Akce KAZH

Jednání KAZH 15. 3. 2022 v Ostravě

úterý 15. března 2022

zasedací místnost Hasičského muzea v Ostravě

program:

  • Informace o činnosti krajského aktivu ZH MSK za uplynulé období.
  • Informace o činnosti okresních aktivů ZH za uplynulé období.
  • Příprava rekreace ZH září 2022.
  • Příprava výročního setkání ZH MSK červen 2022.
  • Upřesnění seznamu ZH v jednotlivých OSH MSK.
  • Informace o činnosti VV KSH MSK a SH ČMS.