Ostatní akce KSH

Shromáždění představitelů OSH v KSH MSK Ostrava 14/4 2018

Dne 14. dubna 2018 se v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích konalo  Shromáždění  představitelů Okresních sdružení hasičů z Moravskoslezského kraje, na kterém byla zhodnocena činnost KSH MSK za rok 2017.

Zápis z jednání zde:

V sobotu 14.dubna 2018 se konalo Shromáždění představitelů okresních sdružení hasičů Moravskoslezského kraje. Do Ústřední hasičské školy v Jánských Koupelích se sjeli představitelé jednotlivých okresů, členové výkonného výboru Krajského sdružení hasičů MSK a významní hosté. Jednání řídil náměstek starosty KSH MSK a starosta okresního sdružení hasičů Nový Jičín pan Stanislav Kotrc, který hned v úvodu přivítal všechny přítomné a významné hosty mezi nimiž byli náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pan Mgr. Folwarczny Stanislav, zástupci krajského úřadu MSK pan Ing. Zuber Tomáš a pan Zábojník Petr. Dalšími významnými hosty byli senátoři parlamentu ČR Ing Zdeněk Nytra, MUDr. Mgr. Plaček Vladimír, asistent senátora Mgr. Orieščík Petr, ředitel HZS MSK brig. gen. Ing. Vladimír Vlček PhD a prezident BTK doc. Dr. Ing. Kvarčák Miloš. Dále byli přivítání hosté z Polska a Slovenska. Z Polska přijali pozvání čtyři zástupci Wojwodstwa Sl. pod vedením prezesa ZOW ZOSP RP Gen.brig. Zbygniewa Meresa a ze Slovenska tři zástupci pod vedením předsedy Dobrovolné požiarné ochrany Žilinského kraje PaedDr. Tomáše Zanovita.

Jednání pokračovalo uctěním památky zesnulých hasičů a schválením programu. Po volbě pracovních komisí následovala zpráva starosty KSH MSK o činnosti za uplynulé období, dále zpráva o hospodaření, zpráva kontrolní a revizní rady, zprávy vedoucích odborných rad a zpráva o činnosti zasloužilých hasičů. Ve všech přednesených zprávách byla vyzvednuta velmi dobrá činnost a dobré výsledky ve všech oblastech naší práce v rámci Moravskoslezského kraje. Zmíněny byly ovšem  také některé nedostatky a problémy, které naši práci provázejí a na které bude nutné se více zaměřit.

Během programu z časových důvodů vystoupil náměstek hejtmana MSK Mgr. Folwarczny Stanislav, který zhodnotil spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a všemi hasiči, poděkoval za vykonanou práci a vyjádřil přesvědčení o další dobré spolupráci. V diskusi pak vystoupil ředitel HZS MSK Ing. Vladimír Vlček, který mimo jiné pomoci připravené prezentace seznámil přítomné dosti podrobně se současnou problematikou týkající se jak profesionálních, tak dobrovolných hasičů. Další  hosté ve svých vystoupeních především poděkovali za dobrou spolupráci s Krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje a popřáli všem pevné zdraví a mnoho úspěchů v další práci.

K důstojnému průběhu celého jednání, které bylo velmi dobře připraveno, přispěli svým zodpovědným přístupem všichni účastníci a samozřejmě účast významných hostů.

Poděkování patří všem, kteří pomohli při organizaci celé akce v čele s panem Ladislavem Čablou a Ústřední hasičské škole Jánské Koupele za poskytnuté prostory a zajištění stravy.

Foto z akce zde: