Rekreace ZH MSK

Rekreace ZH MSK 2019

Hodnocení rekreace zasloužilých hasičů MSK v Komorní Lhotce v termínu 24. – 28. června 2019

V pondělí dopoledne se skoro všichni účastníci včetně našich přátel Polských stražáků ze sousedního vojvodství sjeli do Penzionu Zátiší a byli uvítání bratrem Václavem Helisem. Ten se všemi vyřídil potřebné formality a provedl ubytování.

Po obědě měli účastníci osobní volno. Vzhledem k tomu, že bylo velmi teplo, došlo i ke koupání v místním bazénu. Jiní zase podnikli krátké procházky po okolí. Po večeři došlo k opékání klobás, které si účastníci mohli zakoupit. Plamen pečlivě udržoval bratr Grulich. Zároveň ochutnávali plody donesených ze zahrad, a to jak v pevném, tak i v tekutém stavu.

Další den, to je úterý, bylo zahájeno snídaní formou rautu, který začal dlouhou frontou, na což někteří reptali a doporučili pro další rok návrat k předchozímu způsobu podávání snídaně. Celý den bylo osobní volno, které účastníci využili k procházkám, ke koupání a k nákupům dokonce až v Polsku. Večer následovalo opět grilování a posezení venku v přírodě a konzumování částečně chlazených nápojů.

Nastala středa, opět velmi teplé počasí. Po snídani jsme v 9 hodin nastoupili do autobusů a menšího dopravního vozidla a zamířili jsme do Třince k prohlídce nového integrovaného centra, které vonělo novotou. Je v provozu teprve 3 roky. Velice zasvěceně nás provedl příslušník HZS. Prostorný objekt nás zaujal, je vidět, že se stanice a jejich vybavení zlepšují, což platí i o stanicích dobrovolných hasičů.

Další trasa vedla do Nýdku, kde jsme přestoupili do pěti dopravních vozidel dobrovolných sborů, která operativně zařídil náš vedoucí Václav Helis. Po stoupající lesní silnici nevalného stavu jsme byli vyvezeni na horu Velká Čantoryje. Většina vystoupala na rozhlednu, která má 118 schodů a kochali se výhledem na polské, slovenské a moravské hory. 3 vozidla se musela vrátit pro další účastníky. Vraceli jsme se opět krkolomnou jízdou dvou skupin dolů. Patří veliké poděkování sborům a jejich řidičům za zapůjčení dopravních automobilů a bezpečnou jízdu. Další trasa vedla do Dolní Lomné, kde nás přivítala starostka obce paní Pavlínová a starosta dobrovolných hasičů pan Gorzolka. Paní starostka pěla chválu na spolupráci s místními hasiči. Prohlédli jsme si zde Skanzen a místo folklorních setkání Gorolů. V místním hotelu „Pod Akáty“ jsme si pochutnali na vynikajícím srnčím guláši s pěti knedlíky, což pro některé bylo až moc. Potěšili nás mladí hasiči, kteří nám přednesli krásnou básničku. Následovala ještě prohlídka vzorné hasičárny a rozloučení s místními hasiči.

Plni dojmů a spokojeni jsme se vrátili domů. Bylo stále ještě vedro, a tak někteří spěchali za osvěžením do bazénu a jiní aspoň pod studenou sprchu. Po večeři jsme popřáli jubilantům, kteří byli obdarování kytičkou a absolvovali sólo tanec. Shlédli jsme loňskou prezentaci místního pobytu a několik vtipných videí. Následovala volná zábava s hudbou k poslechu i tanci, kterou řídil diskžokej bratr Helis. Všichni se při diskotéce pro starší a pokročilé dobře bavili a někteří až přes půlnoc.

Ve čtvrtek se někteří aktivní rekreanti po snídani vydali na procházky, na výlety či nákupy. Počasí jim přálo, objevily se mráčky a foukal příjemný větřík. Během dopoledne už přijížděli hosté, zástupci okresů i kraje. Po společném obědě začala příjemná beseda s představiteli kraje, okresů, polských hasičů a dalších hostů, kteří nás seznámili s děním ve sdružení, taktéž o činnosti profesionálních hasičů a sdělili nám další zajímavé informace. Po oficiální diskuzi pokračovala neformální výměna zkušeností ve skupinkách po celém areálu.

Chtěli bychom poděkovat HZS MSK za zapůjčení autobusů i jejich řidičů. Poděkování zasloužilých hasičů náleží sborům Dolní Lomná, Nýdek, Bystřice, Horní Suchá, OSH Frýdek Místek a bratru Vitáskovi s osobním vozidlem. Největší poděkování však náleží bratru Václavu Helisovi a sestře Miladě Ptoškové. Navrhujeme udělit zvláštní ocenění bratru Václavu Helisovi za celoroční práci a každoroční přípravu setkání zasloužilých hasičů.

Účast zasloužilých hasičů a jejich partnerů z jednotlivých okresů:

Ostrava                    15

Frýdek Místek          2

Karviná                     14

Opava                     12

Nový Jičín               8

Polsko                     4

Celkem                   55

Besedy se kromě rekreantů zúčastnilo 23 hostů.

Dne 28.6.2019            

Hodnotící skupina: Krč Václav, Kudělka Zdeněk, Augusta Václav

Foto z akce zde: