Akce KORP

Seminář prevence 2023 KSH MSK

Krajská odborná rada prevence pořádala ve dnech 3 – 5/2 2023 v ÚHŠ Jánské Koupele již tradiční seminář prevence. Akce se kromě lektorů zúčastnilo 33 preventistů ze všech okresů MSK. Lektorský tým tvořený příslušníky ÚO Opava HZS MSK pracoval ve složení mjr. Ing. Milan Turčík, nprap. Pavel Havrlant a npor. Ing. Aleš Martinek. Tématicky byl letošní seminář zaměřen na oblasti:

– podmínky akceschopnosti jednotek PO.

– povinnosti OÚ při konání akcí s větším počtem osob (uzavřené i volné prostory),

– povinnosti požárních hlídek a jejich proškolení,

– bezpečný provoz elektrických spotřebičů a spotřebičů paliv,

– elektromobilita a solární zařízení,

– výroba, skladování, převoz a používaní technických plynů,

– informace o závažných požárech na území MSK,

– druhy a kategorie jednotek požární ochrany a jejich předurčenosti,

– požární poplachový plán kraje, plošné pokrytí území kraje jednotkami a

Hodnocení semináře zde:

Zápis z jednání KORP zde:

Foto z akce zde: