Mezinárodní spolupráce

Tábor v Polsku, od 22. 6. 2018 Katy Rybackie

Členové SDH Kyjovice na táboře v Polsku – Katy Rybackie   22. 6  – 8. 7. 2018

V pátek 22. 6. 2018 odpoledne vyrazila naše výprava na dlouhou cestu do severního Polska. Cesta byla náročná, po necelých 14 hodinách jsme v sobotu ráno dorazili do místa našeho čtrnáctidenního pobytu ve vesnici Katy Rybackie. Ubytováni jsme byli v nových dřevěných chatkách, které byly pěkně vybaveny a poskytovaly skvělé zázemí po celou dobu pobytu. Den příjezdu nám rychle utekl, všichni jsme byli unaveni z náročné cesty. Druhý den proběhlo rozdělení do 4 oddílů. Poté již mohl začít program pro všechny oddíly a večer byl tábor slavnostně zahájen.  V dalších dnech se děti účastnily táborových her mezi oddíly (vybíjená, fotbal, střelba na koš). Dále probíhala v oddílech pořadová příprava, velmi dobrá zkušenost pro naše děti. Ve volných chvílích i v rámci programu jsme podnikali procházky k moři. Děti si moře a pláž užívali, až byl někdy problém je z moře a z pláže dostat zpátky do tábora. Pomalu nám utíkal den za dnem, naštěstí jsme nemuseli řešit žádný vážný úraz nebo jiný problém. Druhý týden pobytu nám zpestřily dva výlety. První z nich byl do blízkého městečka Krynica Morska.  Navštívili jsme krásný maják, odpoledne jsme si užili procházku po městě. Poté k večeru následoval výlet lodí, krásný zážitek pro děti i pro nás vedoucí. I když někteří byli rádi, když vstoupili nohama na pevninu. Druhý výlet nás čekal již ke konci pobytu. Cílem bylo město Malbork. Dominantou tohoto města je krásný gotický hrad. Čekala nás prohlídka tohoto krásného hradu.  Po prohlídce přišel čas na nákup suvenýrů, využili toho hlavně děti. K večeru návrat do kempu, večeře a poté již tradiční táborák, hudba a spousta zábavy.

Čekaly nás poslední dva dny pobytu. V posledních dnech bylo krásné letní počasí, vysoké teploty. Tyto dne jsme si užili opravdu náramně, krásný pohled a fotky ze západu slunce se staly symbolem tohoto tábora a krásného místa v severním Polsku. Čtrnáctidenní pobyt dospěl ke svému závěru, nastal čas balení věcí a úklidu. Loučení s krásným prostředím kempu a města, opravdu jsme za 14 dnů zde zažili mnoho krásných dní a nezapomenutelných zážitků. Náročná cesta nejprve autobusem do Gdaňsku, poté vlakem do Katowic. Zde loučení s polskými dětmi a vedoucími, kteří se o nás velmi dobře starali. Poté přesun autobusem do Kyjovic, kde už na nás čekali rodiče a příbuzní. Proběhlo krátké ukončení, poděkování dětem. Vrátili jsme se domů unavení, ale šťastni. Plní vzpomínek, zážitků a zábavy z krásného severu Polska.

Adam Pretsch – vedoucí výpravy SDH Kyjovice

Foto z akce zde: