Rekreace ZH MSK

Rekreace ZH MSK 2022

Do Penzionu Zátiší v Komorní Lhotce (okr. FM) se dopoledne 26. září 2022 sjelo 26 zasloužilých hasičů se svými partnery. Po příjezdu se všichni zaregistrovali u členky aktivu ZH sestry Milady Ptoškové. Účast z jednotlivých okresů MSK byla:

Bruntál 2 zasloužilí hasiči + 2 rodinní příslušníci, Frýdek-Místek 5 + 5, Karviná 8 + 7, Nový Jičín 4 + 4, Opava 2 + 2 a Ostrava 5 +5. Stejně jak v předcházejících létech přijali pozvání dobrovolní hasiči z Polska, tentokrát to byl Jerzy Szkatula s manželkou Jadwigou a Zbygniew Radecki s manželkou Bernadetou. V pondělí seznámila Miladka Ptošková účastníky s programem následujících pěti dnů, následovaly rozpravy mezi přáteli a odpolední procházka po okolí. Na úterý byl naplánován zájezd do muzea nákladních automobilů značky TATRA v Kopřivnici, kde byly k vidění kromě historických a nových tatrovek i vlaková souprava Slovenská strela či staré motocykly. Po chutném obědě v restauraci u koupaliště Pod Šostýnem následoval návrat do Komorní Lhotky. Vzhledem k deštivému počasí byla vynechána plánovaná návštěva Hukvald. Středa 28. září 2022 byla státním svátkem a většina rekreantů toho využila k nějakému výletu. Někteří vyrazili do Polska na nákupy, jiní zajeli do Gutů, kde v dřevěném kostelíku probíhala slavnostní mše k uctění sv. Václava. Po večeři v 17 hodin se rozproudila zábava při reprodukované hudbě, nechybělo blahopřáli jubilantům a za zpěvu, tance a vyprávění vtipů pokračovala družná zábava do 22 hodiny. Ve čtvrtek po snídani se vyrazilo na sběr hub nebo na procházku. Po obědě následovala beseda s představiteli SH ČMS – Ing. Jan Bochňák, Mgr. Jan Dumbrovský, Ing. Leo Kuběna, Doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. a Dalibor Velčovský. Beseda byla zajímavá, účastnící se dozvěděli informace z ústředí SH ČMS, KSH MSK, Centra hasičského hnutí v Přibyslavi i HVP. Hovořilo se také o přípravě nových stanov, úpravě stejnokrojového předpisu a dalších dokumentů. Polští přátelé vystoupili se zdravicí a informaci o dění v družebním vojvodství. V diskuzi zazněla i připomínka k zachycování historie a vedení kronik. Pátek byl již dnem odjezdu, po snídani si všichni vyslechli hodnocení celého pobytu, nechybělo ani poděkování hlavní organizátorce Miladě Ptoškové za celou přípravu rekreace či paní Kristýně Adamcové, jejímu manželovi Vilému Adamcovi a Břetislavu Grulichovi za organizaci společenského večera.

Foto z akce zde: