstci, vedoucího aktivu ZH při SH ČMS Josef Netík, poslanec Václav Klučka a všichni starostové OSH MSK včetně členů krajského aktivu ZH. Na besedu se dostavili:

Za MSK přijel vedoucí  kanceláře hejtmana Krajského úřadu  PaeDr. Vladimír Kuchař, za HZS MSK plk. Ing. Zdeněk Nytra, za SH ČMS náměstek starosty Richrad Dudek DiS, Za KSH MSK starosta Ing.Leo Kuběna, Ladislav Čabla, starostové OSH ČMS Tomáš Stefan, Dalibor Velčovský, náměstek starosty  OSH Bruntál Oldřich Orság, vedoucí okresních aktivu ZH Opava bratr Jaroslav Neuwirth, za Nový Jičín bratr Václav Pavelka, za okres Karviná Vladislav Jastrzembski, za okres Ostrava Milada Ptošková, za okres Bruntál Zdeňka Řepková, za okres Frýdek Místek Jaromír Adamus. Na besedu přijeli také další ZH a to bratr Zdeněk Nytra senior, Vojtěch Seidler a další.

Za hosty z Polska přijel na besedu viceprezes ZOW ZOSP RP pan Jerzy Szkatula s manželkou. Besedy se rovněž zúčastnili přítomní prezes ZOP Wodzislaw Slazski pan Piotr Mikolajczyk a Czeslaw Surma s manželkami.

Na besedě se nám dostalo mnoho informací ze současného dění v Moravskoslezském kraji, mnoho informací z činnosti HZS MSK, z činnosti KSH MSK i z celého SH ČMS. Dozvěděli jsme se mnoho pozitivních zpráv, ale také některé problémy, které samozřejmě naši práci doprovázejí. Naši kolegové z Polska nám poděkovali za umožněný pobyt na setkání ZH a za stále se rozvíjející spolupráci mezi českými a polskými hasiči. Za dobrou spolupráci předali také ocenění sestře Miladě Ptoškové. V diskuzi rovněž zazněl návrh na možnost změny místa setkání ZH v roce 2017. Vzhledem k tomu, že změna místa konání může mít za následek mírné zvýšení ceny pobytu, byla celá záležitost navržena k diskuzi v jednotlivých okresech v termínu do říjnového jednání krajského aktivu ZH. Konkrétně byl navržen pobyt v rekreačním zařízení v Komorní Lhotce okres Frýdek Místek, kde cena na osobu a den činí 500,- Kč.

Také letošní setkání ZH bylo zakončeno v pátek dopoledne tradičním hodnocením pobytu (viz příloha) o které se postarala komise ve složení: Stanislav Sovinský, Ing. Smolková Marie a Vladislav Jastrzembski. Někteří z účastníků pak využili možnosti nákupu pstruhů a po obědě se rozjeli všichni do svých domovů.

Zpracoval: Helis Václav