Ostatní akce KSH

Shromáždění představitelů OSH v KSH MSK Horní Suchá 22/4 2022

Shromáždění představitelů OSH Moravskoslezského kraje

V pátek 22/4 2022 se konalo v Dělnickém domě Horní Suchá Shromáždění představitelů OSH v KSH MSK. Řízením jednání byl pověřen náměstek starosty KSH MSK Tomáš Stefan. Po zahájení v 17:00 hodin nechybělo tradiční přivítání hostů, uctění památky zesnulých hasičů a schválení programu SP OSH. Kromě představitelů delegovaných jednotlivými OSH MSK byli jednání SP OSH přítomni ředitel HZS MSK plk. Ing. Radim Kuchař, delegace z OW ZOSP RP wojewodstwa slaskiego vedená Jerzym Szkatulou, členové VV KSH MSK, členové KKRR a vedoucí okresních aktivů zasloužilých hasičů. Po volbě pracovních komisí následovalo starostou KSH MSK Stanislavem Kotrcem přednesení zprávy o činnosti KSH MSK za uplynulé období včetně krajských odborných rad a KAZH. Náměstek starosty KSH Richard Dudek seznámil přítomné se zprávou hospodaření v roce 2021 a návrhem rozpočtu na rok 2022. Předseda KKRR Jan Bochňák přednesl zprávu o kontrole hospodaření a inventarizaci majetku KSH MSK. Plán práce na rok 2022 představil řídící SP OSH Tomáš Stefan. V diskuzi vystoupili mimo jiné ředitel HZS MSK Radim Kuchař, vedoucí polské delegace Jerzy Szkatula a za SH ČMS přednesl zdravici Richard Dudek. Po přednesení zprávy mandátové komise následovalo schválení usnesení a závěr.

Program jednání zde:

Foto z akce zde: