AktualityJunior univerzita

Junior univerzita 2023

Hodnoceni letošního ročníku Junior univerzity pohledem hlavní lektorky Ing. Kristýny Kocurové:

V letošním roce proběhl již desátý ročníku Junior univerzity – vzdělávání mladých záchranářů, které probíhá v areálu Ústřední hasičské školy Sdružení Čech, Moravy a Slezska v Jánských koupelích. Aniž by to byl záměr, tak se tento jubilejní ročník stal výjimečným. Teď si asi říkáte proč? Odpověď je jednoduchá. Na junior univerzitě se poprvé od jejího začátku setkali studenti ze dvou krajů, a to mladí hasiči z Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje. Zatím všechny předchozí ročníky byli určeny pro mladé hasiče vždy z jednoho kraje.

Toto spojení se ukázalo jako velice příhodné. Mladí studenti měli možnost se potkat, seznámit a spolupracovat s novými kamarády, které nemají možnost potkávat na soutěžích v rámci daného kraje. Bylo zajímavé pozorovat vášnivou debatu, co je vlastně správně: nápich, naběračka či nalívačka při realizaci sacího vedení u požárního útoku. Samozřejmě, že se nikdo nenechal zviklat a držel se svého.

Junior univerzita se skládala ze 14 studijních dní, které byly rozděleny do dvou víkendových soustředění, která proběhla v termínech 13. 1. – 15. 1. 2023 a 24. 2. – 26. 2. 2023. Následně pak čekalo studenty týdenního prázdninového soustředění, které proběhlo 30. 6 – 8. 7. 2023. Mladí hasiči se měli možnost naučit spoustu nových věcí, a také si je prakticky vyzkoušet. Mezi předměty, které studenti absolvovali, byly například integrovaný záchranný systém, teorie hoření, požárně bezpečnostní zařízení, nebezpečné látky, zjišťování příčin požáru či první pomoci.  

První soustředění patřilo zejména imatrikulaci, kdy studenti složili slib a převzali z rukou starostky Krajského sdružení hasičů Olomouckého kraje Vlastimily Švubové a starosty Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje Stanislava Kotrce studijní průkaz. Během druhého soustředění navštívili studenti Střední průmyslovou školu v Hranicích, se kterou se v rámci junior univerzity dlouhodobě spolupracuje. Na ní mladí hasiči absolvovali praktickou výuku v dílnách, kde si třeba vyrobili vlastní nazouvací lžíci či vyzkoušeli pokusy v chemických laboratořích.

Letní soustřední probíhalo převážně v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích, kde studenti získávali teoretické znalosti, které si měli možnost vyzkoušet, např. na předmět hasební látky navazovala zkouška hašení hasicími přístroji práškovými a s náplní CO2 či první pomoc s následnou realizací metody START při dopravní nehodě autobusu. Během letního soustředění studenti zavítali na Fakultu bezpečnostního inženýrství Vysoké školy baňské – Technické univerzity Ostrava, kde si například vyzkoušeli práci v krizovém štábu či měřili požárně technické charakteristiky textilních látek. Měli také možnost nahlédnout pod pokličku práce Krajského operačního a informačního střediska Moravskoslezského kraje, kde měli možnost pozorovat operátory tísňové linky přímo při jejich práci. A jako bonus se podívali na hasičskou stanici Letiště Leoše Janáčka v Mošnově, kde se seznámili se speciální hasičkou technikou pro hašení letadel.

Junior univerzita však není jen o škole a učení. Mimo výuku byly pro studenty připraveny různé sportovní aktivity, vědomostní soutěže či noční hra, a také nechyběl ani táborový oheň s opékáním buřtů.

Na závěr čekalo na studenty slavnostní ukončení studia v aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, kde si z rukou náměstkyně starostky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Dany Vílímkové a náměstka starostky Bc. Richarda Dudka, DiS. převzali absolventské listy. Byli také vyhlášeni nejlepší studenti junior univerzity, kteří byli během studia nejaktivnější a dosáhli nejlepších studijních výsledků. Za Moravskoslezský kraj to byli Lada Rutarová, Vojtěch Děkan a Michaela Skrzyžalová a za Olomoucký kraj to byli Thea Kunčarová, Daniel Plch, Tereza Staňková. Tito studenti byli za své počínání během studia oceněni. Toto ocenění převzali z rukou starostky KSH Olomouckého kraje Vlastimily Švubové a starosty KSH Moravskoslezského kraje Stanislava Kotrce.

Junior univerzita je u konce. Přejeme všem studentům, aby své nabyté vědomosti využili ve svém dalším rozvoji a uchovali si v navždy v srdcích krásnou vzpomínku na Junior univerzitu.

Foto z akce: