Mezinárodní spolupráce

Jednání krajského vedení ZOW ZOSP RP Katowice 13/12 2017 v Jasienici

Jednání krajského vedení polských dobrovolných hasičů v Jasienici.

Na pozvání polských kolegů se zúčastnili zástupci Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje jednání krajského vedení polských dobrovolných hasičů Wojwodstwa Slazskiego, které se konalo v obci Jasienica v Polsku. V překrásném prostředí nového kulturního střediska se sešli zástupci polských hasičů všech okresů Wojwodstwa Slazskiego a významní představitelé veřejných institucí.

Na programu jednání bylo kromě hodnocení činnosti v rámci celého kraje také představení a prezentace všeho dění v hostitelské obci Jasienica. Nechyběl ani krátký kulturní program a vystoupení souboru dechové hudby. Samozřejmostí bylo i letos tradiční lámání oplatků.

Za KSH MSK se jednání zúčastnili náměstek starosty KSH MSK Mgr. Jan Dumbrovský, který ve vystoupení hostů poděkoval za pozvání a za stále se rozvíjející spolupráci s přáním všeho nejlepšího do nového roku, dále vedoucí aktivu ZH při KSH MSK pan Helis Václav, vedoucí kanceláře KSH MSK pan Ladislav Čabla a náměstek starosty OSH ČMS Karviná pan Milan Mencner.

Foto z akce zde: