Akce KAZH

Setkání ZH MSK 21. 10. 2021 v Hradci nad Moravicí

Ve čtvrtek 21. 10. 2021 se uskutečnilo v Hradci n. Moravicí setkání Zasloužilých hasičů MSK, kterého se zúčastnili zástupci jednotlivých okresních aktivů ZH Moravskoslezského kraje. První částí setkání byla komentovaná prohlídka hradeckého zámku.

Následovala beseda v hotelu Belaria s představiteli SH ČMS, HZS MSK a KÚ MSK, které se zúčastnili někteří pozvaní hosté, zástupce SH ČMS Ing. Jan Bochňák (předseda ÚKRR), starosta KSH MSK Stanislav Kotrc, zástupce HZS MSK plk. Ing. Martin Nekuda (ředitel kanceláře zástupce ředitele HZS MSK), starosta města Hradec n. Moravicí Mgr. Patrik Orlík a starostové OSH Karviná a Opava. Jednání zahájil a řídil vedoucí krajského aktivu ZH Ing. Leo Kuběna. Hned v úvodu uvedl, že v kraji je 128 žijících zasloužilých hasičů (z toho 10 žen) a počet nově jmenovaných ZH ani nepokrývá počet zemřelých, jejichž památku uctili přítomní minutou ticha. Další část svého vystoupení věnoval činnosti ZH v uplynulém období poznamenaném covidovou pandemií a vzpomenul mnohé akce, které hasiči pravidelně organizují (Daruj krev s hasiči, Požární ochrana očima dětí a mládeže, Recyklujte s hasiči aj.) nebo kterými hasiči pomáhali postiženým (rozvoz obědů, dary s desinfekčními prostředky, sbírky pro jižní Moravu apod.).

Starosta města Hradec n. Moravicí seznámil přítomné se stručnou historií města a také s činností a technickým vybavením místních hasičů a pozval všechny na 25. okresní setkání hasičů a hasičských zástav, které budou místní hasiči organizovat v květnu 2022.

Poděkování za práci a předávání zkušeností zaznělo i z vystoupení zástupce HZS MSK, který se na počátku své profesní činnosti podílel na zakládání hasičského muzea v Ostravě.

Starosta KSH MSK informoval účastníky s průběhem a s výsledky VI. sjezdu SH ČMS, novým složením výkonného výboru a ÚKRR SH ČMS a činností KSH MSK v uplynulém období. Závěrečnou část společenského setkání zasloužilých hasičů vyplnilo kulturní vystoupení imitátora Stebnického.

Foto z akce zde: