Dorostenecký kem

Projekt “ Zachraňujeme spolu“

Mezinárodní soustředění mladých hasičů

Popis projektu „Zachraňujeme spolu“

Projektem chceme nastartovat aktivní, systematickou a udržitelnou spolupráci partnerů v oblasti práce s dětmi a mládeží a jejich výchovy. Na aktivitách se budou podílet oba partneři a budou se jich účastnit zástupci cílové skupiny z ČR i SR.

V rámci aktivity budou realizovány tyto činnosti:

1. Mezinárodní soustředění mladých hasičů
Soustředění se budou účastnit děti ve věku od 7 – 17 let. Kromě vzdělávání a zdokonalování znalostí dětí např. ve zdravovědě, první pomoci, záchranářství, tréninků hasičského sportu nebo závodů v disciplínách hasičského sportu, dle slovenských i českých pravidel se budeme věnovat i poznávání kraje a příhraničního regionu v rámci kulturních, společenských a volnočasových aktivit. Součástí soustředění budou výlety v rámci podporovaného území.
– 1 x 14 dnů v ČR / projekt
– Pro děti 7 – 17 let
– 40 dětí z Moravskoslezského kraje + 40 dětí z Žilinského kraje
– 6 x vedoucí z ČR +  6 x vedoucí ze SR
– 4 lektoři z ČR
– zaměřeno na vzdělávání (zdravověda, hasičský sport, záchranářství apod.), společenské, volnočasové a kulturní aktivity.
– Náklady na stravu, ubytování, cestovní náhrady, mzdy lektorů a  výchovných pracovníků, pronájem Technického zázemí (sportovičtě, učeby, polygon apod.), nákup materiálu a sportovního vybavení, výdaje na autobusy (2x výlet pro 80 dětí), publicita

2. Mezinárodní záchranářský kurz
Ve spolupráci s profesionály z Integrovaného záchranného systému (IZS) se dorostenci ve věku do 18 let seznámí s fungováním IZS, základy chování v krizových situacích ohrožujících život, naučí se a zdokonalí se v základech první pomoci, základech hašení i ve vodní záchraně. Součástí kurzu budou modelové záchranné situace, které simulují situace, ve kterých se může ocitnout každý. Děti se naučí reagovat a pracovat samostatně i v týmu se svými zahraničními kolegy. V rámci České republiky již máme zkušenosti s pořádáním akce tohoto charakteru. Prví rok konání se proto uskuteční na území ČR. Bude předáno know-how slovenskému partnerovi, aby akci mohl uspořádat příští rok na Slovensku. Tato akce přispěje k rozvoji dětí a k rozvoji bezpečnosti nejen dětí ale i celého příhraničního regionu. V rámci této aktivity vznikne příručka mladého záchranáře, kde budou popsány postupy při řešení různých krizových situací z které budou těžit vedoucí při další práci s mládeží i mimo tábor během své běžné činnosti.
– 1 x 6 dnů v ČR / projekt
– Dorost a děti do 18 let
– 30 dětí z Moravskoslezského kraje + 30 dětí ze Žilinského kraje
– 6 lektorů z řad profesionálních hasičů (práce s dětmi + příručka)
– 4 vedoucí z ČR  + 4 vedoucí ze SR
– Náklady na stravu, ubytování, cestovné, mzdy lektorů, mzdy pro vedoucí, pronájem technického zázemí (cvičiště, polygon), režie, nákup materiálu a sportovního vybavení, autobusy pro místní přesuny a výlety, výdaje na publicitu.

3. Výcvikový a výukový kemp dorostu
V souvislosti a návaznosti na Mezinárodní soustředění hasičů bude každým partnerem zvlášť pořádán VÝCVIKOVÝ A VÝUKOVÝ KEMP DOROSTU. Tato akce je zaměřena převážně na atletickou průpravu a aktivní přípravu na hasičský sport, na jeho pravidla a bezpečnost při jeho provozování. Jelikož je aktivita zaměřena zejména na znalosti a dovednosti v oblasti hasičského sportu je tato aktivita pořádána každým partnerem zvláště. Hlavním důvodem je rozdíl formálních pravidel v disciplínách v hasičském sportu. Na základě přípravy v rámci této aktivity si však děti na MEZINÁRODNÍM SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH HASIČŮ budou moci porovnat své síly v jednotlivých disciplínách, a to podle specifických pravidel každého státu.
– 2x víkend/rok v ČR pátek až sobota, (4x projekt)
– 10 dětí z každého okresního sdružení hasičů. Celkem 60 dětí.
– v Ostravě na stanici HZS, atletický tunel Vítkovice
– určeno pro dorost 13 – 18 let
– 6 odborných lektorů (resp. trenérů/vedoucích) výklad pravidel hasičského sportu, atletická příprava, fyzická příprava, bezpečnost při sportu
– náklady: strava, ubytování, cestovní náhrady, mzdy lektorů, materiální a sportovní vybavení, publicita, náklady na místní přepravu (autobusy)

Výstupem této aktivity budou mimo jiné jednoduché letáky s návody první pomoci v různých situacích, které budou distribuovány např. do základních škol nebo jednotlivým jednotkám dobrovolných hasičů. Budou také vyvěšeny na internetových stránkách partnerů. Po zkušenostech z prvního roku konání projektu vznikne jednoduchá metodika pro práci s mládeží, která se zaměří zejména na popis konkrétní ch aktivit. Kvantitativní popis apod. je součástí popisu položek rozpočtu.