AktualityRekreace ZH MSK

Rekreace zasloužilých hasičů MSK

Do Ústřední hasičské školy v Jánských Koupelích (okr. OP) se dopoledne 26. června 2023 sjelo 46 účastníků, zasloužilých hasičů se svými partnery, na letošní rekreaci. A jak to všechno probíhalo? Více informací z hodnotící zprávy, kterou zpracovali Jaromír Adamus, Vavřín Michalec a Jan Dumbrovský.

Program a zhodnocení pobytu ZH v ÚHŠ Janské Koupele 26-30. 6. 2023:

V pondělí se sjeli Zasloužilí hasiči Moravskoslezského kraje opět po roce k týdennímu pobytu. Tentokrát nám pohostinnost poskytla ÚHŠ Janské Koupele a je to po sedmileté přestávce. Po příjezdu na místo nás uvítala nestárnoucí organizátorka v zastoupení vedoucího krajské rady Zasloužilých hasičů p. Milada Ptošková. Dále nás uvítali  organizační průvodci celého pobytu p. Břetislav Grulich a p. Vojtěch Seidler, kterého však zdravotní problémy donutily se hned první den vzdálit a na pobytu nezůstal. Po ubytování a prvním obědě účastníci pobytu měli volno a mohli dle libosti čas využít na vycházku po okolí školy. Odpoledne pak byla připravena zajímavá beseda s  p. Mgr. Lukášem Horkým a p. Mgr. Monikou Čermínovou, autory knihy o historii, současnosti a budoucnosti Janských Koupelí  a o dalších zajímavostech zdejšího okolí s těžbou břidlice. Vše bylo doprovázeno promítnutím bohaté sbírky fotomateriálů.

Po večeři zůstal čas na volnočasové aktivity podle osobních zájmů přítomných.

Také následující den, v úterý, se po vydatné snídani většina účastníků rozjela za poznáním širokého okolí školy, navštívili kupř. přehradu Kružberk, přehradu Slezskou Hartu, podle chuti navštívili i restaurační zařízení, kde se čepovalo pivo atd. Všichni jsme se pak ve zdraví znovu setkali u oběda. Po obědě pak bylo znovu osobní volno k odpočinku. Po večeři následoval „zlatý hřeb večera“, kdy přijel za námi až z Bohumína nás pobavit multiinstrumentalista pan Václav Švidrnoch, který hrál na harmoniku a trumpetu, rozdal mezi nás „ozembuchy“ a jiné jednoduché rytmické hudební nástroje, aby účastníky zapojil do víru večera. Všichni se dokonale bavili a čas ubíhal jak voda v mlýnském náhonu za ÚHŠ. Všichni ale zapomněli, že p. Švidrnocha čeká ještě cesta domů… 

Pak jsme se dorůžova vyspali a už tu byla středa s dalším programem. Hned po snídani byl pro nás připraven autobus ÚHŠ, aby nás přepravil do nedalekého města Fulneku, kde nás očekával největší znalec historie města a dalších památek pan Josef Pavlíček. Provedl nás po historických budovách Fulneku, povyprávěl nejen o J. A. Komenském, ukázal nám památné kláštery a bývalou hrobku pod klášterním kostelem sv. Josefa. Vedle stojí církevní škola Loreta, která bývala nádherným kostelem, ale císař Josef II inicioval jeho zrušení. Naproti je i památná socha panny Marie Sněžné, jejíž historie je rovněž zajímavá. Také jsme se toho hodně dověděli o historii Fulneckého zámku, jeho složitých majetkových vztazích včetně dnešního ostravského podnikatele, lesy a další zeleň vlastní polští majitelé.  V poledních dvou hodinách k obědu jsme hledali restauraci, kde se čepuje pivo, což byla přímo detektivní práce, protože po „koronaviru“ tam tyto restaurace nejsou… Jinak jen ty kde nemají pivo.

Ve 14 hod. byla zajištěna prohlídka kostela Nejsvětější sv. Trojice. Uvítala nás velmi sympatická mladá průvodkyně sl. Markéta Válková. Seznámila nás s historií kostela, s nádhernou barokní výzdobou, provedla nás sakristií, kde  nám vysvětlila rozdíly liturgických rouch, uvedla význam a používání boční kaple i ambitu kláštera, kde nám ukázala zajímavé odkryté fresky se znaky majitelů šlechtických rodin, a to okřídleného šípu a osmicípé hvězdy. Poděkovali jsme i ji v zápisu o naší návštěvě v Pamětní knize. Mnozí z nás ještě navštívili pamětní síň světové tenistky Petry Kvitové a Památník J. A. Komenského. Další navštívili blízkou cukrárnu. Příjemně unaveni jsme v 16 hod. nastoupili zpáteční cestu přistaveným  autobusem. Ještě je nutno poděkovat p. Břetislavu Grulichovi, který zabezpečil svým osobním autem z náměstí dovoz špatně chodících osob do vzdálenějšího místa  ke kostelu sv. Josefa. Za tuto službu byl „odměněn“ náhodně Policií ČR pokutou 200,- Kč, inu jak se říká „za dobrotu na žebrotu“.

Ani jsme se nenadáli a už jsme měli připravenou večeři. Pak muži připravili ohniště na opékání klobásků. A byl tu hned problém… Dřevo bylo nejen čerstvé, ale i vlhké. Hasičům se daří oheň hasit, nedařilo se jej „rozdělat“. Nakonec se i to dobře zvládlo, protože když přišly ženy oheň už vesele plápolal. U opékání jsme zažili hodně humorných okamžiků, neboť klobásky se téměř každému z prutu sesmekly do ohně. Aby dobře klouzaly v krku, několik účastníků rozlévalo „liguére“. K ohni nepřišli všichni, někteří unavení výletem, raději zvolili pohodlí postele. Okolo půl deváté nás od „radovánek“ u ohně vyhnal déšť. Přesto vědomi si své hasičské cti, p. Marek a p. Michalec oheň zalili čtyřmi nádobami na odpadky, které někde našli místo věder.

Ráno už zas bylo usměvavé, po snídani nastal čas odpočinku, luštění křížovek, her i psaní této zprávy… Po obědě byla beseda s představiteli SHČMS, HZS i VŠB FBI. Přijel mezi nás starosta KSH Stanislav Kotrc, z HZS plk. Ing. Jiří Němčík, z VŠB Ing. Vilém Adamec, Ing. Miloš Kvarčák, starosta OSH Karviná Tomáš Stefan, zapojili se i naši hosté z Polska víceprezes Slezského vojevodství Stefan Kaptur a emeritní víceprezes Jerzy Szkatula. Besedu řídil Ing. Leo Kuběna. V závěru besedy mezi nás zavítala a byla vřele přijata starostka SH ČMS Ing. Monika Němečková.  Všechny informace jsme pozorně vyslechli.

Závěrem ještě připojujeme dík za výborné ubytování na pokojích se soc. zařízením. Strava byla vyvážená a dostatečná. Ještě jednou děkujeme organizátorům p. Miladě Ptoškové, p. Břetislavu Grulichovi a p. Vojtěchu Seidlerovi, kuchyňskému personálu a vedení ÚHŠ Janské Koupele.

Ještě trošku statistiky:

Účast byla z okresu BR 0, FM 3 ZH a 3 RP, KÁ 7 ZH a 7 RP, NJ 3 ZH a 3 RP,

                                    OP 3 ZH a 2 RP, OV 5 ZH a 4 RP a 2 ostatní, Polsko 2 + 2 os.

Úhrnem 46 účastníků

Zprávu zpracovali: Jaromír Adamus, Vavřín Michalec, Mgr. Jan Dumbrovský

Foto z akce zde: