Aktuality

Shromáždění představitelů OSH v Moravskoslezském kraji 2024

Kulturní dům Zlatníky (okres Opava)

Pátek 12/4 2024

V pátek 12/4 2024 se v kulturním domě obce Zlatníky konalo Shromáždění představitelů OSH Moravskoslezského kraje. Přítomno bylo 42 představitelů (100% účast) ze 6 okresních sdružení hasičů MSK, dále s hlasem poradním členové Výkonného výboru KSH MSK a členové KKRR, mezi hosty nechyběli vedoucí okresních aktivů zasloužilých hasičů, ředitel HZS MSK brig. gen. Ing. Radim Kuchař, tříčlenná delegace DPO SR – Krajské organizace Žilina pod vedením predsedy Tomáše Zanovita, delegace OW ZOSP RP wojewodstwa ślaskiego vedená  víceprezesem Stefanem Kapturem, hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Josef Bělica, MBA a náměstek hejtmana MSK Ing. Jaroslav Kania.

Jednání řídil náměstek starosty KSH MSK Tomáš Stefan, který všechny přivítal a vyzval k uctění památky zesnulých členů. Po volbě pracovních komisí a dalších formalitách přednesl Stanislav Kotrc zprávu o činnosti KSH v uplynulém období. Následovala zpráva o kontrole hospodaření a inventarizaci majetku, kterou přednesl Dalibor Káňa a zpráva náměstka starosty Bc. Richarda Dudka, DiS. k hospodaření KSH v roce 2023 a návrh rozpočtu pro rok letošní. V rámci diskuze zhodnotili spolupráci brig. gen. Ing. Radim Kuchař, Ing. Josef Bělica, MBA, Ing. Jaroslav Kania, Tomáš Zanovit a Stefan Kaptur. Nechybělo ani předání ocenění panu Jiřímu Čechovi z SDH Neplachovice a udělení stuhy hejtmana kraje k praporu KSH MSK.

Foto z akce: