Ostatní akce KSH

XXIV. Reprezentační ples SH ČMS 2019 v Ostravě

Reprezentační ples SH ČMS v Ostravě

Provádíme-li bilancování uplynulého funkčního období, nemůžeme nevzpomenout dvě význačné akce, které v Moravskoslezském kraji proběhly v roce 2019. První z nich je XXIV. Reprezentační ples SH ČMS (v pořadí druhý ples SH ČMS konaný v Ostravě), který se konal 16. března v prostorách hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava. Jde o čtyřhvězdičkový hotel mezinárodní značky CPI Hotels, který nabízí největší hotelové kongresové centrum v Ostravě a na celé severní Moravě. Kongresová kapacita hotelu je až 1 620 delegátů. V hotelu se nachází celkem 11 reprezentativních sálů a salonků o celkové rozloze 2 000 m2, přičemž největší sál na prostoru téměř 800 m2 pojme až 900 delegátů.
S přípravou plesu se začalo již v červnu 2016, kdy přípravna komise předložila výkonnému výboru seznam úkolů a činností nutných k úspěšnému zajištění plesu, na kterém se předpokládala účast až jednoho tisíce návštěvníků. (Jak se později ukázalo, tento předpoklad byl správný.) Předně bylo nutno dohodnout pronájem prostor, rezervaci ubytování, zajištění sponzorů, záštitu, kulturní a doprovodný program, rozpočet a spoustu dalších více či méně důležitých „drobností“. Postupem času se začala řada věcí vyjasňovat. Byli získání hlavní partneři KSH MSK (SH ČMS, HZS MSK, HVP), záštita (kterou převzal hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.), hlavní sponzoři (THT Polička, DEVA FM, s.r.o., KOBIT, spol. s r. o., Gumotex Břeclav, TATRA TRUCK a. s.) a řada dalších sponzorů (drobných podnikatelů, OSH, SDH, jednotlivců). Důležité bylo také zajištění způsobu rezervace a předprodeje vstupenek.
Konečně přišel den D. Dlouho před oficiálním zahájením se sály Kongresového centra zaplňovaly hasiči, pozvanými hosty a jejich manželkami, přítelkyněmi nebo kamarádkami. Modré uniformy a nádherné šaty přítomných dam ještě více zvýrazňovaly slavnostní atmosféru v prostorách centra. Mezi návštěvníky z různých „koutů“ republiky jsme mohli vidět funkcionáře SH ČMS a HZS (nechyběli ani genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. a starosta Sdružení Jan Slámečka), představitelé státní správy i samosprávy a také hosty ze zahraničí. Úderem 19. hodiny se v hlavním sále ujal slova moderátor a průvodce programem Aleš Juchelka, který slavnostně zahájil XXIV. Reprezentační ples SH ČMS. Po něm se „ke slovu“ přihlásila Heidi Janků, kterou s taneční sérií vystřídala skupina Proxima orchestra. Přestávky k odpočinku vyplnila akrobatická taneční skupina STYX a host večera Palo Habera. Jestliže někdo dával přednost diskotéce, mohl přejít do dalšího sálu, kde hudební produkce byla v režii DJ Pavla Šindláře. Pokud si chtěl někdo s kapelou zazpívat nějakou „lidovku“, měl k dispozici cimbálovou kapelu IRŠAVA nebo kapelu Šajtar v sále Platinum. Aby tanečníci „nepadli vyčerpáním“, byla pro ně v restauračních sálech připravena večeře, která byla v ceně vstupenky. Při cestě k večeři si mohli návštěvníci prohlédnout ceny bohaté tomboly a vyzkoušet si své štěstí koupí ruličkových losů nebo losů v obálkách. Chtěl-li si někdo odpočinout od mumraje večera, mohl navštívit Gold sál, který byl bez hudební produkce. Z tisícovky návštěvníků snad nebyl nikdo, kdo by si nenašel něco pro své pobavení a potěšení. Není tedy divu, že do svých domovů se vraceli s veselou náladou a s pocitem dobře prožitého večera (či spíše noci).