Ostatní akce KSH

Shromáždění představitelů OSH v KSH MSK Vendryně 25/6 2021

Program jednání zde:

1. Zpráva o činnosti KSH MSK za rok 2020 včetně odborností
2. Zpráva o hospodaření KSH MSK v roce 2020

3. Zpráva o kontrole hospodaření a inventarizaci majetku KSH MSK za rok 2020

4. Návrh plánu hospodaření KSH MSK v roce 2021

5. Návrh plánu činnosti KSH MSK v roce 2021 včetně odborností

6. Usnesení

Usnesení z jednání:

Foto z akce zde: