Dorostenecký kem

Mezinárodní záchranářský kurz 1 – 6/10 2017 v ÚHŠ Jánské Koupele

Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje uspořádalo ve dnech 1. – 6. října 2017 v Jánských Koupelích týdenní záchranářský kurz pro dorostence a dorostenky ve věku od 14. do 17. let.
Tento kurz byl uspořádán jako druhá aktivita mezinárodního projektu s názvem „Zachraňujeme spolu“. Tento projekt je financován z operačního programu INTERREG V-A Slovenská republika –
–  Česká republika. Do kurzu bylo zařazeno 30 dorostenců a dorostenek z Moravskoslezského a 30 ze Žilinského kraje.
V neděli, po příjezdu, jsme účastníky kurzu rozdělili do tří studijních skupin, následně jsme je seznámili s řádem školy a programem kurzu. V pondělí ráno a následně po všechny dny probíhaly odborné přednášky po skupinách na téma poskytování první předlékařské pomoci, záchrana osob z výšek, záchrana tonoucích osob a obsluha malých plavidel, systém členění jednotek požární ochrany a systém ochrany obyvatelstva. Vysoce odborný a profesionální výklad a přístup lektorů na jednotlivá témata účastníci kurzu doslova prožívali a mnoha dotazy projevovali velký zájem o nové informace.
To nejzajímavější však přicházelo v odpoledních hodinách, kdy si absolventi prakticky vyzkoušeli všechno, co vstřebávali při teoretických přednáškách. Vždy pod vedením minimálně tří odborných lektorů – příslušníků HZS Moravskoslezského a Plzeňského kraje absolventi v praxi prováděli resuscitaci zraněné osoby pomocí profesionálních záchranářských přístrojů, její transporty z ohrožených prostorů a v různých situacích ohrožení.
Ve velmi chladných vodách řeky Moravice, všichni v neoprénových záchranářských oblecích, se učili nahazování záchranných lan, záchranu tonoucích osob z břehu a lodí. Velmi důležité bylo správně se ustrojit a utěsnit do vodáckého obleku, což se některým zcela dostatečně nepodařilo a sušící zařízení bylo proto ve stálém užívání.
To, co se účastníci kurzu dozvěděli o náročnosti činnosti jednotek PO doposud všichni znali pouze z vyprávění svých starších kolegů nebo odborných příruček. Zde si v praxi vyzkoušeli zásady stavění protipovodňových zábran a v plné výbavě všichni prošli zadýmeným cvičným polygonem. Hašení požáru přenosnými hasícími přístroji, stavby a používání žebříků a nakonec snad sen každého zájemce o práci hasičů – každý z absolventů si vyzkoušel práci s nůžkami při vystřihování osoby z havarovaného vozidla.
Navléci na sebe kompletní lezeckou výstroj a vystoupat na skalním masívu v Kružberku do výšky osmého patra na několika lezeckých cestách podle obtížnosti, to byl jen úvod do adrenalinové části výcviku. Po několika výstupech každého účastníka na skálu následoval přesun na hráz kružberské přehrady, krátký pohled přes hrazení do hlubiny pod hráz a pak opět povel k nastrojení lezecké výbavy a tentokrát slaňování do padesátimetrové hloubky.
Všichni bez rozdílu, kluk nebo holka, Moravák nebo Slovák, všichni úspěšně splnili předepsané náročné úkoly stanovené programem kurzu a v jeho závěru obdrželi „Certifikát o absolvování záchranářského kurzu“.
Moje velké poděkování patří všem odborným lektorům – příslušníkům HZS, kteří se celý týden velmi odpovědně věnovali výkladu a praktickému předvedení práce kterou znají a tak jejich činnost ohodnotila jedna z absolventek slovy „jsou to prostě profíci“.
V roce 2018 se třicet našich dorostenců zúčastní obdobného kurzu na Slovensku v Žilinském kraji.

Ladislav Čabla
manažer projektu

Foto z akce zde: