Aktuality

Zemřel Zasloužilý hasič a předseda ÚKRR Jan Bochňák

S velkou lítostí vám oznamujeme, že ve čtvrtek 7. září 2023 zemřel ve věku 66 let Zasloužilý hasič a předseda Ústřední kontrolní a revizní rady JAN BOCHŇÁK. 

Rodině a přátelům vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Čest jeho památce.

Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje

Ing. Jan Bochňák se narodil 30. září v roce 1956. Od roku 1972 byl členem SDH Ostrava – Plesná. Od počátku pracoval na úseku represe. Stal se členem soutěžního družstva a pro svou aktivní činnost byl v roce 1987 zvolen za člena kontrolní a revizní rady. Od roku 1994 byl již předsedou této rady. V roce 1995 byl zvolen členem Okresní kontrolní a revizní rady při OSH Ostrava a posléze byl zvolen předsedou. Rovněž byl také předsedou Krajské kontrolní a revizní rady Moravskoslezského kraje a členem Ústřední kontrolní a revizní rady. Od roku 2015 byl předsedou Ústřední kontrolní a revizní rady a i na VI. sjezdu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v roce 2021 byl zvolen na další fukční období. Všechny svěřené funkce vykonával vždy velmi zodpovědně a svědomitě. Byl také členem výjezdové jednotky a při povodních v roce 1997 se plně zapojil do záchranářské činnosti. V posledních 15 letech se aktivně zúčastňoval závodů koňských stříkaček při ukázkách v Polsku a okolních sborech, a rozvíjel tak mezinárodní spolupráci. Jako zástupce ústředí nechyběl na žádných akcích v rámci sdružení a kraje. Jan Bochňák svou dosavadní hasičskou činností byl vzorem pro mladší generaci. Byl to muž s velkým a dobrým srdcem, své funkce vždy vykonával řádně a svědomitě. Neznal slovo „tohle nejde nebo nepůjde“, vždy našel řešení a za to byl velmi oblíben. V minulosti za svou nepřetržitou práci pro hasičské hnutí obdržel řadu vyznamenání. Řád sv. Floriána mu byl udělen 21. listopadu 2011, nejvyšší titul Zasloužilý hasič mu byl udělen 3. května 2022.