Mezinárodní spolupráce

Jednání krajského vedení ZOW ZOSP RP Katowice 10/12 2018 v Jaworniku

Polští dobrovolní hasiči hodnotili činnost svého kraje.

V pondělí 10. prosince 2018 se konalo jednání představitelů kraje a představitelů polských dobrovolných hasičů jednotlivých okresů v prostorách OSP Wisla Jawornik. Jednání zahájil a řídil prezes ZOW ZOSP RP v Katowicach generál Zbygniew Meres, který přivítal všechny přítomné a vzácné hosty. Hned v úvodu vyzval přítomné k uctění památky zesnulého starosty SH ČMS Ing. Karla Richtera a dalších zemřelých polských kolegů. Tentokrát byla v programu jednání malá změna, kdy slovo dostal hned na začátku zástupce české delegace předseda ÚKRR Ing. Jan Bochňák, který především poděkoval za pozvání na tuto významnou událost. Ve svém vystoupení dále zhodnotil spolupráci českých a polských hasičů a připomenul některé významné události letošního roku. Na základě rozhodnutí VV KSH MSK pak společně s náměstkem starosty KSH MSK Stanislavem Kotrcem a inspektorem KSH MSK Ladislavem Čablou předali polským kolegům medaile vydané u příležitosti vzniku ČSR a medaile Za mezinárodní spolupráci. Jednání pak pokračovalo hodnocením činnosti dobrovolných hasičů Wojwodstwa Slazskiego. I tentokrát nechybělo tradiční lámání oplatků a krátké kulturní vystoupení polského mužského souboru, který zazpíval hezké vánoční koledy.

Foto z akce zde: