Ostatní akce KSH

Shromáždění představitelů OSH v KSH MSK 2019

30/3 2019 v ÚHŠ Jánské Koupele

Program jednání:

  1. Volba pracovních komisí
  2. Zpráva o činnosti KSH MSK za rok 2018
  3. Zpráva o hospodaření KSH MSK za rok 2018
  4. Návrh rozpočtu KSH MSK na rok 2019
  5. Zpráva o kontrole hospodaření a inventarizaci majetku KSH MSK
  6. Zprávy o činnosti krajských odborných rad a KAZH v roce 2018
  7. Zaměření činnosti KSH MSK v roce 2019
  8. Diskuse
  9. Svolání Shromáždění delegátů OSH v roce 2020
  10. Usnesení a závěr jednání

Zpráva starosty KSH MSK zde:

Foto z akce zde: