AktualityVzdělávání KORR

Vyhlášení zkoušky pro získání odbornosti Hasič I. stupně

Dle Metodického pokynu pro získání odznaku odbornosti Hasič I. – III. stupně schváleného VV SH ČMS dne 19. 1. 2023 a testových otázek vyhlašuje Ústřední odborná rada represe zkoušky pro získání odbornosti Hasič I. stupně.
Termín: 1. 3. 2024, příjezd do 15:30 hod, začátek zkoušek je v 16:00 hod.
Místo konání: Ústřední hasičská škola SH ČMS Bílé Poličany.
Doprava: vlastní.
Úhrada nákladů: cestovné účastníků, strava a případné ubytování z vlastních zdrojů účastníků, případně ve spolupráci s OSH.

Kdo se může zúčastnit? Zkoušek odbornosti Hasič I. stupně se mohou zúčastnit členové SH ČMS, kteří mají 3 roky od složení zkoušek odbornosti Hasič II. stupně. Zkoušky se absolvují ve vycházkovém stejnokroji SH ČMS.

Jak se přihlásit? ŽÁDOSTÍ, která musí být potvrzena příslušným OSH a odeslána na adresu: Kancelář SH ČMS, Římská 45, Praha 2, 121 07 nebo na e-mail: kancelar@dh.cz do 23. 2. 2024. Na pozdě došlé přihlášky nebude brán zřetel!Výstup kurzu: Osvědčení o získání odbornosti Hasič I. stupně a odznak Hasič I. stupně.

Co vzít s sebou?

a) průkaz člena SH ČMS
b) OSVĚDČENÍ o získání odbornosti Hasič II. stupně
c) poznámkový blok a psací potřeby