Mezinárodní spolupráce

Vyhodnocení 10 let spolupráce s OW ZOSP RP v Katowicích, ÚHŠ Jánské Koupele 23/9 2016

Vyhodnocení spolupráce mezi dobrovolnými hasiči MSK a Wojwodstvím Slezským v Polsku.

V pátek 23. září 2016 se v Ústřední hasičské škole Jánské Koupele uskutečnilo vyhodnocení 10 let spolupráce mezi Krajským sdružením hasičů MSK a Odzialem Wojwodskim ZOSP RP v Katowicích. Na programu bylo zhodnocení činnosti od podpisu „Smlouvy o mezinárodní spolupráci mezi Krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje a Odzialem Wojwodskim ZOSP RP v Katowicích“ v roce 2006. Jednání se zúčastnili významní představitelé polských hasičů, mezi nimi prezes ZOW ZOSP RP Katowice brig. generál Zbygniew Meres, komendant PSP Wojwodstwa Slazskiego brig. generál Marek Raczka, wiceprezes ZOW Jerzy Szkatula, wiceprezes ZOW Rafael Glajcar, Alojzy Gensiarczyk a další významní hosté. Za českou stranu se jednání zúčastnili starosta KSH MSK Ing. Leo Kuběna, poslanec PČR Ing Václav Klučka, ředitel ÚHŠ Jánské Koupele Ing.Jan Karger, zástupce ředitele HZS MSK Plk. Ing. Vladimír Vlček, velitel HZS ú.o.Karviná mjr.Ing.Marián Mrozek a další významní hosté. Okres Karviná zastupovali starosta Tomáš Stefan, náměstek starosty Milan Mencner, předseda OKRR Wippler Konrád, vedoucí aktivu ZH Vladislav Jastrzembski, Josef Kunz, Strnadel Milan a Anna Hodická. Jednání řídili náměstek starosty KSH MSK Stanislav Kotrc a wiceprezes ZOW Jerzy Szkatula. Spolupráci ve svých referátech zhodnotili Ing. Leo Kuběna a generál Zbygniew Meres. V dalším vystoupení, kde se vystřídalo mnoho hostů, si všichni přítomní připomněli, jak spolupráce začala a jak se postupně rozvíjela. Plk.Ing.Vladimír Vlček pak ve své prezentaci nastínil další možnosti spolupráce českých a polských hasičů a to zejména v zásahové činnosti v rámci příhraniční spolupráce. V závěru si představitelé obou stran předali upomínkové dárky a jednání pokračovalo ve volné diskuzi.