AktualityOstatní akce KSH

Shromáždění představitelů OSH v Moravskoslezském kraji 2023

Kulturní dům Ostrava – Petřkovice

Pátek 21/4 2023

V páteční podvečer 21. dubna 2023 se v kulturním domě Ostravě – Petřkovicích konalo pravidelné Shromáždění představitelů OSH Moravskoslezského kraje. Přítomno bylo 39 představitelů ze 6 okresních sdružení hasičů MSK, dále s hlasem poradním členové Výkonného výboru KSH MSK a členové KKRR, mezi hosty nechyběli vedoucí okresních aktivů zasloužilých hasičů, ředitel HZS MSK plk. Ing. Radim Kuchař, tříčlenná delegace DPO SR – Krajské organizace Žilina pod vedením podpredsedy Miroslava Kozy a čtyřčlenná delegace OW ZOSP RP wojewodstwa ślaskiego vedená  víceprezesem Stefanem Kapturem.

Jednání řídil náměstek starosty KSH MSK Tomáš Stefan, který všechny přivítal a vyzval k uctění památky zesnulých členů. Po volbě pracovních komisí a dalších formalitách přednesl Stanislav Kotrc zprávu o činnosti KSH v uplynulém období včetně činností jednotlivých krajských odborných rad a krajského aktivu ZH. Následovala zpráva o kontrole hospodaření a inventarizaci majetku, kterou přednesl předseda KKRR Ing. Jan Bochňák a zpráva náměstka starosty Bc. Richarda Dudka, DiS. k hospodaření KSH v roce 2022 a návrh rozpočtu pro rok letošní. V rámci diskuze vystoupil ředitel HZS MSK plk. Ing. Radim Kuchař, který poděkoval dobrovolným hasičům za výpomoc při zabezpečování humanitární činnosti (COVID-19, materiál pro Ukrajinu) a činnost při různých událostech včetně likvidace lesního požáru v Hřensku, kde zasahovalo 15 jednotek PO z MSK. Vedoucí slovenské delegace Miroslav Koza informoval o aktuálním dění v dobrovolné požární ochraně na Slovensku. Vedoucí polské delegace Stefan Kaptur věnoval pozornost především vzájemné spolupráci českých a polských hasičů. O dění v SH ČMS hovořil náměstek starostky Bc. Richard Dudek, DiS. V závěru jednání byli účastníci seznámeni s návrhem usnesení, které bylo bez připomínek přijato 37 představiteli OSH, 1 osoba se zdržela hlasování a jedna osoba byla proti.

Foto z akce zde: