Dorostenecký kem

Mezinárodní soustředění mladých hasičů 2017

Dne 13. srpna se do Ústřední hasičské školy v Jánských Koupelích sjelo 40 mladých hasičů z Moravskoslezského a 40 hasičů ze Žilinského kraje ve věku od 7 do 17 let aby společně absolvovali Mezinárodní soustředění mladých hasičů. Tento dvoutýdenní odborný kurz je jednou ze tří aktivit, které jsou zařazené do projektu s názvem „Zachraňujeme spolu“. Projekt je financován Evropskou unií z operačního programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika.
Moravskoslezští mladí hasiči i mladí hasiči ze Žilinského kraje v doprovodu dvou vedoucích dorazili v plném počtu do místa konání soustředění, kde na ně čekalo 10 členů týmu vedoucích, lektorů a dalších členů realizačního týmu.
Po nezbytných přijímacích procedurách byli účastníci seznámení s programem soustředění, rozdělení do pracovních týmů, spořádali připravenou večeři a po únavné cestě se odebrali k zaslouženému odpočinku.
Hned druhý den ráno byly zahájeny výuka a výcvik rozdělené do dopoledního a odpoledního bloku. Vzhledem k věku účastníků soustředění byly všechny výukové a výcvikové činnosti prováděny formou hry a soutěže.
Hlavní obsahovou náplní kurzu bylo vzdělávání a zdokonalování znalostí dětí např. ve zdravovědě, poskytování první pomoci, záchranářství, výcviku v ovládání malých plavidel a záchrany tonoucích a výuka znalostí v oblasti požární ochrany s praktickou výukou používání hasebních prostředků. K tomuto hasičskému výcviku velmi dobře posloužily cvičné polygony pro výcvik hasičů a pro simulování zadýmení u bytových požárů. Součástí soustředění byl i nácvik disciplín požárního sportu a samozřejmě další kulturní, společenské a volnočasové aktivity. Celodenní výlety na stanici ZHS MSK a Městské policie v Ostravě, do Hornického muzea v Petřkovicích, návštěva Velkého světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic i Muzea osvobození v Hrabyni a části vojenského hraničního opevnění – bunkru v Darkovičkách byly jako odměna za čas strávený výukou a výcvikem. Odměnou pro realizační tým soustředění byly dvě nádherné kulturní pásma s názvem „Národy se představují“, které předvedli absolventi kurzu. V sobotu 26. srpna se absolventi spokojeni a bohatší o celou řadu teoretických i praktických návyků z oblasti záchranářství rozjeli do svých domovů.
Aktivita realizovaná v letošním roce v Jánských Koupelích se bube opakovat v roce 2018 v Žilinském kraji na Slovensku a již nyní má vedení KSH MSK před sebou úkol, jak provést výběr čtyřiceti mladých hasičů pro účast na soustředění v roce 2018 na Slovensku.

Ladislav Čabla, manažer projektu

Foto z akce zde: