Dorostenecký kem

Záchranářský kurz 8/2021

Dne 8.8.2021 byl v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích zahájen šestidenní „Záchranářský kurz dorostenců“, který organizovalo Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje za významné finanční podpory z projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Přijelo nás 40 nadšených chlapců ale i dívek z celého Moravskoslezského kraje a byli jsme rozděleni do čtyř výcvikových skupin. Hned druhý den započaly každé skupině přednášky a praktické výcviky prováděné odbornými a zkušenými lektory. Všichni účastníci kurzu absolvovali výcvik v oblasti práce vodních záchranářů, kde jsme se dozvěděli a vyzkoušeli jak správně postupovat při záchraně osob na vodní hladině, absolvovali jsme teorii i praktické prvky záchranářů – lezců na skalním masívu v Kružberku. Zde jsme si vyzkoušeli mimo jiné i záchranu zraněného s transportem ze skály. Další velmi zajímavé přednášky a praktické výcviky jsme absolvovali i v oblastech poskytování první zdravotnické pomoci, postup při resuscitaci, transport zraněného na páteřové desce a vakuové matraci. Další z velmi zajímavých témat byla oblast požární ochrany. Zde nám lektoři důkladně předvedli a my jsme si osobně vyzkoušeli vyproštění osoby z havarovaného vozidla pomocí speciální vyprošťovací techniky, praktické použití dýchacích přístrojů a velmi náročný výcvik v hasičském polygonu. Velmi zajímavé téma kurzu byl technický výcvik a práce s hasičským nářadím, vytváření požárních útoků podle cvičebního řádu, některé z prvků systému ochrany obyvatelstva jako je stavba protipovodňových stěn, součinnost při chemických haváriích apod. V rámci krátké exkurze jsme navštívili VŠB – TU v Ostravě FBI, kde jsme absolvovali několik odborných přednášek z oborů požárního inženýrství. V průběhu kurzu všichni absolventi ve svém osobním volnu splnili velmi náročné fyzické testy podle vyhlášky pro ověřování fyzické způsobilosti příslušníků HZS. Absolvováním odborných přednášek, splněním praktických zkoušek, splněním podmínek fyzických testů a úspěšným splněním znalostních testů jsme dokázali, že mnozí z nás mohou být zařazení do jednotek PO v místě SDH. Můj osobní názor: tento kurz by si měl vyzkoušet každý, kdo chce být zařazený do JSDHO.

Jménem všech absolventů kurzu bych chtěla poděkovat všem organizátorům ale hlavně všem odborným lektorům za velmi poutavé, zajímavé a profesionálně vedené přednášky ve všech oblastech. Poděkování patří i celému kolektivu ÚHŠ.

Karolína Šónová
účastnice kurzu

Foto z akce zde: